Vänsterns frihet

Jag kan inte hoppa över en händelse i Nyköping.

Efter valet uppstod lite turbulens. Två vänsterpartister valde att samarbeta med den sk rengnbågsalliansen i Landstinget. Det blev ett djävla liv och vänsterpartisterna blev uteslutna och är numer partilösa. Det var ganska kränkande kritik de fick utstå från vänsterpartiet men framförallt från socialdemokratin.
Argumentet var att de blåst väljarna.....och var odemokratiska.......

Så med ett mycket stort leende läste jag den här artikeln efter att socialdemokraterna föreslagit ett blocköverskridande samarbete....

Socialdemokratin har mycket klokt i sitt program men jag tror artikeln pekar på socialdemokratins verkliga problem...oviljan till dialog och respekt för olikheter. Kanske är det ett "Göransyndrom" som partiet håller på att förändra......

I Kommunen valde Miljöpartiet att bilda Nyköpingsalliansen med c, fp, kd och m. Miljöpartiet har väl fått en och annan korkad kommentar av de som blev maktlösa. Det hör väl lite till det politiska spelet att uttala sin synpunkt.

Men det som skedde i Landstinget kom att handla om rena kränkningar av två politiskt engagerade människor. Jag hoppas givetvis att vänsterpartiet tar sig en djup funderare på vad de gjort och återtar sina två tidigare medlemmar... Ibland kan man ju ångra det som sker i stridens hetta?

Men jag gillar verkligen den artikel Marco skrev, så talar en politiker.........Fri att dra

Jag är själv politiker och hoppas att nedanstående två fp & sd drar sig tillbaka från de förtroendeuppdrag de fått. Huruvida uppgifterna är korrekta eller ej kan jag inte avgöra (läs artiklarna själv) .......men fan skärp er politikerkollegor...................

Riksdagen betalar och låter Eva Flyborg (fp) bo i Gamla stan i Stockholm.
Men där saknar riksdagsledamoten billiga stormarknader - och vill dra av 10 000 kronor för ökade levnadskostnader.
Men skatteverket ger henne bakläxa.
- De har ju traktamente och det får de klara sig med, säger skattejurist Tord Fexler.
Göteborgaren Eva Flyborg (fp) är ordförande i riksrevisionen och har suttit i riksdagen sedan 1994.
Hon bor som många andra ledamöter i Gamla stan - på gångavstånd från riksdagen.
Enda nackdelen enligt Flyborg: det är dyrt att leva och handla mat där.
- Den dyraste affären i hela Stockholm är den vid Järntorget i Gamla stan. Den näst dyraste är den vid Katarinahissen - och det är de två som finns här, säger Eva Flyborg.

En sverigedemokratisk kyrkopolitiker, Magnus Larheim åtalas av Helsingborgs tingsrätt för ofredande.

Sverigedemokraten Magnus Larheim, 36 år och lärare har under hösten 2006 flera gånger ringt till antirasisten Fredrik Jönsson och till hans familj. Larheim är nära partivän med Sverigedemokraternaspartisekreterare Björn Söder, de har bland annat skrivit flera insändare tillsammans. I samtalen, som oftast kommit om nätterna har Larheim hånat Fredrik på grund av hans funktionshinder med exempelvis följande:

?du kan bli ännu mer CP-skadad!?, ?Är du den första överlevande aborten??och ?CP-skadad, CP-skadad! [tillgjord röst]?. Vad Larheim inte visste när han ringde var att Jönsson lyckades spela in några av samtalen och att samtal till Jönssons familj spårades av Telia.

Magnus Larheim var Sverigedemokraternas andranamn i valet till Helsingborgs kyrkofullmäktige 2005 och blev invald, samt valsamordnare för Sverigedemokraterna i de allmänna valen 2006.


Reinfeldts yttrandefrihet

Först vill jag säga att jag gillar och stödjer statsministens uttalande.

Det andra jag vill säga är att de som protesterar mot publiceringen har exakt samma yttrandefrihet att göra det.

Det tredje jag vill säga är att det också kan vara på sin plats att fundera över media. Media är oerhört viktigt i vårt demokratiska samhälle. Tidningen i Örebro som publicerade bilderna. Gjorde de det för att sälja tidning eller i syfte att som media delta i sin demokratiska roll. Svaret på den frågan är viktig.
Sveriges media, framförallt en del kvällspress och lokaltidningar har genomgått en förändring vi behöver diskutera. Jag vill ta expressen och aftonbladet som exempel på hur media enligt mig inte längre tar sitt ansvar som kritisk journalistik. Det går ibland lika bra att köpa en herrtidning som en kvällstidning. Problemet som jag ser det är att sälja rubriker i vissa tidningar helt har tagit över från det samhällsbevakande uppdraget.

Jag läste ett uttalande från miljöpartiets talesman i rättsfrågor, det är menar jag en rimlig ståndpunkt.

Det fjärde jag vill säga är att jag personligen anser att publiseringen inte var att hävda ytrandefriheten utan en onödig provokation. Se tidigare inlägg.

Keith och friheten

Nu blir jag upprörd över hur svenska tidningar hanterar vår profet. Göra "rondellhundstricket av Keith" är oförskämt.
Det här måste vara att passera gränsen för yttrandefriheten ;-) 

Visst spelar de bara musik och leker lite med begreppen...men när en journalist börjar hacka på att gubben blivit 60 så tror ja inte han riktigt förstår sammanhanget.  Jesus har varit dö i 2000 år och den där Muhammed vet jag inte...  Keith har bara genom sin uppenbarelse gjort mer för friheten än planetens religioner och journaliser tillsammans...................

Njut också av skådespelaren Piraten eller lite döda blommor ja nog har grabbarna harvat den här texten många år men journalister kanske inte kan engelska..................


Fria Janne Josefsson

Det här är ett inlägg du bör läsa. Jag är socionom och ar arbetart som socialarbetare och chef under tjugofem år Jag har sedan -90 talet även arbetat med handledning och utbildning till andra socialarbetare.  Jag är politiskt aktiv och tjänstgör bl.a som ersättare i socialnämnd. Jag har varit fackligt engagerad i många roller. Jag är och har genom åren varit engagerad i vad som kallas klientorganisationer. Jag har också erfarenhet av ekonomi och revision. Jag har också en mångårig erfarenhet av kontakter med medis.

Den här redogörelsen handlar inte om att mitt perspektiv är rätt. Det är heller inte fritt från värderingar, men jag har ett brett och därmed ovanligt perspektiv på situationen  "typ Vetlanda". Det perspektivet borde vara är värt att läsa.

Först Janne Josefsson. En journalist skall skapa en säljande och egen beskrivning av det som sker i samhället. Det är yrket. Tyvärr saknar en stor del av sveriges kommunjournalister både modet och kunskapen till att granska socialt arbete. Janne Josefsson har helt rätt när han lyfter fram brister i socialt arbete och hur viktig socialnämnden kan vara för en enskild. Den enskilda människan är helt maktlös mot en socialtjänst eller en socialnämnd. De möjligheter till överklagande eller tillsyn från länstyrelse eller socialstyrelse är tillräckliga på sakområdet. Men dåligt bemötande, likgiltighet eller "förtryck" som sker i maktsituationen kommer dessa kontrollorgan aldrig åt. Det borde finnas en Janne Josefsson på på varje tidning i sverige.

Revision eller utredaren. Man måste ha klart för sig att en utredare alltid arbetar på uppdrag. Det finns ingen objektiv neutral utredare. En utredare betalas av kommunens revison eller socialnämnden eller socialförvaltningen. Den här typen av utredningar skall enligt mig skötas och betalas av en partsammansatt haverikommision på regeringens uppdrag. Jag har inte läst utredningen men om den tar upp media som problem är den enligt min mening redan diskvalificerad där.

Kommunfullmäktige hanterar våra skattemedel och fördelar till socialnämnden. Vår vilja att betala skatt ger kommunen ekonomiska medel. Jag är oerhört kritisk till mycket av den debatt som förs kring skattefrågor. Här kommer den enskilde medborgarens ansvar in. Det går inte att ena dagen hävda att du inte skall betala skatt och ta bort det offentliga systemet och nästa dag kritisera en kommun för att de inget gör. Utan ekonomiska medel blir inget gjort.
Kommunfullmäktige väljer också ledamöter till andra nämnder, t.ex socialnämnd efter de politiska partiernas nomineringar. Det samlade kommunfullmäktige har det fulla ansvaret för att det bildas en kompetent socialnämnd. Jag vet att jag har en något avikande mening när det gäller val av politiker till socialnämnd. Jag menar att det inte räcker med ett politisk engagemang och att personen är en reltivt god samhällsmedborgare. En socialnämnd är till största delen en myndighetsnämnd och krav på lagkunskap och någon form av kunskap skall ställas av kommunfullmäktige på varje ledamot. Det vanliga är annars i vår demokrati att vi får politisk representation som motsvarar samhället. Det räcker inte menar jag när det gäller en nämnd som socialnämnd.

Kommunstyrelsen skall se till att det finns en fungerande organisation och ofta är kommunstyrelsen med och "väljer" de högre cheferna.

Socialnämnden skall tala om vad som skall göras och följa upp att det blir gjort. De kommuner som väljer att privatisera socialtjänst gör det omöjligt för sig att utföra uppdraget. Det går inte att granska ett privat AB. Ansvaret vilar vid privatisering till 100% på socialnämnd. Det går inte att "sälja bort" ansvaret.

Socialchefen skall framföra yrkeskunskapen och omvärldsanalysen från organisationen till politikerna i socialnämnd/ kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En socialchef kan inte backa från yrkeskunskapen av ekonomiska skäl. Många socialchefer är valda för "god samarbetsförmåga". Det betyder att om de accepterar de ekonomisk ramar som politikerna beslutar så får de jobbet.. En socialchef som tar sitt ansvar viker inte från yrkeskunskapen även om det innebär att tjänsten avlutas. Socialchefen skall också vidaredelegera och följa upp delegeringen. Socialchefen har också till uppdrag att förmedla till organisationen och genomföra de politiska beslut som tagits. Socialchefen har också ett ledningsansvar för underställda chefer.

Det finns olika grader av underchefer som har som främsta uppgift att leda och fördela arbetet till socialarbetaren. Arbetsmiljöansvaret är en tung del i deras arbetsuppgift. Ibland delegeras uppgifter inte vidare till en underställd tjänsteman och då kvarstår ofta ansvaret på denna nivå. Anställningsbeslut brukar också ligga på den här nivån.
En underchef som anställer en icke kompetent tjänsteman tar inte sitt ansvar. Det har ingen betydelse om det sker av ekonomiska skäl eller brist på kompetent personal. Jag undviker just nu frågan om vad en kompetent tjänsteman är. Det går inte att delegera vidare om den som ger delegation inte förvissar sig om att mottagaren kan ta emot delegation.

Tjänstemannen, socialarbetaren har ansvar för att utföra de uppgifter han / hon har fått delegation till. Tjänstemannens eget ansvar är att inte ta emot delegationen om han/hon vet att han/hon saknar kompetens eller ekonomiska resurser att urföra arbetet. Den som tar en anställning har det fulla ansvaret för det han/hon utför i sin tjänsteutövning. 

Det här var en ganska lång genomgång och det kan se lite olika ut i olika kommuner.

När en anmälan inte tas emot och socialarbetaren inte försäkrar sig om kunskap om situationen är det mycket enkelt. Ansvarig är den enskilde socialarbetaren. Har inte socialarbetaren lämnat åter delegationen eller det enskilda ärende till närmsta chef är ansvaret solklart. Konsekvensen av ett arbete som inte utförts enligt lag, delegation och vedertagen kunskap måste diskuteras mer..........
Det finns förslag SSR om legitimation. Jag anser att den lösningen är nonsens eftersom man inte är beredd att acceptera fråntagande av legitimation och avskedande då den legitimerade brister. SKTF driver ett annat förslag om skydd och skyldighet för socialarbetaren att anmäla när något i organisationen brister. Det är ett konstruktivt förslag som bryter tystnaden och rädslan för uppsägning hos socialarbetarkåren.

Jag skall även ta upp handledarens roll och ansvar. Handledaren skall vara en extern person med rätt kompetens. Handledaren har ansvar att informera tjänstemannen och uppdragsgivaren om handledaren bedömmer att en enskild tjänsteman eller grupp inte klarar av att utföra sina uppgifter. Alternativet att endast avsäga sig uppdraget för att en tjänsteman, chef eller "organisationen" utför ett oetiskt eller icke yrkesmässigt arbete är ok men "oansvarigt".

Utifrån min beskrivning så är det bara att följa ett problem från klient och uppåt i organisationen. Det är inte korrekt att leta felet uppifrån och ner. Det här leder till en granskning utifrån brukaren, klienten och medborgarnas intresse. Någonstans i kedjan nerifrån och upp hittar vi "felet". Där skall ansvaret utkrävas.

Det händer nu och kommer varje dag att inträffa hot, våld och död i vårt samhälle. Sexuella övergrepp och incest sker just nu när du läser det här. Ansvaret att reagera är varje medborgares skyldighet. Men när en medborgare har anmält det han/hon uppfattar är det socialtjänsten som har det fulla ansvaret att utreda och skydda. Att förebygga tragiska händelser är allas vårt gemensamma ansvar.

Den som kritiserar Janne Josefsson för att han kritiserar är bara oerhört korkad.
Tack Janne för att du finns och orkar fortsätta i ditt journalistiska arbete.

Jag lägger länkar här till artiklar angående Vetlanda.
SVD SVD SVD SVD-sesam(tidigare)
DN DN-tidigare
Nästa

Fri att testa din IQ

Kul länk i expressen för dig som har alla svar på allt :-)
Är du klokare än chefen?

