Med-vetande 3

Den som läser min blogg regelbundet ser att ofta så är det mängder av klipp från andra människors texter. Ofta använder jag mig av tidningarna.

BloggInfo presenterade bloggen så här:
Här skriver Björn Wadström om yttrandefrihet. Texterna är intressanta och relaterar oftast till något dagsaktuellt i media. Björn skriver med stor innlevelse och vi finner en mängd länkar till relevanta källor.

Yttrandefrihet....ja just fri ...brukar jag skriva när jag skall skriva en presentation på någon lista eller portal.

Hur hänger nu detta samman. Den som är observant ser att det finns en kategori som heter med-vetande. Där samlar jag inlägg som handlar om med-vetande. Det här är ett projekt i sig. Den lilla loggan "Det finns inget mörker endast bristande syn" är omslaget till en icke publicerad bok:)

Jag har bl.a skrivit om psykiati och datorspelsberoende och använder begreppet tyckiatri. Det är med den djupa betydelsen att det inte finns någon vetenskaplig grund för det du kallar själen eller psyket.

Det blir en glidning till religion och filosofi kring detta om ifrågasättande av en själ. För om man som jag är ateist och "vet" att det inte finns någon skapare så finns fortfarande det "stora tomma intet" i vår gemensamma verklighet kvar att förstå, förhålla sig till eller möjligen beskriva och förklara.

När du klickar dig runt på olika websidor så får du fragment av omvärlden. Det är ingen skillnad mot det beteende du har när du zappar mellan olika TV.kanaler.
TV är dessutom uppbyggt i små fragment så det gör  det möjligt att följa 2-3 filmer samtidigt. Reklamen har förstått detta och bryter ständigt av med nya fragment.
Nu blir nog människan utmattad av alla dessa fragmentariska avtryck. Det finns nog en TV-trötthet som gör att datorn vinner mark.
På min blogg "leker" jag lite med att berätta en metahistoria. Jag sätter ihop fragment och lägger in något eget. Det egna är både valet av klipp, hur jag sätter samman dem och berättelsen det ger.
Det  är vaket av bloggInfo att observera detta som "stor inlevelse".

Så ur det här perspektivet så är det mycket sunt att unga människor koncentrerar sig i flera timmar på en tanke. datorspelandet gör att individen får kontroll över inflödet eller avtrycken från omvärlden. Det ligger ingen värdering om huruvida det är bättre eller sämre att koncentrera eller focusera sig på ett dataspel eller hemläxorna i något ämne.

Yttrandefrihet som jag egentligen har som tema för bloggen handlar just om att fundera över hur fri vår tanke är i grunden. Det handlar inte så mycket om hur olika maktcentra försöker förhindra oss att uttala oss. Det menar jag är omöjligt oavsett vilket samhälle människan lever i. Men den "information" vi tar in med våra sinnen är inte vårt medvetande. Så då kommer den svåra frågan, vad är med-vetande. Det kommer du att få svar på var inte orolig:)

Det som tillförs i varje blogg. Vi kan kalla det de tema bloggen har är intressant.
De mest lästa bloggarna handlar om sex. Betyder det att Freud hade rätt när han säger att styrs av sexualdriften. självklart inte. Det är fortfarande ett "lite spännande förbjudet område" ,alltså utforskar människan området. Svårare än så är det inte.
Den andra typen av blogg som är välbesökt är vad jag skulle kalla mode. min bild av dessa bloggar är att de fungerar som någon slags förklarare till det enorma tryck reklamen ger i sitt "informationsflöde" om hur vi bör se ut.
De politiska bloggarna är en del i den demokratiska processen. Tidigare satt människor på "möten" och diskuterade. nu är arenan flyttad till nätet.
Det finns en form av blogg som har den ursprungliga funktionen av dagbok. Jag har funderat mycket över vad det är som skapar detta fenomen. Tidigare så skrev i alla fall flickor dagböcker. Men det var väl låsta små hemliga böcker som mamma eller pappa kanske försökte komma över för att se vad barnet tänkte och gjorde. Nu lämnar en del främst unga människor ut sina inre tankar till offentligheten. Jag har inget bra svar på fenoment. Vi går både mot en mycket stark individualiserad verklighet och samtidigt mot en global verklighet. Det var en känd bloggare som slutade för "att han inte tyckte om sig själv" när han läste bloggen. Så kanske är det ursprungliga dagbokandet ett sätt att se sig själv. Det händer något mer när andra ser samtidigt. jag känner att det inte är bra för individens "hälsa". men det kan vara ett konservativt eller moraliserande tänkande från min sida, jag vet inte.
Det unga människor ändå bör veta om och tänka på att det som en gång är skrivet på nätet finns där även om filerna raderas på datorn eller bloggen. Ingen är heller anonym på nätet även om vi kan låtsas det för frihetens skull.