Fångens frihet

Att personer som dömts för sexualbrott får läsa porrtidningar anses kunna motverka Kriminalvårdens behandling av de intagna.

Allt som "ger näring åt destruktivt beteende" ska enligt Beatrice Ask förbjudas.
Fascist-varning utfärdas för Beatrice Ask!!!

Jag undrar på vilken grund Ask står när hon vill förbjuda porr. Undrar om hon kommer att sätta sina borgerliga vänner under förvaltare när de dömts för ekonomiska brott. Hur hindrar vi ekonomiska brottslingar att inte komma i kontakt med pengar??

Sedan skall hon sälja fängelserna också? Högern ville i alla fall alltid ha en stat med fungerande rättsväsende och polis.  Kan ingen skänka en loppis till alla säljkåta regeringsmedlemmar så de får leka färdigt ........

Fri att kränka

Göran Rosenberg skiver i DN under rubriken Gud är inte död. Det är inte Pippi Långstrump heller!


Sedan följer rader av svammel där han försöker förstå människor som säger att det inte finns någon skapare. Göran Rosenberg för ett resonemang om kommunism och nazism som resultat av att inte tro på en gud.
Det är sådan här skit som Göran Rosenberg älskar i Dn.Svd och Dagen

Hundskrället de bråkar om har jag redan skrivit om tidigare.

Göran Rosenberg har tydligen inte förstått det mest grundläggande om en människa. Vi är alla annorlunda och olika. Att fösa samman människor som han till att alla är troende är mycket nära nazismens koncentrationsläger eller Stalins arbetsläger. Det är kränkande människor som Göran Rosenberg som skapar hat och våld på vår Planet, ingenting annat.


Göran Rosenberg för ett resonemang om tro och vetenskap. Båda börjar med en ut-saga. Vetenskapen fortsätter sedan och försöker få ut-sagan verifierad.  Göran Rosenberg försökers ställa upp ett motsatsförhållande vilket är typiskt för dualister. Ett annat sätt är att se det är att  tron utvecklades till vetenskapen......


Att som jag konstaterar att det inte finns någon skapare är jag fri att konstatera utan att någon skall fösa in mig i någon tro-vetenskaps tanke.

Kanske är det många människor som inte förstått att de är fria. Göran Rosenberg visar tydligt i sin artikel att han aldrig mött en fri människa. Regel nr 1 - det finns inga regler.

Kär-lek ,mellan människor bygger på respekt för det annorlunda.

Som ofta så avslutar jag inlägget med en lärorik film som tillägnas Göran Rosenberg.


Järnvägens frihet

Rekordresultat för SJ ger tusen jobb


SJ ska under 2008 anställa 1 000 nya medarbetare. Det skriver tågbolaget i sin delårsrapport, där bolaget redovisar en rekordvinst.
Tågföretaget SJ gör den största vinsten i bolagets historia. Vinsten efter finansnetto för första halvåret i år blev 343 miljoner kronor.

- Resandet har utvecklats fantastiskt positivt, må jag säga, säger SJ:s vd Jan Forsberg.

Omsättningen ökade med drygt 30 procent, till över två miljarder kronor.

Äntligen något positivt om järnväg.

Järnvägen är ett av de effektivaste sätten att transportera sig via och det är samtidigt ett av de mest miljövänliga. I det ekologiskt hållbara samhället så är järnvägen en självklar del av både transport av människor, men också gods.

Idag missgynnas järnvägen på flera sätt. Den byggs inte ut i samma takt som man bygger motorvägar för lastbilar. På så sätt så får lastbilsnäringen fördelar framför det mycket mer miljövänliga järnvägen.

Den skatt som finns på järnvägen gör också att lastbilstrafiken och busstransporterna gynnas ännu mer. Detta är inte ett hållbart system om vi vill att man mer och mer ska gå över till miljövänliga transportmedel.

Vi vill att man i bygger ut järnvägen och gynnar den på bekostnad av de transportsätt som bidrar till växthuseffekten, t ex buss, flyg och lastbil.

Läs mer om järnväg på wikipedia

Tåg- och järnvägsnyheter från hela Sverige samlade på ett ställe.

Webbmagasinet för allt om järnvägar i fullskala och modell

Boka biljett på SJ

Ja och så finns ju nej till järnväg såklart

En liten film om ett inte så miljövänligt lok, men tekniken går ju framåt. Fler filmer hittar du på sidan omgamla lok.

Tuff Tuff....

Mer fritt vatten

I San Francisco förbjuds nu buteljerat vatten och många restauranger följer efter....
Kurs- och konferensanläggningen Sånga-Säby utanför Stockholm har redan lämnat flaskvattnet bakom sig. Sedan 2003 serveras bara vatten i glaskaraffer.

Vi kan inte leva utan driksvatten. Nyheter som i Norrköping är inte roliga. MacDonalds får hålla stängt.
Det går att hålla sig för skratt i Nyköping också.

Runt om i Sverige ser vi hur miljönämnderna och miljökontoren får allt mindre resurser. Marknaden skall ju ha frihet att aggera. Kräv av din kommun och regeringen att den slutar att dumpa miljön.

Vi kommer aldrig att få se samhället ändras på grund av vetenskapsmännens varningar. Något sker först när det blir energibrist. Eller när våra vägar dränks av det stigande vattnet. När paniken kommer.

Frihetens bostad

Moderater och folkpartister lovar guld och gröna skogar. När det spricker får du höra om ditt eget ansvar.

Köp och sälj din bostad så blir du rik och lycklig. Helst skall det vara en bostad från allmänyttan du köpt.

Fallande priser på bostadsrätter verkar alltså vara ett fenomen på sina håll i Stockholms innerstad.

Nu närmar sig tillfället när vi får se vem som sitter med svartepetter.

Underhållet för lägenheten får den som är kvar betala och när du måste flytta får du bara bråkdelen av vad du lånat. Blir det skulder är du slav hos banken för mycket lång tid framöver. 

I USA krachar kreditinstituten och folk får gå från sina hem. I USA finns inga trygghetssystem så där hamnar familjerna på gatan. I Sverige finns åtminstånde socialen när du sålt allt du äger.

Ja det finns inte mycket mer att säga.  Läs vad jag skrivit tidigare.

Är du ung börja med att hyra en lägenhet och köp inte på avbetalning. 

Frihet är inte att betala räntor för en bostad du fått lämna.

.

Fri att ge

Om jag - vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när han tror att han kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 
Ja så långt Søren Kierkegaard

Miljöpartiet reagerar mot bristen på dialog med mottagarländer.
- Det är också tveksamt att använda biståndsmedel till EU-integration. Det måste vara en felprioritering eftersom det torde vara en uppgift för EU och betalas av EU.

Jag har en synpunkt och det är att ställa villkor för bistånd som att mottagaren måste bli kristen, demokrat eller köpa våra industriprodukter är contraproduktivt. Så moderat snack om effektivitet är kvalificerat skitsnack för att dölja vad det egentligen handlar om.

Våra handelshinder i form av Eu skapar fattigdom i andra länder. Historien allt från Afrikas slavhandel och framåt är det som har gjort oss rika och andra fattiga.

Allt bistånd länder emellan bör samlas hos FN för en samordnad global insats. 

Sverige har bra relationer med många fattiga länder och deras folk. De relationerna är en bra grund för att bistå andra.  De ekonomiska medel Sverige ger som bistånd är en "gåva" från varje svensk. Det kan inte vara ok att använda dessa kollektivt ihopsamlade medel utan att föra en öppen dialog med samtliga partier, mottagarländer och biståndsorganisationer.


De egoistiska partiernas representanter vill nog egentligen ta bort allt bistånd och sänka skatten för Sveriges medborgare.   Vi får nog ta och följa utvecklingen av svensk bistånd så att det inte blir ett sätt för Borg & Co att lösa interna budgetproblem.
Det som för en moderattant är en budgetfråga betyder liv eller död för många barn på vårt runda klot. Det är orimligt att en dam kan får sitta på sin kammare och besluta om andras frihet  efter eget godtycke.

Avslutar med en liten sång i repris..........


Genusfritt

Djurs sexualitet som norm för människor och människors sexualitet som norm för djur är bland de ämnen som diskuteras under de tre dagarna i Uppsala. Ibland är de som vi och vi som dem. Ibland inte.
Lejonflocken med sin ståtlige hanne med den vackra manen och omgivande honor till exempel.
- Många tror att det är hannen som har en grupp honor, säger Andersson och slår ett slag mot mansmyten.
- Det är tvärtom. Det är honorna som har en hanne. Hur skulle han kunna "äga" en hop livsfarliga lejonhonor?

Eller hyenorna som vi älskar att tycka så illa om.
- Förtjusande djur, säger Andersson. Hos hyenorna har honan penis.


Eller hur det går till hos clownfiskarna, som vi lärde känna i den tecknade filmen om Nemo.
I filmen försvinner Nemos mamma och pappan blir ensam med sin lille clownfisk.
- I verkligheten så hade pappan snabbt bytt kön till hona och med lite otur så hade kanske Nemo parat sig med pappan, säger Andersson och skrattar.

Genusperspektivet kan bli komplicerat ibland.............

Enrique Iglesias brukar skämta om att han har liten penis. Nu kan han tjäna pengar på den.

Ett företag som lanserar extra små kondomer bjuder honom sju miljoner kronor för att marknadsföra deras produkter.

Med kristendomen föddes skammen. St Augustinus menade att människans "sjukliga lust" var ett utslag av syndafallet. Den första erektionen inträffade när Adam bet i äpplet. Men intressant nog skapade kristendomen också en ny typ av manlighet. Avhållsamhet och celibat blev en dygd bland kyrkans män. Antikens aggressiva mansideal byttes ut mot ett mer Jesuslikt - präglat av moral och självkontroll.

En annan vanlig föreställning är att det skulle vara fler män än kvinnor som letar efter den rätta på nätet vilket inte heller stämmer. Undersökningen visar att det är exakt lika populärt hos båda könen. Kvinna som man, vi är också väldigt överens om fördelarna med nätdejting. Det är effektivt och det är lättare att hitta någon med samma intressen och önskemål.

För dig som gillar att blogga är utbudet av sex stort. En sökning på sex på svenska sidor ger över 7 miljoner träffar.
Vadå det är ju nästan en sida per medborgare!! Klicka inte här om du inte vill se. En i mängden av sexbloggar:-)

Ja människan är fri och väljer. Men åter till ordningen och det politiska valet. Enligt Drew Westen är det i mycket högre grad känslorna än förnuftet som styr när människor bildar sig politiska uppfattningar. En del fattar att det är på Facebook valet avgörs :-)


Fri från bly

Ammunitionsfabrikerna skruvade upp tillverkningstakten redan när kriget i Afghanistan inleddes hösten 2002 men sedan dess har leveranserna trefaldigats och motsvarande utgiftsökningar märks också i budgeten. Enligt nyhetsbyrån AP avfyrar trupperna i Irak och Afghanistan en miljard kulor per år.

Mycket bly finns det i Afganistan "en miljard kulor per år". Man kan ju undra när de skall sluta skjuta på spöken som Bin Laden. Träffar gör de tydligen inte :-) . Hela krigsprojektet är en miljökatastrof i sig för att hämta lite olja. Men måste grabbarna drälla så med bly?

Bättre grabbarna åkte hem och odlade majs.

Jag tänkte skriva en kommentar om att när vi nu omvandlar så mycket uran till bly i våra reaktorer kanske det vore ett mördande användningsområde för avfallet. Men det törs jag ju inte skriva för då kommer Johan Simu med sina "realistiska" tillrättavisningar om kärnkraftens förträfflighet :-)

Fri från katastrofer

- Det är en katastrof av bibliskt format, sade prefekten Khristos Kafiras i en lokal tv-kanal när han på lördagen kommenterade de pågående skogsbränderna i Grekland.

Bönerna om att de starka vindarna skulle lägga sig nådde inte fram. Kanske hade de grekiska gudarna själva redan evakuerat sitt berg Olympia på Peloponessos där elden nu hotar de antika fornminnena.

Att bränderna skulle ha en naturlig förklaring är uteslutet, anser de grekiska myndigheterna och framhåller att mordbrännare bär skulden.

Släckningsarbetet beskrivs som extremt svårt på många håll, med kraftiga vindar efter tre dagars värmebölja och temperaturer i skuggan - utan eld - på över 40 grader.

Politikerna har avbrutit arbetet inför valet i september och flaggor vajar på halv stång medan Grekland iakttar tre dagars landssorg.

Det som sker är oerhört tragiskt, inte minst för de som dör och deras anhöriga. Människor söker förklaringar och skyldiga. Jag tror de flesta människor redan vet djupt inom oss hur denna extrema torka på vissa platser och extrema vattenflöden på andra platser på planeten uppstått.

Nu får vi förlita oss på de brandmän som riskerar sitt eget liv i kampen mot bränderna. När bränderna är släkta behöver vi alla fundera över om ansvaret för det som sker i naturen. Människan kan aldrig bli helt fri från tragiska katastrofer men vi kan undvika att skapa framtida katastrofer.

Försvara friheten

Jag brukar inte uppmärksamma expressen för bra artiklar. men ledarredaktionens svar är värt att uppmärksammas:

"Vi liberaler ogillar politiska utopier eftersom de i praktiken leder till förtryck och diktatur; individers frihet och integritet får ju inte utgöra farthinder när regimen marscherar mot det grandiosa slutmålet.I demokratier talar man sällan om utopier, men väl om ?nollvisioner? ? och de kan i vissa fall vara lika individfientliga.
Nollvisionen ?ett narkotikafritt Sverige? har lett till många onödiga dödsfall bland narkomaner. Om en aktivistisk nollvision rörande drogrelaterade fosterskador sjösätts har vi skäl att vara oroliga.Pehrson ifrågasätter faktiskt kvinnors rätt till sin egen kropp i ovanligt radikala ordalag. Vad är nästa steg? Tvångsgraviditetstester av utslagna? Tvångsgynekologi? Det optimala är förstås tvångssterilisering......

Slutligen är det intressant att Pehrson bara talar om tvångsvård av ?nerknarkade? kvinnor. Vad tänker han göra åt bag-in-boxande medelklasskvinnor som överskrider folkpartiets promillegränser under sin graviditet? Ska de också låsas in? Eller är det bara försvarslösa ?knarkare? som är i farozonen?"

Det finns två saker jag skulle vilja lägga till. Narkotika är det som anges i narkotikaförteckningen och inget annat. Det betyder att de flesta narkotikaberoende människorna är det genom det vi kallar läkemedel. RFHL är en organisation som tar upp den frågan.

Det andra jag vill ta upp är begreppet frihet. Människan är fri oc begrepet frihet är en inskränkning av människans möjlighet att vara fri.

Ett mindre laddat exempel från hyreslagstiftningen. Det skall vara tyst i huset klockan 22. Jag gillar att spela Rolling Stones klockan 03 på natten. Däremot gillar jag inte att höra en Opera från grannen klockan 03 på natten.
Alltså accepterar jag att inte lyssna på Keiths underbara riff på natten.
Regler och lagar vi har måste alltså bygga på att alla parter ser en regel som vettig.

Det finns anledning att vi alla är uppmärksamma på hur folkpartiet och dess valda använder ordet frihet. Jag blir mer och mer mörkrädd ju fler förslag folkpartiet lägger om tvång för andra. Sverigedemokrater och Kristdemokrater framstår som en mild västanvind till det nya FörbudsPartiet. Det var med en viss lättnad jag observerade hur många fd. folkpartister flydde till de Nya moderaterna förra valet. Vi får hoppas resten också lämnar den unkna skutan för allas vår frihet.

Fritt vattenflöde

Vattenflöden, utan dem så kommer döden........

Naturligtvis kommer Fehmarnbron att påverka flödet som går genom sundet mellan Danmark och Fehmarnön. Dessutom kommer bron att påverka trafikflödet, vilket leder till ökade utsläpp av kväve­oxider. Det bidrar till övergödningen av Östersjön, säger Gunnar Norén, generalsekreterare på Coalition Clean Baltic.

Men i Sverige är det tyst..............

I Kina  är en förändring är på väg i synen på floden. Fokus har ändrats från att förebygga de skador som floden kan orsaka människorna, till att förebygga så att människorna inte skadar floden.

Jag såg en gång en film om en "indian" i Canada som såg som sin livuppgift att vaka över en flod. Han levde på lax som levde i floden. Han var minst sagt krigisk när han upptäckte utsläpp i "hans" flod. Ja han stannade ibland upp vid ett träd och talade till trädet. Visst kan det verka naivt men är det inte så att "indianen" som ser som sin livsuppgift att förstå naturens flöden är överlevaren till slut...... Vi sitter framför en uppspikad människa på kors och pratar om en himmel långt där borta efter döden...ja är inte det mer naivt...

Tänk om varje människa förstod att det krävs ett träd för att få syre att andas in. Tänk om varje människa förstod att fisken inte är ett fryst paket på varuhuset. Tänk om varje människa förstod att vi är en del av naturen......

Det enda som verkar få en svensk att bry sig om Östersjön är att det inte går att bada längre.....simma lungt och sov så gott framför din platttv från Kina.... Varuflödet går snabbare och snabbare med flyg och broar....

"Röd man göra liten eld och sitta nära. Vit man göra stor eld och sitta långt ifrån". Vet inte vem som sa det men jag hörde det redan som barn.................. Vad skall du berätta för visdomsord till dina barn?

Fri att lyssna

Konserten startade vid 19-tiden och hölls i Ungdomscentret Tuben i Farsta centrum. Ett 100-tal personer hade sökt sig dit för att lyssna till bland annat folkpunkbandet "Kungers" från Stockholm.

Det var när "Kungers" spelat klart som 15 personer med maskerade ansikten gick till angrepp mot personalen i dörren en trappa ner.

För den som vill lyssna på Kungers varsågod


Fritt uttag

När jag läser om hur bankomaten fungerar så undrar jag var pengarna kommer ifrån.
Kan det vara våra egna insättningar till EU-kassan?
Vi får ju bara tillbaka en bråkdel av vad vi sätter in....

Prästens frihet

Det finns en präst och biskop i Svenska kyrkan som jag med nöje läser.

Koskinen
replikerade med en travesti: - Det finns ingen Gud och Bergman är hans profet.
I sitt minnestal återkom biskopen till att Bergman trots allt hittade sin Gud.
- Han mötte sin Gud på många olika sätt. Ute på stranden på Fårö, i musiken och i ljusets spel, i bilderna och inte minst på teatern i samspelet med sina skådespelare, sa Lennart Koskinen. 

I Nyköping finns det däremot en präst som helt missförstått sitt ämbete.
Gustav Antal berättar att hans anmälan är grundad på en artikel han läste i tidningen Aftonbladet den 19 augusti. I den artikeln relateras flera samtal Lennart Koskinen haft med Ingmar Bergman. Lennart Koskinen berättar att samtalen handlade mycket om döden och om Ingmar Bergmans frågor om vad som händer efter döden.
Gustav Antal reagerar mycket starkt på att Lennart Koskinen på det sättet bryter sin tystnadsplikt som präst och avslöjar vad som sagts i själavårdande samtal.
 Under de 34 år jag varit präst i Svenska kyrkan har jag aldrig varit om detta tidigare, säger han med skärpa. Min erfarenhet som präst säger att några av de allvarligaste samtal en präst kan ha är de som handlar om ängslan inför döden, fortsätter han.

Sveriges frihet

Folkrörelsen Nej till EU ,Nytt Europa, Socialdemokratiska EU-kritiker ,Folkomröstning.nu ,EU-kritik.se ,

På vänsterkanten säger (v) folkomrösta! och på högerkanten säger (sd) folkomrösta! , muf driver också kampanj för folkomröstning. Ja miljöpartiet vill inte ha någon EUSTAT och kräver självklart en folkomröstning!
Nu kommer det även röster ur centerrörelsen. folkomrösta!
En fjärdedel av centerns riksdagsledamöter tar strid med alliansregeringen om hur man ska tackla centraliseringen av EU:s beslutsordning.
Regeringen vägrar att låta svenska folket få säga sitt om EU:s nya "reformfördrag" som ska klubbas vid EU-toppmötet i oktober. Detta trots att fördraget innebär en avgörande maktöverföring från nationell nivå till unionen och detta trots att fördraget inte alls diskuterades i den senaste valrörelsen.

Folkpartiet tycker det är bra med en EUSTAT (och liberala dn skriver snabbt en huvudledare) vill inte att Sveriges medborgare skall ha valfrihet.

Arbetet med att återuppliva konstitutionen sker i allt mörkare källarlokaler för var dag tycks det.
Vid en närmare granskning visar det sig emellertid att sakinnehållet i grundlagsförslaget och reformfördraget i stort sett är identiskt. Den Londonbaserade tankesmedjan Open Europe har visat att endast tio av 250 förslag i fördraget skiljer sig från grundlagen. Med andra ord är förslagen i de båda texterna till 96 procent identiska. 

Statskupp är kanske lite fel ordval men fan så nära............Glöm inte till nästa ordinarie EU-val och Riksdagsval vilka politiker och partier som är emot Sveriges medborgares frihet.
Ge Sveriges medborgare sin självklara rätt att folkomrösta och välja landets framtid!

Min fråga är mycket enkel:

Varför ges inte Sveriges medborgare friheten att rösta om det NYA EU-fördraget, som i princip innebär att Sverige tar första steget till att upphöra som självständig statsbildning?Hm..Dn verkar inte lägga ut det här inlägget, men Dn har kanske en seg server :)...............................Jomen titta webbredaktören klickade viss godkänd till slut. Tack DN. Så yttrandefriheten lever på Dn. Undrar just varför SvD inte tog in detta. men SvD hade väl något skäl.....


Valfrihet

 Om det inte finns någon lönsamhet finns det ingen grund för att fortsätta döda valar, säger Gudfinnsson.
Nej låt valarna simma omkring i havet och vill du läsa mer om valar i våra egna vatten så läs.

I aftonbladet är rubriken Talibaner ska jagas med nytt supervapen . Här finns det tydligen lönsamhet.
Vapenindustrin är en lönsam affär om du nu inte råkar stå framför vapnet såklart.

Miljöpartiet är inte bara emot valjakt utan även människojakt så när dn skriver om miljöpartiets förslag så är det bara att le. Nja som vanligt behöver orginaltexten läggas ut. Journalister har ju valfrihet de också. 

Jag undrar just hur moderaterna har kommit fram till valet att minska försvaret. Det är väl inte så enkelt som att Borg&Co kallt räknar med att den Nya EUSTATEN skall sköta gränsbevakningen.  Hej då Sverige.

Nja... en sak till läs gärna Djävulssonaten av Ola Larsmo. Jag hörde ett radioinslag och förutom Sveriges "europavänliga" historia som boken behandlar så slogs jag av likheten till vad som hörs idag.
Har du hört argumentet som rasister använder - "Nej jag har inget emot flyktingar, men om de blir för många så blir andra rasister....."  Ja 1939 var det svenska högerstudenter i Bollhuset i Uppsala och judiska läkare på flykt undan människojägarna.......En av läkarna överlevde lägervistelsen och fick åka med Wallenbergs Vita bussar..... Så för valen och den överlevande läkaren slutade jakten lyckligt. En liten film som avslutning.

 

Parti för friheten

Förbudspartiet är det det som förkortas (fp). Expressen tar upp temat under rubriken Hej då liberal. Tvång, tvång och åter tvång är liberalernas osannolika melodi.

Ja kommentarer överflödiga. Det finns en sak jag funderat över och det är att förbudspartiet brukar inte gilla staten. Undrar just varför förbudspartiet förbjuder en folkomröstning när nu Sverige får en President och Utrikesminister från EUSTATEN.

Var det så, att när folkpartiet liberalerna lyssnade aktivt på socialdemokraternas interna kommunikation i valrörelsen,  så blev de påverkade att  börja tro på Staten?

Friheten att rösta om det nya EU-fördraget är inget det Nya FörbudsPartiet tilltror Sverigers medborgare.

Fria Björnen

Bamse klarar sig från konflikten. Kanske finns förklaringen till Journalistförbundets undantag att finna i Bamses omedelbara närhet? Hans hustru Brummelisa blev så förtörnad på kapitalisten och tidningsägaren Krösus Sork att hon startade en egen tidning.

Ät mer honung så bina inte blir arbetslösa.

Vill du spela lite bamsespel och njuta av björnen välkommen in.

Fri att betala

Aftonbladet och även SvD skriver om en fortkörare som fick böter.


Då dök polisen upp. Fastighetskungen plockades in direkt.

I måndags kom domen. Ålands tingsrätt konstaterade att Hans Ahl 2005 hade inkomster på nästan fyra miljoner kronor och en nettoförmögenhet på knappt 4,6 miljoner. Straffet blev 50 dagsböter på sammanlagt 20 500 euro, nästan 200 000 kronor.
Har överklagat domen

- Det är helt vansinnigt. Om du är en brottsling utan jobb eller en student utan lön kostar det inget. Men jag som har jobbat hela mitt liv får så höga böter, säger han.

Det finns en intressant frågeställning och det är vad lika inför lagen betyder. Kanske är det så att några hundra för en vanlig låginkomsttagare skall vara några hundratusen för en miljonär?

Syftet med lagstiftningen och straffet är väl att få alla att lätta på gasen.

Kanske något för Sverige att införa?


Jagfri

Forskare i Sverige och Schweiz har kunnat flytta människans "jag" till en plats utanför kroppen. Upptäckten öppnar för helt nya möjligheter att uppleva dataspel eller operera på distans. Dessutom påverkas en flera hundra år gammal filosofisk diskussion.

Frågan om vad "jaget" egentligen är för något har sysselsatt filosofer i tusentals år, men först den allra senaste tiden har experimentellt inriktade neuroforskare börjat undersöka det mänskliga medvetandets väsen.
- Vi har börjat med den mest grundläggande delen, Vi intresserar oss för kroppsuppfattningen, som frågan om hur vi skiljer på den egna kroppen och omgivningen, säger Henrik Ehrsson. Läs mer i NewScientist

Du som vill veta lite mer om hjärnan på lite enkel svenska har en av många många sidor här.

Jaget som Freud lärt oss eller själen som religionen lärt oss grundrar sig båda på ut - sagor som egentligen aldrig kan bevisas. Jag gillar det engelska språket som har orden I - Me -Myself. Så lite med humor brukar jag säga att vi tre har det ganska trivsamt när vi inte blir störda.

Om man försöker att både ha ett naturvetenskapligt och ett humanistiskt perspektiv på "jaget" så uppstår en mängd frågeställningar som verkar svåra att förena. Som socialarbetare i 25 år och ständigt funderande på det objektiva och det subjektiva inser man snart att våra nuvarande ut - sagor är just sagor. Jag har under många år försökt formulera något vettigt om "med-vetandet".

Jag har lite ingångar i form av kemi, fysik, neuropsykiatri,  systemteori ja m.m.

Det första problemet jag fick ta tag i var att göra mig fri från religiösa föreställningar. Språket och teorier är fulla av begrepp som har en religös grund. Så det är inte enkelt.

Det andra perspektivet från Freud är ännu svårare för mig att göra mig fri från eftersom det är grunden för de teorier psykologin och stora delar av psykiatrin vilar på. Så här blir det lite dubbelt i att dagligen arbeta och använda en teoretisk grund jag "vet" är felaktig. Men vem har sagt att Livet skall vara enkelt.