Åter till min blogg så är den övergripande värderingen grön. Däremot har det inget med miljöparti att göra även om jag är medlem i just det partiet för tillfället. Det är inte svårare än att efter ett långt liv så besvärade jag mig med att läsa miljöpartiets program. Programmet var rätt nära det jag själv kommit fram till. Så en tanke jag har är att om några år så blir det mer miljöfakta på bloggen. Den kommer också att mer beskriva händelser i mitt närområde Nyköping. Bloggen i allmänhet lär nog bli mer och mer lokalbetonad. Det har både att göra med att de lokala informationsnäten byggs ut men också att den globala informationsmängden är så enorm. Jag skulle redan nu kunna fylla 1000 bloggar med material från socialtjänst där jag arbetar eller politiken där jag också är verksam. Men till 2010 så lär bloggen vara mer inriktad på vad JAG vill säga.  Då får vi se en test på om yttrandefriheten är värd något eller bara en svensk lagomfasad....

Så för att sammanfatta om yttrandefrihet så visst kan vi skrika ut massa ord...gatorna är fulla av människor som gör det...men den egna tanken..den som är fri...hur hittar du den...hur vet du att det är din egen tanke du vill yttra?

Ha det bra så länge och du är fri att komma tillbaka till bloggen................................gör ett med-vetet val;-)

Det finns ett tema till som jag höll på att glömma och det är musik. På bloggen dyker det upp lite musik då och då. Oftast är det "min musik" men en tanke är att ibland visa på hur samma melodi transformeras eller ibland tansporteras genom årtionden ellel mer....vi får passa oss för att bli historielösa av många skäl..


Med-vetande 2

Antaganden om universum. Vi har inget annat val än att göra ett antagande om universum. Jag har lika lite som du något svar på denna stora fråga som detta begrepp innebär. Vi kan bara välja att enas om en utgångspunkt. Min första utgångspunkt är att det finns 1 universum.  Min andra utgångspunkt är att detta universum inte har skapats och det har ingen början eller slut. Universum kan framträda för oss på de mest skiftande sätt. Var och en kan sägas ha ett eget universum och människans samlade kunskap kan sägas ge vårt universum. Dessa olika universum är samma universum då det finns 1 universum.   Detta antagande att allt är ett är inget nytt. Redan de joniska naturfilosoferna och hela vår västerländska vetenskap bygger på denna princip. Vetenskapen har lärt oss hur det vi ser som helt olika ändå hänger samman. Diogenes från Apollonia formulerade: ?Allt som är, kommer genom omvandling av ett och detsamma och är ett och detsamma?. Det är många människor som utvecklat denna tanke till kunskap.  Den andra utgångspunkten är att detta universum inte har skapats och det har ingen början eller slut.  Antagandet har ingen början och inget slut har sin grund i att vi inte kan se någon början. Människan som varelse är i likhet med en myra mycket liten och ovetande. Vi kan inte på någon grund hävda att det tredimensionella universum vi upplever och lever i är giltigt för universum. Kvarstår antagandet att det finns 1 universum.  Det andra antagande utesluter vad jag kan förstå religionen. Religionen har en skapare och en början vilket det inte finns något skäl att förutsätta. Dessa antaganden får som konsekvens att många obesvarade frågor inte finner något svar idag. Jag personligen lever dock hellre med en fråga än i ett mystiskt universum.  I vissa outhärdliga stunder i livet är det tryggt att ha en Gud att söka svar hos. Jag har full förståelse för de människor som väljer att tro på en början och en skapare. Svårigheten med ett antagande om en Gud visar sig när människors olika Gudar som alla gör anspråk på att just deras tro gäller möts.   

En av de mer fördunklande religiösa antagandet är att vi har en själ och att Guds skapat oss till Jordens Herrar. Detta antagande är enligt mig i grunden ett hot mot vår existens. En betydligt ljusare bild blir det om vi försöker förklara och förstå oss själva, Myran och övriga arter här på Jorden.

 Fantasin* är en av de underbara egenskaper vi människor har. Vi  skapar de mest fantastiska universum. Ibland kan det vara så att denna fantasi är användbar. Fantasin strukturerar om våra hur vi upplever och någon gång då och då ser vi att denna nya bild ger en bättre förklaring och förståelse. Religionen och mysticismen är för mig när fantasin inte har utsatts för den nödvändiga verklighetsprövningen.

Jagfri

Forskare i Sverige och Schweiz har kunnat flytta människans "jag" till en plats utanför kroppen. Upptäckten öppnar för helt nya möjligheter att uppleva dataspel eller operera på distans. Dessutom påverkas en flera hundra år gammal filosofisk diskussion.