Ett rent naturvetenskapligt "mekaniskt" perspektiv på "jaget" gör bara att det blir undflyende och frågeställning kring t.ex. fri vilja blir inte möjliga att besvara.

Så finns det någon läsare som funderar på typ självorganiserande processer och den fria viljan eller överhuvudtaget på hur vi kan uppleva oss själva. Klicka in på länken här och skriv något eller leta reda på min mail på bloggen så fixar jag en maillista. Jag har försökt att diskutera med lite funderare och forskare utanför Sverige men det är svårt med språket.

Advokatens frihet

Striden mellan grannarna började för ett år sedan. Advokaten skrev ett brev till henne där han berättade om sin besvär av hennes rökning och krävde att hon skulle sluta röka i trädgården. Annars skulle han kräva skadestånd på 15.000 kronor. Advokatens väg från ytterdörren löper längs gränsen till kvinnans trädgård och han passerar hennes "rökbord" på cirka sex meters avstånd.
- Han säger att han måste ha ansiktsmask på sig när han går till bilen. Men han har alltid ansiktsmasken på sig, vare sig jag röker eller inte. Jag upplever det som rena trakasserierna.
Dagens Nyheter har inte lyckats nå advokaten för en kommentar.
Kravet på rökförbud hamnade först hos tingsrätten i Malmö som sände det vidare till Miljödomstolen i Växjö. Väl där krävde advokaten att domstolen skulle införa ett interimistiskt rökförbud i avvaktan på dom. Först sade domstolen nej till detta. Advokaten överklagade och fick nu domstolen med sig.

Att använda miljödomstolen som advokaten gör är som jag ser det att missbruka sin makt och kunskap om lagstiftningen. Men jag hoppas kvinnan överklagar till miljööverdomstolen. Jag hoppas någon undersökande journalist kan undersöka relationen mellan advokaten och dommaren. Det här är ju helt sjukt och måste strida mot syftet med tingsrättens miljödomstol. Någon klok jurist borde det finnas i det här landet som kan hjälpa kvinnan. Ursäkta orden men det här är för djävligt.

Miljööverdomstolen
Miljööverdomstolen har till uppgift att pröva överklagade mål från landets fem miljödomstolar. Det är mål som har prövats enligt miljöbalken och som rör verksamheter och åtgärder som kan påverka miljön eller människors hälsa på olika sätt. Domstolarna prövar i stor utsträckning om vissa typer av verksamheter kan accepteras från miljösynpunkt. Inom ramen för den prövningen kan domstolen förbjuda en verksamhet eller ställa krav på olika typer av skyddsåtgärder. Även krav på skadestånd kan prövas av domstolarna. All prövning sker mot bakgrund av det övergripande syftet med miljöbalken, nämligen att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljööverdomstolen avgör cirka 500 miljömål per år. Utöver mål som kommer från miljödomstolarna har Miljööver-
domstolen till uppgift att pröva mål som kommer från Statens va-nämnd. Det är tvister som gäller förhållandet mellan huvudmannen för en vatten- och avloppsanläggning, ofta en kommun, och enskilda brukare av sådana anläggningar.

Fri att byta åsikt

När jag läser om KD-politikerna i svd så kan jag bara förundras. Politik handlar i grunden om att människor med olika tankar och värderingar samtalar. Förhoppningsvis leder samtal till att människor hittar en ny ståndpunkt som är mer realitetsanpassad.

Sveriges regering består av fyra partier som beslutat sig för att bilda ett samarbete (allians). Dessa fyra partier har väl förhoppningsvis hittat några punkter de är överens om. När det praktiska arbetet med att leda landet fortgår så kommer det ständigt nya frågor. Media och opposition gör väl all de kan för att visa på olikheter. Det är liksom deras roller att ifrågasätta och kritisera..

Det finns i brödraskapet(alliansen) en viss krokodilmentalitet. (Dvs stor trut och små öron.) Oavsett vilken värdering var och en av oss står för så strävar vi nog alla medborgare efter ett fungerande samhälle. De politiker som företräder KD och nu öppet kritiserar M är inte mycket till demokratiska ledare. Kanske vore det bättre om de ägnade sig åt predikan i kyrkorummet än att delta i landets ledning. 

Att kritisera en politiker för att han söker praktiska lösningar och kompromisser är att förorda en diktaturstat. Det är politikens uppgift att verka för landet eller kommunens bästa. De egna värderingarna gör partierna tydliga vid valet.

Men kanske är det så att de fyra partierna har så lite gemensamt att de inte längre kan samtala med varandra. Det får framtiden utvisa. Blockpolitiken är nog död även om några försöker hålla uppe skenet. Det hundraåriga kriget mellan vänster och höger om vem som skall äga och hur resultatet skall fördelas verkar inte leda så långt. Svensk politik behöver diskutera fler samhällsfrågor! Regeringen kanske skulle behöva lite mer grön inblandning för landets och framtidens bästa. Visst skall KD-politikerna framföra sina värderingar, men nu sitter ni faktiskt i regeringen gubbar. Så Reinfeldt du kan väl slå en signa om du ledsnar på predikanterna. Du har ju f(örbuds)p(artiet) också som gör allt för att inskränka människors frihet. Tillsammans med Sverigdemokraterna börjar det bli väldigt trångt på högerflygeln.

Jag skulle vilja göra ett tillägg och det är när media gör cirkus av att någon politiker tidigare sagt något och nu säger något helt annat. Det skrivna ordet och all dokumentation gör nog att en del politiker blir rädda för att diskutera i det offentliga rummet.  Jag reagerar alltid på dessa påhopp som att den drabbade politikern är både hedervärd och trovärdig. För vad skall vi annars ha politiken till....

Kanske har vi kommit till en ny fas i demokratin där medborgarna röstar direkt på sin kandidat och inte på ett parti. Då skulle vi kanske slippa dåliga ledare.......... 

Fritt vatten

Det talas så mycket om växhusgaser i form av co2, Vi talar inte så mycket om vatten, det borde vi göra.

Vatten är också en källa till konflikter mellan människor och även stater.

Havsvattnet kommer att stiga det vet vi. Hur kommer det att påverka vår möjlighet till rent dricksvatten? Hur kommer befolkningsomflyttningarna på jorden att påverka oss?

Ja vatten är ju något vi själva till största delen består av.

Läs denna lilla artikel från lokaltidningen om vatten i Trosa. 2007!!

I expressen står att läsa:
Urgamla virus väcks till liv igen när polarisarna smälter. Människan hotas nu av sjukdomar som vi saknar immunförsvar mot.......Ja tankeväckande är det.........


Fria Östersjön

Idag är gifter och övergödning ett stort problem. Halterna av övergödande ämnen från jordbruket måste därför minska i Östersjöns avrinningsområden. EU bedriver en gemensam jordbrukspolitik, med en gemensam inre marknad med högre priser än världsmarknaden. Denna politik slukar i runda tal 45 procent av EU:s totala budget.

Nytt ledarskap behövs skriver WWF 
Regeringen har tagit långrast från klimatpolitiken sa Peter Eriksson tidigare i sommras. Det verkar som om Reinfeldt är torsk..

Jag ser gärna att hela riksdagen blir grön så vi kan få blå hav.
Du består till största del av vatten, så av ren självbevarelsedrift, ställ krav på omedelbar förändring av regeringens miljöpolitik.

Fria Gaza

- Om man kan surfa ihop kan man leva ihop, så enkelt är det, sade den 87-årige Paskowitz när han och hans organisation Surfa för fred i dag överlämnade brädorna till palestinska surfare vid en ceremoni vid gränsövergången Erez.

Tänk om EU den nya staten kunde handla lika kärleksullt.

Jag såg en deitingsite för kristna som hette 7Ehimlen.
Att använda 7E himlen är ett enkelt sätt att lära känna människor som man inte skulle komma i kontakt med annars. Det kan vara speciellt värdefullt om man bor på en liten ort och vill utvidga bekantskapskretsen. Dessutom kan det vara lättare att ta kontakt över nätet än i verkliga livet.

Ja kanske är det inte svårare än att människor skall börja prata med varandra så löser sig det mesta på vår Planet.

Jag säger som  Piet Hein :

"Husk att elske mens du tør det

Husk att leve mens du gør det"


Fria CIA

I SVD står det om att sammanbrottet av CIA var nära. Är det inte Buch som bröt samman för länge sedan.

Al Gore är mest känd av de flesta som föreläsare om miljöförstöring och klimathotet. Ta dig 9 minuter och lyssna på det här inslaget så är ansvarsfrågan lite tydligare.

Den kristna extremhögern under Bush´s ledning har varit en katastrof för demokratins utveckling  i världen och framför allt tilltron till USA. Så att peka ut CIA som icke fungerande är snömos.

Vi får hoppas att amerikas folk väljer en bättre ledare nästa val så de kan ta hem sina pojkar från slagfälten. Grabbarna gör bättre nytta som jordbrukare där hemma.

SvD länkade inte de här inlägget, måste vara fel på SvD´s server :-)

Koranens valfrihet

Under rubriken religionsfrihet  fick jag följande kommentar av Lars Rudström
"I samband med artikel 18 ovan kan vi bara konstatera att dagens praktiska utövande av Koranen INTE tillåter att du byter religion! Då bedöms du som avfälling. Vilka muslimska stater är medlemmar i FN idag och hur klarar de sitt försvar mot art. 18?"
Jag svarade då, "Jag är inte så hemma på Koranen men jag skall kolla med en muslimsk vän så återkommer jag."

Svaret jag fick var lite otydligt men det är möjligt att lämna religionen. Konsekvensen blev en social utfrysning. Det är givetvis förödande i en stat där det inte finns andra social sammanhang att ingå i. Men valet finns och det var det frågan handlade om.

Nu läser jag i dagen Islamska rådet i Norge erkänner muslimers rätt att konvertera. I ett gemensamt uttalande med Norska kyrkans mellankyrkliga råd, betonar de båda parterna att ?alla fritt ska kunna välja sin tro?.

Desamma säger ordförande i Sveriges muslimska råd ? Självklart ska alla kunna konvertera till vilken religion de vill utan att bli trakasserade. Jag har aldrig ens haft tanken att en sådan deklaration skulle behövas, säger Helena Benaouda, ordförande för Sveriges muslimska råd i en kommentar till de norska muslimernas deklaration i dag.

Så jag hoppas Lars Rudström och andra kan börja fundera över det religionen egentligen talar om, kärlek.

Bolivias Frihet

BoliviaKolonialism, är erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium. Det finns ett stark samband med mission som är en religions gränsöverskridande verksamhet i avsikt att vinna och stödja nya anhängare. Miljöförstöringen accelererar i takt med kapitalets globalisering.

Det finns en hårdrocksgrupp som på ett underbart sätt visar detta. Klicka här och njut av vis-domen.

Viva Bolivia!


Sydamerikas frihet

Sydamerika har i århundraden levt under förtryck av både USA och Europa.

Det är spännande att se och läsa reaktioner när nu Venezuelas folkvalde President använder det egna landets tillgångar politiskt. Det är enkel matematik från Hugo Chávez att leverera olja till de som levererat något uppbyggligt åter till Venezuela.

I Bolivia  och fler sydamerikanska länder sker motsvarande process. Dags att börja tala om mirakel.?...

I Bolivia har folket för första gången valt en egen President av sitt eget folk.
Evo Morales arbetar också med att naturtillgångar återtas från amerikanska och europeiska företag ( jag höll på att skriva stater.)

Viva Bolivia

Bolivia

Barnens frihet

Astrid Lindgren och hennes Rasmus beskriver en verklighet från tidigare barnhem.
Lite längre tillbaka i historien var det en auktion på barn som behövde ett hem. Den bonde som bjöd lägst fick barnet. Då var det kommunens budget och arbetslinjen som gällde.

Det är inte så enkelt att beskriva barns situation historiskt,  samhället har förändrats och vi med det.
Institutioner finns kvar men familjehem har till stor del kommit att ersätta dessa.

Idag är eller skall fokus vara på barnet. I de större kommunerna har också skett en uppdelning mellan den som utreder familjesituationen före plaering - utredning om lämpligt familjehem - uppföljning av placeringen.

Jag tror jag kan säga utan att få alltför många som säger emot:
- att det krävs en ordentlig lagstiftning där barnet får en egen företrädare fram till det är myndigt. Barnet måste alltid ha en person att tala med som är fri från socialkontorens handläggning och stödet till familjehemmet. Det är enda sättet att minska risken för vanvård och övergrepp. Barnets egen upplevelse är det som måst styra samhällets stöd.

Statens utredarna måste få fortsätta och intervjua och dokumentera barns berättelser så länge det finns barn som vill bli intervjuade. Det går aldrig att få misstag från samhället ogjorda. Däremot borde det vara en självklarhet att ge en ekonomisk ersättning till de utsatta barnen. Det är inte pengarna i sig som betyder något utan ersättningen skulle vara bevis på det som skett inte var ok.

Föreningen stulen barndom har en viktig funktion att fylla och vi får hoppas de erhåller både komunalt och statligt stödför att utveckla sin förening.

Sedan vill jag avslutningsvis säga, att inga resurser får sparas i att ge barnets orginalfamilj stöd så att placeringar kan undvikas. När en placering är oundviklig måste resurser satsas på alla möjliga rehabiliteringsåtgärder för familjen. En återförening får inte bara vara en suddig vision utan ett uppnåligt mål.
Jag sticker väl ut hakan om jag säger att här gäller fortfarande den kommunala budgeten som i gamla tider. Alltför många familjer blir nog "övergivna" av samhäller efter ett omhändertangande av ett barn. Det skulle jag vilja se en statlig utredning undersöka. Vem intervjuar föräldrarna till det omhändertagna barnet?

Det finns också perspektivet när samhället bara tittar på och inte ingriper med en placering utanför det egna hemmet. Men den frågan har nyligen uppmärksammats i media, varför inga ytterligare kommentarer krävs.


Fria Vargen

När jag läser i Dn om en man som går fram och klappar en skadad varg på huvudet så undrar jag om han lämnade sitt eget huvud på kudden när han gick upp den morgonen.
Svd kör en annan vargnyhet som behandlar DNA-tekniken för att fria "brottslingen".
Expressen kör samma tema.

Vill du läsa vad Naturskyddsföreningen skriver om varg så har du länken här.

Hunden sägs ju vara människans bästa vän. Varg är ensam stamform för (tam)hund, så varför får den vilda vargen så negativa omdömmen. Människor som tror sig klara att ha en hund lös och som lyder i alla lägen är något som borde diskuteras. Åter till vargen.

Avogheten till det vilda och vargen i synnerhet har fått några tänkvärda betydelser.

Varg, inom skogsbruket benämning på ett vidkronigt och grovgrenigt yngre träd. Vid beståndsvårdande röjning i ungskog gallrar man vanligen ut sådana träd. Varg, inom verkstadstekniken en felaktig detalj. Vargar kan uppkomma t.ex. när betydelsefulla mått på detaljen blivit fel, när ytor inte fått avsedda egenskaper eller rätt utseende eller när detaljen skadats under transport.  (källa ne.se)

Fria Vargen!


Med-vetande 1

Wadstrom
Jag har skrivit, eller mer exakt,  skriver ständigt en bok, vars omslag du ser. Boken är inte skapad för att publiceras utan mitt eget projekt att formulera mig.

Jag upptäckte när jag skrivit några år att boken levde sitt eget liv. Varje gång jag tilförde en tanke förändrades resten av boken. De som är vana att skriva känner säkert igen sig i hur svårt det är att hitta ordet som motsvarar den tänkta tanken. Ibland visar det sig att tanken var oklar och då är det bara att börja om. Många återvändsgränder har det blivit, men de är i sig lika intressanta.

Det svåraste menar jag ändå är att orden redan är "upptagna" . Orden härleder och betyder för mig inte exakt det jag skall formulera. Att skriva med tusentals fotnoter och begreppsförklaringar är inte min avsikt. Det skall gå att skriva exakt utan att använda traditionell vetenskaplig form och struktur.

Det boken behandlar är det du troligen kallar jaget eller själen, eller vad du nu använder för ord. Ursprunget är en livslång fundering om hur vi uppfattar verkligheten. Med-vetandet som är ett arbetsnamn, skall inte förväxlas med det vi i dagligt ordbruk kallar medvetandet.

Många teorier och modeller vi idag har till vårt förfogande är, menar jag, rent felaktiga. När det gäller områden som praktisk tillämpning av psykologi och psykiatri kan nuvarande teorier ibland vara direkt skadliga.

Att formulera mig inom ett område som är så fullt av religösa och vetenskapliga myter och sanningar låter sig inte göras utan att själv bli ifrågasatt och ibland idiotförklarad. Jag bruka använda mig av ett litet "citat" från en nobelpristagare för att neutralisera det grövsta ifrågasättandet.


"Den klassiska vetenskapen, den mystiska vetenskapen om en enkel, passiv värld, tillhör det förflutna, dödad inte av filosofisk kritik eller empirisk resignation utan av vetenskapens egen inre utveckling"

Prigogine & Stengers

  En dag upptäkte jag att tusen inlägg hade blivit lästa och började fundera över om det inte skulle vara möjligt att presentera några av mina tankar och formuleringar på den här bloggen. Så vi får se om det blir något mer framöver som jag placerar under kategorin Med-vetande. Tack, för att du tog dig tid att läsa.


Fri att fråga din kommun

Expressen skriver
Stoppet på Ringhals kom inte oväntat, menar Lars-Olov Höglund, kärnkraftsexpert och före detta kärnkraftstekniker. - Nästa gång kan det ske i reaktoranläggningen, säger han till GT.se.

Dn skriver
Ringhals 3 har nyligen startat igen efter en längre översynsperiod.
I november förra året brann det i en transformator på reaktorn Ringhals 3. Reaktorn snabbstoppades och stod då stilla i minst två veckor.

Svd skriver
Det var på måndagseftermiddagen som rökutveckling i en generator utlöste brandlarmet på Ringhals 3. Men enligt kärnkraftverkets presschef Gösta Larsen var händelsen inte allvarlig.

Aftonbladet skriver
Ringhals 3 startades den åttonde augusti efter en lång översynsperiod, uppger Ringhals på sin hemsida. Revisionsperioden blev åtskilligt längre än vad som var planerat. Förseningarna berodde på en underskattning av komplexiteten och omfattningen av de projekt som skulle genomföras med och kring turbinerna, uppger man på hemsidan.

Miljöpartiet skriver följande om kärnkraft, klicka här

Jag har tidigare skrivit om Fri yta och Grön kärnkraft , nu är vi fria att vänta.........

Var nästa härdsmälta kommer atti inträffa vet vi inte, men ta reda på vad din kommun har för plan om det händer hos dig.....

Fritt UFO-samlande

UFO är ett rätt roligt ord. Unidentified Flying Object, oidentifierade flygande föremål.
Vi använde en period UFO som arbetsnamn för en chefsgrupp. Sedan kan ni ju fundera över varför vi använde arbetsnamnet :-)

I Norrköpings Tidningar berättas om världens största UFO-arkiv. Det är nog inte korrekt om man inte lägger till öppna arkiv. Det finns i USA större arkiv. Intessan artikel i NT, med en liten film.

Ja UFO finns utan minsta tvekan! Alltså oidentifierade flygande föremål finns.
Så det är intressant arbete de gör för att försöka hitta förklaringar till alla fenomen som observeras. Nej jag ser ingen koppling till andra varelser i universum som tittar eller besöker oss. Men ett klart intressant forskningsområde.

Fri från narkotika

SvD beskkriver idag en läkare, som inte borde få vara läkare!

Vill du veta mer om läkemedel gå till RFHL´s hemsida

Socialdemokratisk valfrihet

Hej alla socialdemokrater här är en länk för er som är för valfrihet.

Smörtaxens frihet

Smörtax

Nu skriver Svd om döskallefjärilen.  För ett par år sedan hittades den på Ölands södra udde, men då var det en fjärilssamlare som tog livet av den med en nål genom kroppen för att ha den i sina samlingar. Då blev det ett himla liv bland alla fågelintresserade som har blivit fjärilsintresserade de senaste åren, och som hade tänkt åka dit för att titta på den.
På jobbet är det inte så många som kastar sig på en cyckel för att skåda något fenomen i vår vackra natur.

De flesta nöjer sig med samla på bilnummer. Helt vansinnigt att börja leta bilnummer 001 och hålla på till 999. I ordning skall det vara också. Jag kom till 12 efter några veckors stirrande på bilplåtar.

Nej tacka vet jag smörtaxar. Någon glad läsare som vet något om smörtaxens historia?


Fri från marschkängor

När jag läser dagens nyheter, dagen, aftonbladet, expressen, svenska dagbladet osv så kablas bilden av hur den kristna högern marscherar fram i opinionen.

Analyser får andra ägna sig åt.

Jag säger bara som Povel Ramel - ta av dig skorna, klicka och njut......

Fri från marschtakt

Aftonbladet presenterar samfundet. - Vi har märkt av ett stort intresse från människor som upplevt det här som ett problem, säger Erika Augustinsson. Samfundet ska bland annat jobba med en B-certifiering av arbetsplatser, skolor och dagis som tillämpar anpassad tidsrytm. Dessutom ska de försöka påverka politikerna.

 Det här måste förändras framöver i och med globaliseringen. Men det finns även andra vinster. Alla större städer har problem med trafikstockningar och man använder inte kontorsutrymmen efter klockan 18. Det vore både effektivt och miljövänligt att ha flextider under dagen, säger Erika Augustinsson.

Klart bättre än vägtullar. Kanske hinner en och annan ta fram cyckel också.

En lite annorlunda vinkling är slow food och slow city. Tänkte hitta en sida om slow city men fem miljoner träffar vid ett sesamsök gav lite för mycket jobb :-)))

Frågan är bara hur man får den här att ta det lite lugnare.

Fri från skor

- Tidigare var skorna något man satte på sig efteråt och inte brydde sig om, i dag väljer man kläder efter skorna, säger Sara Winter, pressansvarig på skobranschrådet. Allt enligt dagens nyheter.

En av årets Rookies kandidater, ett pris till nya oetablerade designers som delas ut i dag, är skoföretaget Gram. Klädföretaget Whyred, som började med skokollektion 2005, kommer nästa år att satsa på pumps och även på Filippa K och H&M har sneakers befäst sin ställning.

- En orsak till sneakersskornas genombrott är strafftullarna på läderskor från Kina och Vietnam som EU permanentade 2006, vilket gjorde att tygskorna blev relativt billigare, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel, Stil.

Eu är bra i att förhindra globalisering men mest slås jag av att klädbolagen skor sig. Jag har en mycket kär favorit i lite modern tappning som du kan lyssna på. Kolla in hatten på vår gamle vän, det är nästa modetrend.

Fri att glömma

Göran Skytte skiver under rubriken har svenskarna blivit galna. Vi svenskar är politiskt lättlurade och utan minne i SVD.

Göran Skytte gammal maoist, som blivit religös på gamla dagar kanske ser människor som något att lura.
Snacka om att skjuta självmål Herr Göran. Men lite mediauppmärksamhet får du ....tack för den musik du en gång i tiden var med och skapade. En liten frågande låt till Göran, hur känns det ......

Fri - we have broken speed of light

Einstein och hans relativitetsteori E=mc2 börja äntligen ifrågasättas. Läs artikeln Eller läs hellre den här artikeln.

Varför säger jag äntligen. Det är en lång historia som leder fram till att jag menar att Einstein som vetenskapsman blev religös. Eller kanske återvände till religionen när han insåg att teorierna visade att det inte fanns någon skapare. Men det är i det här sammanhanget helt ointressant och kanske felaktigt... 

Konflikten tro - vetenskap är inget nytt, men vetenskapen går alltid segrande ur dessa konflikter även om konflikten förmodligen fördröjer människans kunskapsutveckling. 

Einstein som man nog kan säga är kvantfysikens grundare och en av de större mänskliga tänkarna som vi alla skall ha stor ödmjukhet inför. Vetenskapen kommer alltid att sträva efter att kullkasta tidigare teorier, vi får se om Einsteins teori håller eller ej. 

I alla tider har det funnits och kommer att finnas människor vars arbete påverkar oss alla. 
Livet kommer till ett slut för alla människor. 

Ingmar Bergman begravs nu och det är bara i all ödmjukhet stanna upp en stund och känna ödmjukhet inför en skapande man och Livet. 

Jag avslutar med en nakenbild som visar på den viktigaste framtidsfrågan vi står inför som människa.

Fritt utsläpp

En liten kalylator för att räkna på din flygresa hittar du här. Hur den räkna och beräknar kanske är en historia för sig. Mycket handlar om ekonomi men även naturvetenskap.

Vi har i Sverige begåvats med en socialförsäkringsminister som återhämtar sig från utbrändhet på tre dagar. Snacka om snabbis... 

Läs socialförsäkringsministerns uttalande i DN.
I Socialstyrelsens nya riktlinjer står det "i normalfallet krävs ingen sjukskrivning" för bland annat diagnosen utmattningssyndrom.
- Okej, då kan vi säga det. Men då är det efter vetenskap och beprövad erfarenhet som man har sagt det.
Du hänvisar gärna till vetenskap. Men Socialstyrelsen har sagt att de inte har någon god vetenskaplig grund för några av de här riktlinjerna. Handlar det inte också om politiska värderingar?
- Nej, men systemet ska utvärderas och då kanske vi får en vetenskaplig grund.

Vilken snabbis i vetenskap!
 

Fria människor

I SVD talar en artikel om att bloggosfären ...
 
SVD är den tidning som jag menar klarat av att hålla journalistiken på en hög nivå.

Vad är "bloggosfären" för något. Försök inte klumpa ihop mig i något självvalt begrepp. Att göra sig till talesman för alla bloggare genom att beskriva att " rör om i bloggosfären" är en statistisk lögn. Jag och de allra flesta 100.000-tals inlägg som kommer varje dag bryr oss inte ett skit om "ordkriget"

Det räcker med alla andra grupper som ständigt skapas för att dölja att det handlar om fria människor.

Jag är fri. Jag är medborgare i Sverige Jag är boende på planeten Jorden.

Bloggen är ett bara ett sätt att komunicera.

Botten SVD.

Fri kunskap

Resultaten visar att personer med datorer registrerade på bland annat CIA, Vatikanen, Storbritanniens Labourparti och flera storföretag som AstraZeneca, Wal-Mart, Disney och Sony har använts för att radera känsliga uppgifter, skriver Times Online. Läs gärna hela artikeln i SVD

Källkritik är väl ett känt faktum när det gäller att hantera fakta -kunskap. Det som gör mig lite förvånad är att de namngivna organisationerna tydligen saknar grundläggande kunskap om datorer och nätverk. Finns det fortfarande människor som tror att datorn kan vara anonym i ett nätverk?

Det här tidningsexempel visar också på ett samband som vi alla alltid behöver fundera över.
Kunskap om verkligheten som är grunden för samtal och demokrati är beroende av religös, ekonomisk och politisk makt.

Vem i hela världen kan man lita på....Jag vill avsluta med att tala om Israel och Palestina. Varför detta meningslösa dödande. Jag vill att du tar dig tid att lyssna på en helt annan sång med Björn Afzelius. Rätt eller fel är ointressant men det är en stark berättelse med människan i fokus.