Frågan om vad "jaget" egentligen är för något har sysselsatt filosofer i tusentals år, men först den allra senaste tiden har experimentellt inriktade neuroforskare börjat undersöka det mänskliga medvetandets väsen.
- Vi har börjat med den mest grundläggande delen, Vi intresserar oss för kroppsuppfattningen, som frågan om hur vi skiljer på den egna kroppen och omgivningen, säger Henrik Ehrsson. Läs mer i NewScientist

Du som vill veta lite mer om hjärnan på lite enkel svenska har en av många många sidor här.

Jaget som Freud lärt oss eller själen som religionen lärt oss grundrar sig båda på ut - sagor som egentligen aldrig kan bevisas. Jag gillar det engelska språket som har orden I - Me -Myself. Så lite med humor brukar jag säga att vi tre har det ganska trivsamt när vi inte blir störda.

Om man försöker att både ha ett naturvetenskapligt och ett humanistiskt perspektiv på "jaget" så uppstår en mängd frågeställningar som verkar svåra att förena. Som socialarbetare i 25 år och ständigt funderande på det objektiva och det subjektiva inser man snart att våra nuvarande ut - sagor är just sagor. Jag har under många år försökt formulera något vettigt om "med-vetandet".

Jag har lite ingångar i form av kemi, fysik, neuropsykiatri,  systemteori ja m.m.

Det första problemet jag fick ta tag i var att göra mig fri från religiösa föreställningar. Språket och teorier är fulla av begrepp som har en religös grund. Så det är inte enkelt.

Det andra perspektivet från Freud är ännu svårare för mig att göra mig fri från eftersom det är grunden för de teorier psykologin och stora delar av psykiatrin vilar på. Så här blir det lite dubbelt i att dagligen arbeta och använda en teoretisk grund jag "vet" är felaktig. Men vem har sagt att Livet skall vara enkelt.

Ett rent naturvetenskapligt "mekaniskt" perspektiv på "jaget" gör bara att det blir undflyende och frågeställning kring t.ex. fri vilja blir inte möjliga att besvara.

Så finns det någon läsare som funderar på typ självorganiserande processer och den fria viljan eller överhuvudtaget på hur vi kan uppleva oss själva. Klicka in på länken här och skriv något eller leta reda på min mail på bloggen så fixar jag en maillista. Jag har försökt att diskutera med lite funderare och forskare utanför Sverige men det är svårt med språket.

Med-vetande 1

Wadstrom
Jag har skrivit, eller mer exakt,  skriver ständigt en bok, vars omslag du ser. Boken är inte skapad för att publiceras utan mitt eget projekt att formulera mig.

Jag upptäckte när jag skrivit några år att boken levde sitt eget liv. Varje gång jag tilförde en tanke förändrades resten av boken. De som är vana att skriva känner säkert igen sig i hur svårt det är att hitta ordet som motsvarar den tänkta tanken. Ibland visar det sig att tanken var oklar och då är det bara att börja om. Många återvändsgränder har det blivit, men de är i sig lika intressanta.

Det svåraste menar jag ändå är att orden redan är "upptagna" . Orden härleder och betyder för mig inte exakt det jag skall formulera. Att skriva med tusentals fotnoter och begreppsförklaringar är inte min avsikt. Det skall gå att skriva exakt utan att använda traditionell vetenskaplig form och struktur.

Det boken behandlar är det du troligen kallar jaget eller själen, eller vad du nu använder för ord. Ursprunget är en livslång fundering om hur vi uppfattar verkligheten. Med-vetandet som är ett arbetsnamn, skall inte förväxlas med det vi i dagligt ordbruk kallar medvetandet.

Många teorier och modeller vi idag har till vårt förfogande är, menar jag, rent felaktiga. När det gäller områden som praktisk tillämpning av psykologi och psykiatri kan nuvarande teorier ibland vara direkt skadliga.

Att formulera mig inom ett område som är så fullt av religösa och vetenskapliga myter och sanningar låter sig inte göras utan att själv bli ifrågasatt och ibland idiotförklarad. Jag bruka använda mig av ett litet "citat" från en nobelpristagare för att neutralisera det grövsta ifrågasättandet.


"Den klassiska vetenskapen, den mystiska vetenskapen om en enkel, passiv värld, tillhör det förflutna, dödad inte av filosofisk kritik eller empirisk resignation utan av vetenskapens egen inre utveckling"

Prigogine & Stengers

  En dag upptäkte jag att tusen inlägg hade blivit lästa och började fundera över om det inte skulle vara möjligt att presentera några av mina tankar och formuleringar på den här bloggen. Så vi får se om det blir något mer framöver som jag placerar under kategorin Med-vetande. Tack, för att du tog dig tid att läsa.


RSS 2.0
Creeper Politik bloggar BlogRankers.com Topplista Favoritlistan.se Bloggar.Topplista.se
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!

BloggRegistret.se