Fri att välja fokus

Läs Svd´s och Dn´s artiklar. Klicka mellan dem och så ser du skillnaden mellan terrorperspektivet som  Buch driver eller miljöperspektivet som Gore driver.........  Valet är ganska enkelt egentligen, särskilt som Svd´s beskrivna situation troligen orsakas av oljeberoendet.

Den här artikeln i expressen från Nyköping är inte så rolig den heller....Det finns ju en oro även i andra länder som gäller transporter av radioaktivt materiel...men britterna ser det ur sitt perspektiv.

Läs gärna mitt tidigare inlägg på min blogg Fri yta och Grön kärnkraft

Fri att knulla

Moderata landstingspolitikern Marie-Louise Ekholm tycker att "ungdomars ohejdade kompisknullande" måste upphöra.

Skall de knulla med någon de inte känner?
Eller är det något annat moraliserande som gömmer sig hos högerdoktorn.

Varför inte bara säga använd kondom!

Vad bryr sig kärleken om gränser, lyssna och njut

Fritt fall eller orkanbyar

Köpa och sälja andras arbete är vanskilgt, vilket börsens svängningar visar. Börsorkan talas det om, jag bekymrar mig mer om de verkliga orkanerna. Kanske ör det dax att byta börsnytt mot väderkartan

Det finns en musiker och poet som rätt bra speglar våra samhällsfenomen. Läs hans enkla lilla strof. En länk till hela texten finns längst ner.


Och Jan Banan är sne som fan
Han är blåst på sin pensionsförsäkring
För han har sextiotusen tomflaskor
Dom var en säker investering
Nu skräpar dom i uthuset
Helt utan värde, han får banta
Ja, han blev blåst på kapitalet
När de slutade att panta

Stefan Sundströms text ur hög kan bli låg
Kanske en länk till Stefans egen hemsida också är på sin plats

Fria svin eller listiga älgar

Vildsvinsstammen ökar kraftigt med bland annat fler trafikolyckor och skador på jordbruket som följd. Om fem år kan vildsvinen vara fler än älgarna i Sverige.

Vildsvinen verkar ha högre iq, eller är det älgen, än jägaren.

Varför tvättar du dig sa den ena älgen till den andre.
-Jag skall bli ren till älgjakten
Då sa den tredje älgen
-Jag tvättar mig inte för jag skall bli riktigt svinig till jakten.

Uj uj uj sa jägarn hu skall vi nu hitta älgen

Guds frihet

 - Gud bryr sig inte om hur vi kallar Honom, sa Muskens i en tv-intervju, uppger Cathnews. Där berättade han också att han själv bett till Allah under sin tid som missionär i Indonesien. Artikeln presenteras i Dagen.

Ok. vad jag förstår talar de flesta religioner om "en allsmäktig Gud". Människor tolkar och formulerar sig på individuellt och kulturellt sätt och den allsmäktige guden få då självklart många olika namn. Finns det 1 Gud så finns det 1 Gud.

En troende på 1 allsmäktig gud har en självklar skyldighet att förmedla kärlek till de som kallar guden vid något annat namn. Det kan inte vara någon skillnad att vara jude, muslim, kristen, hindu, budist eller tom asadyrkande. De flesta naturreligionerna har också en skapare som visar sig i många former. Finns det 1 gud så finns det 1 gud. Den som sätter sig över detta är inte troende på en allsmäktig Gud.
För mig är det så självklart och enkelt att det förhåller sig så. Tog kyrkan och församlingarna på planeten Jorden guds budskap till sig så fanns det inga väpnade konflikter eller hat mot folkgrupper.

När vi människor börjar träta om vilken gud som är 1 gud så är det politik och ingenting annat. När det gäller just religion och politik är jag mycket kluven. I Sverige har vi Kristdemokraterna och Sverigedemokrater som båda säger sig stå på kristen grund. Vi har exempel med andra stater där den politiska och religösa makten är den samma. Jag skall inte bli långrandig i den frågan men den tål att stanna upp och fundera över. Miljöpartiet som den organisation jag valt att tillhöra politiskt tar inte ställning i frågan om religion eller gud. Den miljö människan skall leva i under sitt Liv är i fokus och samtliga religioner inklusive mitt eget ställningstagande ingen skapare finns representerat  i miljöpartiet. Jag är övertygad om att just respekten för att alla är annorlunda men med lika värde är en sann princip. I religösa termer kanske det skulle formuleras som Guds mening. Tror man på en skapare så blir det märkligt om skaparen i sitt verk gör något utan värde. Jag kommer inte riktigt ihåg skapelseberättelsen men visst var det en Sol och markens alla djur som skapades. Sist men inte minst så målade skaparen dit en människa och i en hel del olika färger också. Resultatet hur det nu kom till är som jag ser det helt ok. och värt att vårda.

Jag har gjort vandringen från dop, konfirmation, vigsel som troende på 1 gud till att inte tro. Det ställningstagandet handlar dels om att jag från början insåg det enkla faktum som artikelförfattaren berör. Ställningstagandet blev enkelt när jag började fundera på universum. En lång nästan femtioårig fundering som handlade om hur?
Slutsatsen blev att det finns ingen skapare.
Alternativet ingen skapare ger många svåra frågor att ta ställning till. Jag hävdar aldrig att någon skall sluta tro eller ifrågasätter den troende människans världbild. Den resan i förhållande till begreppet gud är en del av Livet som vi människor aldrig kommer ifrån.

En sak vet jag 1gud =1gud, 1=1 även om vi byter ordet till äpple.

Den som ifrågasätter att 1 allsmäktig gud är 1 allsmäktig gud ifrågasätter då även vetenskapen. Den människan är verkligen förvirrad och hamnar i att leta grupper som predikar hatets budskap. Inte vet jag vad det skulle kallas i kristna begrepp. Antikrist t.ex.?

Andlig frihet

Upptagenheten och stress. Det är det största hindret för kristnas andliga tillväxt. Det visar ?The Obstacle to Growth Survey? ? en världsvid undersökning som nyligen presenterats.

Det är egentligen inte en religös fråga Dagen beskriver.

För mycket yttre stimulans gör att människan har svårt att lyssna på sig själv. De inre processerna i människan som jag inte skall diskutera nu behöver sin egen tid. Är man icke troende så bortfaller de religösa begreppen som ande, själ osv. Men lyssnar vi inte in oss själva blir vi bara en meningslös konsument.

Det är intressant att fundera över hur en troende gör när han/hon lyssnat in sig själv. Tror man på en själ får väl själen koppla upp till någon större enhet anden. Saknar man både själ och "vet" att det inte existerar någon ande så finns inget att koppla upp till. Då kopplar jag av.

"Friheten från media är ljuv musik"som jag skrivit tidigare om på min blogg beskriver nog samma situation som dagens artikel behandlar men på ett mycket mer jordnära sätt.

Men vi står nog alla inför samma verklighet och de förändringar som skett sedan 50-talet är inte bara ett hot mot andligheten utan som jag ser det mot mänskligheten. Samhällets stress är ett livsmiljöhot direkt riktat mot oss själva, med eller utan själ och/eller ande.

Statistisk frihet

Statistiken visar enligt SVD att morden ökar under sommaren, tragiskt.

Ok. sedan kommer förklaringen och då är det fritt för uttolkaren att lämna sakliga grunder. Det här är nog det som gör att tilltron till statestik är låg. Jag läste t.ex. två väljarundersökningar. Den jag gillar är den där mp ökat till 7,7%.

När jag en gång i tiden studerade så hade vi ett bra exempel om drunkning och glassförsäljning. Sambandet var mycket starkt. Slutsatsen var, att äter du mycket glass ökar sannolikheten att du skall drunkna. Ja och sedan kommer slutsatsen att inte äta och bada.

Men var det inte något vi glömde......Solen den store värmealstraren och energigivaren kanske inte bara glöms vid analyser av bad och glass.

Fri från mygg

Den besvärliga översvämningsmyggan sprider sig i landet. Nu ska forskare ta hjälp av satelliter för att försöka kartlägga typiska myggmiljöer, skriver Upsala Nya Tidning.

Jag får två tankar om artikeln jag läste i dn. Den första är att det är poistivt med teknik som kan användas till annat än att sända skitprogram på tv eller få varenda människa att kuta omkring med en telefon i örat dagen lång. Sateliterna belastas också av övervakningsteknik men då är det inte myggan utan du och jag som övervakas.

Den andra tanken är att spansk skogssnigel och myggor börjar etablera sig på nya områden. Vårt hanterande av naturens utveckling är tyvärr oftas att människan tänker och handlar stort. Jag är ingen vetenskapsman men jag vet att när livsförutsättningarna för liv förändras så anpassar sig (om det går) och utvecklas nya arter. Så myggan och sateliten väcker ocså tankar hos mig om vår gemensamma Planet.

Rymdforskningen är nödvändig för människans överlevnad på extremt lång sikt. Håller teorierna om en kolaps av Solen om fem miljarder år så kan det ju vara intressant att de som vill överleva flyttat på sig till ett annat solsystem.

Om det nu finns någon annan plats där mänskligt liv kan etablera sig. Vi behöver nog tänka mer på hela vår miljö för att ge mänskligheten en möjlighet att ha nytta av rymdtekniken.

Friheten med biltullar

När jag läser DN om Kinas metod att hantera för mycket bilar kan jag inte låta bli att fundera på metoden och resultatet.

Biltullar i Stockholm har en bra effekt på biltrafiken och det har den kinesiska metoden också.

Vilken metod som begränsar friheten mest för bilisten tål att fundera över. Den svenska modellen med att betala för resan ger kanske effekten att den fattige inte åker och den rike åker lika mycket. Kinas modell slår rakt över oberoende av ekonomi.

Bra för miljön blir det i båda alternativen. Lite förhoppningsfullt är det att både kapitalism och socialism kan införa miljöåtgärder......

Fri yta och Grön kärnkraft

300.000 personer evakuerades från området och enorma arealer blev obrukbara. På måndagen kom ett dekret där ett nästan 50.000 hektar stort område runt Tjernobyl ges namnet Tjernobyls speciella reservat.
Strålande sätt att skapa fria ytor och dekretet syftar till att skydda och bevara den stora mängd vilda djur som sökt sig till platsen och dess planterade skog.

Hallå alla kärnkraftsvänner här har ni möjligheten att kombinera kärnkraft och skydd av djur och natur. Vilken strålande ide att skapa Grön kärnkraft. Jag har aldrig förstått vad kärnkraftsförespråkarna menar med att kärnkraft är miljövänligt. Det kanske finns hopp om fler reservat i framtiden, men det är nog osannolikt....

Jag menar före Harrisburg så var det ju

ytterst osannolikt att det som hände i

Harrisburg skulle hända, men så fort det

hade hänt rakade ju sannolikheten upp till

inte mindre än 100 procent så det var nästan

sant att det hade hänt.

Men bara nästan sant. Det är det som är så

konstigt. Det är som om man menar att det

som hände i Harrisburg var så otroligt

osannolikt så egentligen har det nog inte

hänt.
Tage Danielsson såklart....


Frihetens parodi

Kd vill skapa en gemensam valplattform inför valet till eu-parlamentet 2009.

Miljöpartiet kräver svenska folkets frihet att få möjligheten att rösta om den nya EU- STATEN som håller på att bildas. Kalla det fördrag eller vad ni vill men president, utrikesminister.... Vad har hänt i Sverige.... 

Sveriges folk är inte fria längre. Medborgarna tros inte längre kunna bedömma hur de vill ha det...

Så visa politikerna 2009 att du är en fri människa genom att rösta på miljöpartiet.  

Någon folkomröstning tänker de inte tillåtas ske. Miljöpartiet vill inte ha en EU--STAT och är det parti som kan ta oss ur EU-STATEN så att Sveriges folk återfår sin frihet. Folkpartiet arbetar nu för införande av euro som Sveries medborgare redan röstat nej till....ja vad skall man säga....

Vänsterpartiet har också tagit ställning för folkomröstning av eufördraget. Hur tänker du som röstat på socialdemokraterna, centerpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och folkpartiet.

Älskar du också EUSTATEN, vad är det för fel på Sverige........

Rondellhundens frihetJag publicerar inga bilder  om Rondellhundens frihet   men ger konstnären stöd i hans rätt att skapa och publicera bilder.

Det är komplicerat att samtala om dessa frågor.

Om en religion har i sitt regelsystem att någon inte får visas på bild så är religionen fri att sätta upp dessa sina egna regler.  Jag bryr mig inte om religoners regelsystem oavsett hur de är konstruerade. De är nonsens för mig. Jag respekterar religionens regler om de inte försöker hindra mig att vara fri. Jag vet också att det är viktiga regler för den som tror och ser ingen anledning att ifrågasätta den religöses frihet att skapa regler för sig själv.

Min synpunkt, och det är därför jag väljer att inte publicera någon bild, är att om syftet är att provocera för att hävda rätten att publicera är det meningslöst. Jag vet redan att jag är fri. Konstnären får väl aggera som han vill.

I en situation om hot eller våld mot mig att inte visa bilder skulle jag utan minsta tvekan publicera varanda bild jag kunde hitta på nätet. Jag skulle nog börja skapa egna bilder också.

I expressen finns en artikel och bilder om en utsällning som behandlar en middag och några bögar.  Den religionen är rådande inom samma kulturområde som konstnären och det finns inget religöst förbud att visa bilder. Men jag ser inget eget skäl att publicera länken till dessa bilder.


Nångon slags fundering om etik eller moral som konsekvens av att jag är fri (och du) är att det inte är möjligt att handla för att visa att du är fri. Då är du inte längre fri.


Frihetens soldater

En rubrik i aftonbladet fångade mitt intresse. "Svenska soldater gröna måltavlor". Ja det är inte lätt tänka sig en värld som inte är grön som vårt land. Vi kanske själva inte upplever att det är grönt på vintern.

En gång för länge länge sedan när jag kom hem till Sverige efter en FN-tjänstgörig fick jag använda solglasögon. granarna var irriterande gröna.

Vi har vant oss vid att Sverige är grönt, så vi ser det inte. Men Sverige kan bli brunt om vi inte handlar klokt.

Det var en sak till som slog mig den där gången för länge sedan och det var att alla svenskar såg lika ut i Stockholm. Ja lite olika längd.kön, ålder och färg var det självklart på svenskarna. Men de hade samma kläder, svenskarna hade uni-form. Kanske har det ändrats nu med modet men rätt många verkar vilja klä sig lika för att utmärka att de är olika.

Tänkte skriva en rad om hur det bästa försvaret ser ut för oss alla på jorden men tyvärr behövs fredens soldater några år till. Så kära försvarsledning köp lite vettiga kläder till grabbarna.

Fritt glid

Nu glider de på rötter och grunder för att nå fast mark 2010. Men mycket allvarligare är att Kyrkan glidit 2 kilometer .

Vad är det som händer på planeten. Jag undrar just vad som skrämmer amerikanerna mest just nu? Är det terror eller miljöhot.

I Sverige lämnar folkpartitanterna köpcentret och går ut och sätter upp nya förbudsskyltar på stan i Stockholm. Jag kommer inte ihåg vad det var de skulle skylta emot. Det produceras så mycket förbudsskyltar i de liberala tankesmedjorna så det är inte lätt att hålla sig uppdaterad.

Mona och Fredrik kämpar om samma väljare...men alla andra då skall de rösta grönt?

Fri från socialt arbete

Dagen hade en artiken med rubriken Socialt arbete grunden till framgång i Indien.  Delar ut mat - stor medlemsökning osv.

"Socialt arbete, organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer."  Källa: Nationalencyklopedin.

Utan att moralisera så har jag en fråga.
Eftersom medlemsantalet i församlingarna krymper och krymper.
Har kyrkan i Sverige glömt eller tappat bort framgångsfaktorn från Indien?

Friheten att sova

Den här artikeln är lite tragikomisk Det är inte lätt att ha störande grannar, även om hyran är låg  ;-)

Fri att vara nazist

Nazister attackerar SSU, nazister, nazister, nazister. Snart är väl varenda våldsverkare nazist.
Nu är jag förbannat trött på våldet tillskrivs nazism.

Nazist är en anhängare  av nationalsocialismen.
Dess huvudbeståndsdelar är rasism, antisemitism, nationalism och antibolsjevism samt en uppfattning av historien som kamp mellan raserna och livet som den starkares rätt och överlevnad (socialdarwinism). Ändamålet är att skaffa livsrum åt den tysk-ariska rasen.

Ett litet tips kanske skulle vara till dessa arier, och förkämpar för Tyskland som stormakt vore kanske att ägna sig mer åt kärlek och sex. Det blir ju slut på arier om ni inte knullar lite mer med varandra. Lägger en länk till gratis sexsurfande så kanske ni kan bli upphetsade på annat än gatans våld. Adult betyder vuxen klicka där, så ni inte kommer fel och tittar på en ruggbymatch eller boxning uj, uj hemska tanke.

Nu är jag förbannat trött på att våldet tillskrivs nazism. Rasism, antisemitism, nationalism, antibolsjevismoch darwinism kommer ni att få läsa mycket om på den här bloggen under hösten.

Vi har också våra politiska partier vänsterpartiet, socialdemokraterna, sverigedemokraterna, folkpartiet, centerpartiet, moderaterna samt miljöpartiet. Dessa partiers grundvärderinga kommer jag att beskriva. Jag kommer inte att glömma Gudrun och hennes Fi heller i detta sammanhang.

Men till alla journalister, mediamänniskor överhuvud taget, inklusive alla bloggare. Sluta kalla alla våldsverkare ni ser eller hör talas om för naizister. Fri att sympatisera med de nazistiska tankarna är vem som helst. Men låt de människorna föra sin egen tala. 


Friheten att be för miljön

Dagen skriver om att be för miljön. Det är en vacker handling. Jag hoppas att alla Kristna dessutom engagerar sig i någon miljöorganisation. Alla är välkomna till miljöpartiet men kanske viktigare är att påverka Krtistdemokraterna internt för er som är politiskt aktiva.  Läs gärna på www.mp.se och hämta kunskap och använd den i det praktiska handlandet. Hur vi än ser på verkligheten har vi ändå samma Moder Jord att leva på.

Börsens frihet

Stefan Sundström är en person som alla börsspekulanter borde lyssna på. Han skrev en gång en text om hur en man blev blåst på sina besparingar. Det handlade om en man som sparat sina tomflaskor som sparkapital. Ja vi vet hur det gick. Panten på tomflaskorna försvann och där satt han på sitt berg av glas.

Fria att samarbeta

Det är skönt att svensk blockpolitik håller på att lösas upp. Det är inte enkelt för en medborgare att behöva välja att gå till vänster eller till höger. Fler och fler går rakt fram med miljöpartiet som nu i Sundbyberg


Fri från Naturen

Spansk skogssnigel.. och  alger och översvämmningar allt pågår på moder Jord.

Vad händer - -- vill du veta----

I de mörka kolmårdsskogarna finns det ett vist Troll. Trollet börjar bli lite medfaret av naturens krafter, men är fortfarande en av de få fria och kloka som finns kvar i dessa nerhuggna skogar. Har man Trollet som vän behöver man inga fiender.

Ibland ger sig Trollet in i storstadens brus och väl återkommen till skogen brukar Trollet formulera en visdom och en fråga? Det har blivit några besök i staden under de snart femtio år jag pratat med Trollet. Här kommer en favorit i repris. Svara på frågan annars blir Trollet inte snällt...

Visdomen om handelsman och frisören.
Reklamen säger: "köp vårt bröd bakat utan kemikalier". Trollet säger det går inte!!

Visdomens fråga från Trollet till er?
Vad är 1 mol?

Fri att sörja

Jag läser expressen, och SvD, om en begravning.
Jag måste uttrycka att jag anser artiklarna osmakliga. Respektera människors sorg och beskriv gärna något om den dödes liv. (Kommer det några puckokommentarer till detta inlägg så publicerar jag inte dessa.)Till anhöriga och vänner.
Jag beklagar sorgen och känner med er.

Frihet för nästan alla

Frihet för nästan alla skriver expressen. Dagen tar upp sjukskrivning vid diffusa svårigheter eller diagnoser. Jag har som jag skrivit tidigare under mitt arbete som socialarbetare under mer än 25 år träffat många människor. Det diffusa är svårt att arbeta med. Vi skapar oss bilder av vad det är som är annorlunda med den människan vi möter.

Jag skall inte ta upp i det här inlägget om vad som händer med individer när de får vandra runt mellan social - arbetsförmedling - försäkringskassa för att få ekonomiska medel till sitt liv. Jag kommer heller inte att skriva om det politiska ordet arbetslinjen. Jag kommer inte idag att skriva om ideologier kring skattesystemet som drivkraft till ekonomiska bedömningar av sjukdom. Allt det här kommer jag att återkomma till i några inlägg under hösten.

Det jag vill fokusera på nu är det diffusa. Den dagen jag förstod vad autism är så blev mycket av det sociala arbetet enklare. Jag förstod vad det var jag mött så många gånger i mitt arbetsliv som var diffust. På min privata hemsida har jag lagt upp några länkar till bra sidor om Autism .

Neuropsykiatri är ett skumt ord, men det är det vi har, är egentligen ett biologiskt perspektiv på hjärnan. Hur fungerar hjärnan egentligen. Hur påverkas vårt nervsystem. Hur får vi våra beteenden. Mängder av frågor klarnar med det perspektivet. Det går alltså att diagnostisera. Men, och här kommer en poäng och det är att autism är livslångt. Behandlingen är att anpassa omvärlden så att det möjliggörs en inlärning. Vi har en lagstiftning för att garantera t.ex. personer med Autism rätt stöd. Utbrändhet som är ett mycket märkligt ord skulle kunna beskrivas som att individen utsätts för så mycket yttre belastning att personen får värk. Det enda som hjälper vi överbelastning är avlastning. Vila eller tid att återhämta. Autism ställer krav på anpassningen från omvärlden. Autism ställer krav på dig och mig att bemöta en människa som vi själva vill bli bemötta. Temposänkning tid till att bearbeta intrycken osv. är viktiga ledord. Rätten att få utbildning och arbete på sina villkor verkar vara svårt för samhället att förstå.

I Nyköping där jag bor börjar det gå upp ett ljus här och var i samhällsmaskineriet inför det annorlunda diffusa. Genom föreningen Autism och många andra försöker vi sprida information. Så snälla! läs på lite om autism så kanske du kan se någon diffus eller annorlunda situation med nya ögon.

När en lärare börjar se något annorlunda, det diffusa och efter mycket övervägande kommer fram till att det kan nog vara Autism så inträder väntan på diagnostiserande. Ett barn eller ungdom kan få vänta i över två år på utredning. Ja ni läste rätt I Nyköping är kön så lång. Är man vuxen skulle jag vilja säga lite tillspetsat att man förlorar rätten till utredning och diagnos då man hamnar inom själavården. 

Nu kommer det ett avsnitt som jag gärna vill ha kristna eller religiösa perspektiv på. Jag menar att den psykiatri som inte är neuropsykiatrin i stort sätt är religiös. Den grundar sig på en tro om själ och därmed själavård. Är det rimligt att ha en sjukvård som grundar sig på tro och inte vetenskap...och vad blir konsekvenserna... 

För tydlighetens skull får jag markera att i mitt sätt att se verkligheten finns det ingen skapare eller själ och det ger självklart nya frågeställningar om vad medvetandet då är.

Det är upprörande, att en unge som lyckats få en diagnos i Stockholm sedan skall kunna förvägras den rätt ungen har!  Det är ju märkligt, att läkarvetenskapen i övrigt får stå tillbaka för ekonomer och byråkrater när det gäller försäkringskassans bedömningar.

Ta reda på vad det diffusa är, använd kunskap och vetenskap. Respektera det annorlunda.
 
Den skrämmande sanningen för många av er läsare som tror ni är normala, är att alla människor är annorlunda. Att hjälpa en bror eller syster som har det lite krångligt med det samhälle vi byggt upp borde vara självklart.

Vad är det annars att vara människa?


Fri att köra om

Vad är det som händer med grabbarna. Inte var det så i Peking. Omkörd av en bil är det något fel på hojjen.
Trist med bråk, men jag har en kul filmsnutt från Nyköping om framtidens Gröna hojjar.


Fri att byta åsikt

Moderater blir socialdemokrater vad är det för nyhet? Det är väl det som hela valet handlade om 2006. De nya moderaterna blev arbetarparti. Så vad är problemet att några folkvalda gör som hela partiet gjort.
Eller var det inte så egentligen...hur var det nu vilken färg hade moderaterna...Kan ni inte sluta tramsa och bli Gröna hela bunten så får vi en vacker planet på köpet


Fri från sekretess

Jag är socialarbetare i Nyköping sedan 25 år och vill berätta för er. Jag har sekretess så jag är förhindrad att berätta min historia. Men jag försöker ändå...

Morgonen idag började med information om att det skett ett mord i kommunen. 

Var, vem, när, hur ...Informationen blir snabbt tydlig. Sprider den vidare till chefer och politiker som tar över. Sedan är det bara att vänta på media Lasse Ringdahl hinner först. han har redan sin egen bild klar som vanligt ,så han hänvisas vänligt till chef och politiker för ytterligare information. Sedan ringer Peter Lindvall och söker information till sina nyhetsbilder. Han hade också en egen historia och hänvisades till polisens information. Nu lugnar det ner sig. Fastighetsbolagen ringer och vill informera sig. Jag börjar ägna mig åt vardagsarbetet ringer några samtal och gör några besök hos människor. 

Det verkar ha lugnat ner sig och på kvällen konstaterar jag att  NT skriver kort, SvD och DN likaså. Kvällspressen håller på med börsfallet  och annat så nyheten faller undan hos aftonbladet och expressen . Tv brukar vara lite segare i starten TV4 och SVT tar upp nyheten och gör kanske något inslag.

Imorgon börja pratet mellan socialarbetarna om hot och våld och arbetssituationen. Det verkar ändå bli en ganska vanlig dag trots all.

Men så kommer tankarna om gärningsman och offer och varför måste dessa händelse ske gång efter gång i Sverige. Är man socialarbetare i en mindre kommun i 25 år så har man hunnit med att möta många människor i många av livets skeden. När tidningarna skriver känd av polisen, känd missbrukare så känner socialarbetarna dessa människor relativt väl i våra kommuner. Träffar man en person under många år så lär man också känna många sidor av personen och när tragiska händelser inträffar så blir det mycket blandade känslor som far runt hos socialarbetarna i våra kommuner.

Jag märker hur jag blir mer och mer arg och frustrerad över att dessa våldshändelser får inträffa. Visst kan det hända någon gång att en person blir plötsligt våldsam och någon drabbas och dör. Men det allra vanligaste är att det handlar om väl kända personer både bland allmänheten, polis, socialtjänst psykiatrisk och somatisk vård. Nästan alltid säger alla efteråt...Vi visste att det skulle ske, frågan var bara var, vem, när,hur......

Är inte tiden snart inne att vi alla börjar ställa oss frågan varför?

Jag är övertygad om att vi redan vet varför. Det som krävs är minst en haverikommission vid varje mord för att samla kunskapen. Det är ju märkligt att vi undersöker när ett flygplan havererar men inte när en människa havererar! Människor som jag och många, många, många, många andra kollegor inom socialtjänst, sjukvård och polis börjar tröttna. Mycket, mycket, mycket trötta.

Jag beklagar sorgen till anhöriga och tänker på den misstänkte gärningsmannen. De är alla människor som du och jag. Nästa gång kan du eller jag vara gärningsman. Nästa gång kan du eller jag vara offer. Nästa gång kan du eller jag vara anhörig. Nästa gång...var, vem, när, hur  


Dagens frihet

Dagen skapar dialog genom att de öppnar tidningen för bloggare. Kyrkan och religionen har historiskt varit drivande både i förtryck och frihet. Det här var ett steg mot frihet.


Friheten att sjunga tillsammans

Allsång på skansen usch så folkligt och käckt. Sjunga får vi också...och tillsammans...
Den nyhet som fick mig att bli glad var att Dn skriver att Robert skulle vara med på allsång Skansen.
Så nu måste jag glo på TV....
Läs Roberts text om Solen underbar....

Solen

Solen går upp någonannanstans
- när den går ner
det är perfekt balans
- i Guds himmelska kvarter

Som ebb & flod
- kan väl känslorna beskrivas
kontrahenterna ond & god
- kommer alltid att kivas

Om solen får gå upp nånannanstans
- när den går ner
om vi bibehåller rätt balans
- i Guds himmelka kvarter

Så den får vi inte rubba på
- med bomber och krig
utan gå försiktigt
- på livets stig....

Så solen får gå upp nånannanstans
- när den går ner
så att vi bibehåller rätt balans
- i Guds himmelska kvarter

La la la....

Jag hyllar solen
- jag vill dra en lans
för ljusets & mörkrets furste
- tänk om det inte fanns

Nån sol som gick upp och ner
- tänk om allt stod still!
ingenting skulle hända mer
- säg - är det det vi vill?

La la la....

Vi ska inte sätta ihop rymden
- efter våran hjärna
nej den sitter ju redan ihop så fint
- stjärna vid stjärna

I ett evigt kretslopp
- seglar vi alla kring
männskor å vatten å djur å planeter
i en evig ring utan början å slut
- lever vi här i ett universum ------ där,
solen går upp nånannanstans - när den går ner....

text: Robert Broberg


Friheten att betala

SvD skriver idag Frivilliga miljöavgifter fiasko bland resenärer.

Jag har en lite annan åsikt om det är ett fiasko eller ej.

Flyg är idag det sämsta transportsättet ur miljösynpunkt. Flygbolagen måste som alla andra betala för flygbränslets negativa miljöpåverkan genom bränsle- och koldioxidskatter, krav som också ska ställas på hela det internationella transportsystemet. Så formulerar sig miljöpartiet, men vi kan nog inte förvänta oss att nuvarande regering tar några omedelbara beslut.

Individen, dvs jag och du har alltid ett eget val. Vi kan väl kalla det för marknadskraft  för enkelhetens skull.
Jag menar att det är alldeles utmärkt att flyg och resebolagen ger oss en möjlighet att välja själva. Kanske kan vi hoppas att de förenklar systemet lite framöver.

Marknaden är ibland lite seg och individen gör nog vanligen en kortsiktig ekonomisk kalkyl. Jag är helt övertygad om att fler och fler kommer att välja en frivillig avgift. Vi vill nog alla ha någonstan att resa och den insikten om vår Planet och konsekvenserna av klimatförändringen ökar. Det vi som kunder och konsumenter kan efterfråga är om det bolag vi handlar med eller av, betalar sina miljöavgifter för affärsresor. Det kan också vara ett bra argument i reklamen för de företag som vill framstå som miljövänliga. Finns det redan nu något företag som gör det? Blogga eller maila mig så skall jag sprida företagsnamnet.

Jag vill passa på och förtydliga att flyg är viktigt även för miljöpartister, men vi behöver först en teknikutveckling till andra motorer och bränslen. Det pågår teknikutveckling men även här tar det tid. Transferera gärna miljöavgifterna till just de företag som aktivt arbetar för en hållbar flygtrafik.

Frivilliga avgifter är bra!

Föreningsfrihet

En gång i tiden på farfars tid slogs människor för rätten att få organisera sig i olika föreningar. Det är alltså inte någon självklarhet i ett samhälle att människor tillåts organisera sig i föreningar.

En individ idag lever inte på samma sätt som för hundra år sedan. Informationen, kunskapen och kommunikationerna ser helt annorlunda ut. Som individ kan man skapa ett eget livsprojekt där man är med lite här och där som det passar en själv.

I en förening är formen ganska strikt för val, beslut, protokoll osv. Den här formen tror jag alla finner ganska trist. Nej den är outhärdligt trist. Jag har hunnit med ganska många möten genom åren i ett otal föreningar.

För att människor inte har lust att ägna sin tid åt meningslösheter betyder det inte att det saknas intresse av det föreningen pysslar med. Många kanske gillar att spela fotboll, rida häst eller liknande aktivitet, men inte bli ekonom, sekreterare - ja byråkrat.

Politiska föreningar har det lite knepigt med just aktiviteten. Aktiviteten i politik är egentligen att samtala och byta värderingar. Kunskapsbyggandet som egentligen var socialdemokratins kärnfråga har hittat andra former när skolväsendet byggdes upp. På den borgerliga sidan samlade pingströrelsen unga människor. De andra borgerliga partierna har kanske egentlig aldrig haft någon verksamhet för unga mer än som brojlerfabrik till nya makthavare.  Kanske fyllde bonderörelsen på sin tid liknande funktion som socialdemokratin.

Miljöpartiet har inte den långa traditionen som parti och därför är nog inte formerna lika trista. Jo det är dom nog förresten ;-) Min upplevelse av unga Gröna är att de oerhört politiskt medvetna och engagerade. Men på internet, i olika fredsorganisationer, internationella organisationer,  naturföreningar osv. sker aktiviteten.

Jag är inte det minsta bekymrad över att unga människor tar nya vägar för att jobba för politisk förändring. Det tror jag att jag kan säga utan att ha någon vetenskaplig grund. Unga människor idag har mer kunskap, är mer politiskt medvetna och betydligt bättre än tidigare generationer på att ta ansvar för sig själv, andra, djuren och naturen.

Tillväxten av nya politiker ordnar sig också. Några unga människor väljer av olika anledningar att engagera sig i olika partier senare i Livet. Vi har nog redan nu för många politiker så någon bristvara är det inte . Hälften skulle vara nog. Till alla gubbar och gummor. Arligt talat är det inte så att ni själva egenligen vill sitta där och bestämma. Det är väl ganska bekvämt att inte behöva ta in massan nya ideer hela tiden. Det är ju ändå vår generation som vet bäst.

Inte var jag med i någon fotbollsklubb när jag var ung. men spelade fotboll det gjorde vi på gräsmattan.


Lev Livet Leende


Dömd till Frihet

Nu diskuterar vi yttrandefrihet. Vad är det då vi egentligen talar om?

Filosofen och författaren Sartre brukar sorteras  in i olika fack som existentialist eller ibland även socialist. Jag har haft några av hans texter med mig genom livet.
Många av er har säkert texter. bilder eller musik som ni upplever att de förändras varje gång ni läser, ser eller lyssnar på verket. Konst med den egenskapen att den ständigt ger något nytt perspektiv är just konst.

Det som fångar mitt intresse är just att han beskriver att människan är fri. Varför han skrev och vad han skrev om egentligen vet jag inte och jag har inget behov av att förstå det heller.

Dömd till frihet som Sartre formulerar betyder att människan som individ väljer inte att han/hon skall födas. Vi är dömda till livet och frihet. Vad morsan och farsan gjorde i baksätet på volvon kunde vi aldrig påverka ;-)

När människan är född är hon fri. Människan är av naturen skapad sådan att hon är fri och måste ständigt välja. Han formulerar också handlingen att inte välja som ett val. Vi kan ju välja att rösta till vänster eller till höger. Endel väljer att gå rakt fram och väljer miljöpartiet. Men utöver detta självklara val så finns även valet att inte välja. Men ickevalet är också ett val.

Klart att Sartre fick argument mot sig som t.ex. att alla människor inte kan välja eller att några inte ens har något val.
Då skrev han en finurlig text om en man som var i en källare, naken, bunden och torterades av soldater. Han visste att han skulle dödas oavsett om han berättade vad de ville eller inte. Mannen visste var hans kamrater fanns och det var det soldaterna ville veta. Det Sartre formulerade som svar till kritikerna var just detta att mannen var fortfarande fri och han hade ett val. Han kunde berätta eller inte. Konsekvensen av valet var om hans vänner skulle leva eller dö.
 
Varför skriver jag nu detta. Ja jag ville först uttala att jag, du och alla andra människor är fria. Vi kan tänka, säga och handla hur vi vill i Livet. Det här är grundläggande och det kan ingen ändra på. Kalla det gärna naturlag om du vill.

När vi är fler än en, kalla det gärna samhället så uppstår krafter som på olika sätt försöker förtrycka individens frihet. Det behöver inte vara så dramatiska saker utan enkla vardagssituationer som att du skall hålla till höger och inte vänster i trafiken.

Yttrandefriheten som det här handlar om är ingen frihet alls. Det är Statens sätt att lagstifta om att du kan tänka och uttrycka dig inom den ram Staten tillåter. Staten skyddar då även individen inom de ramar Staten tillåter.

Det här kanske blev invecklat att läsa, men vi är av naturen fria och kollektivet kräver begränsningar för att samhället skall fungera. Sverige och svenska staten har idag en lagstiftning som jag kan förstå och acceptera.

Det som händer  nu är att Sverige som land håller på att försvinna. Det kan låta dramatiskt men EU som tidigare var ett samarbetsorgan mellan fria stater har genom regeringschefernas överenskommelse förvandlats till en Stat. Det här sker inte över en natt utan går stegvis. EU-STATEN får President och Utrikesminister. Sveriges arme behövs inte längre vilket ni redan  hört finansministern uttala som att försvaret behöver spara. Landet kommer inte i framtiden att vara Sverige utan EU-STATEN. EU-STATEN kommer att ha egen arme för gränsförsvaret och egen polis för den inre ordningen.

EU-STATEN tillåter i mindre utsträckning än Svenska Staten att du är fri. Det betyder att ramarna för vad som är tillåtet att (tänka), uttrycka blir snävare.

Jag kräver att vi dels ges möjlighet att rösta om vi vill ha en ny STAT eller inte. Det kallas formellt sätt för det nya EU-fördraget. Jag kräver att det inte petas i den yttrandefrihet vi tillåts ha idag.

Jag kommer att vara fri oavsett vad Reinfeldt och andra ledare hittar på. På ett plan spelar det ingen roll vad de hittar på, när människor inte längre förstår eller accepterar lagar så slutar de per automatik att gälla. Staten kan då som svar bara öka kontrollen och våldet mot individen och det spricker alltid till slut. Samhälle och stat bygger just på att vi gemensamt kan formulera oss. Yttrandefriheten som vi tillåts ha idag är värd att slåss för. Att t.ex. blogga om det ena och andra är inte någon självklarhet. En server kan stängas av på en nanosekund.
Det finns andra länder, företag, religioner, myndigheter osv. som tycker att det finns intressen som är viktigare än det fria ordet.

Frihet för fattiga och rika.

Cuf har länge pläderat för platt skatt, som betyder att alla betalar samma procentsats i skatt, oavsett inkomst. För Magnus Andersson är det "självklart" att på sikt sjösätta ett sådant system i Sverige.
Det stimulerar människor att jobba, eftersom det inte finns några marginaleffekter som gör att Anders Borg får pengarna. Men jag ser också ett ideologiskt skäl, det är rättvist. Staten finns till för att behandla alla lika.

En fundering i allt detta ungdomliga rus. Har de fjuniga lantbrukarbarnen gått helt vilse på Stockholms krogar. 
Undra just vad mamma Maud säger till sina ungar när de nyktat till.

Frihet är att le åt ordningsmakten

En helt sann historia ur Livet.

När jag var ung och åkte moped, så det var ett tag sedan, hände följande.

Jag och en kamrat åkte upp och ner för trapporna vid RiksCity i Norrköping.

Självklart kom ordningsmakten.

En mycket kraftfull herre tillsammans med en lite mer normal konstapel klev ur sin bil.
Efter en stunds förmaning av de långhåriga odågorna vände de åter till bilen med kommentaren. Det får gå för den här gången.

Jag släppte fram ett befriande leende och den kraftfulle konstapeln tvärvände och skrek. Vad flinar du åt ungdjävel.
Ja och så fick jag böter som min far snällt betalade utan förmaningar.

Det var då jag uppfattade rättsystemets djupa innebörd för första gången.
Det är inte brottet som räknas utan hur djupt du bugar.

Det var också vid det tillfället jag tog till mig min mormors gamla devis, och det tänker jag behålla ;-)

Lev Livet Leende

Friheten från oljeberoende

Aftonbladet skriver något positivt från USA.

Kanske, kanske, kan det vara början på det många av oss på den här Planeten väntat på.  Säga vad man vill om Al Gore men påverkar USA´s politik gör han. Tack Al Gore.

Friheten att maila

Jag har fått några mail som kommentar till några inlägg jag skrivit. Det är helt ok för mig. Adressen är bjorn.wadstrom@bewe.se .

Jag har fått en fundering av dessa mail och det är varför inte mailskrivarna valt att kommentera via bloggen. Kanske är det lättare att skriva mail, vad vet jag. En förklaring jag fått är att personen ville vara säker på att kommentaren kom fram. På min blogg är det så att kommentaren kräver ett godkännande av mig. Det handlar mest om att man själv är ansvarig för det som publiceras. Kanske är det en onödig funktion som bara gör det svårare att kommentera?


Är det någon annan lite mer erfaren "bloggare" som har samma erfarenhet eller har någon annan förklaring?


Religionsfrihet

Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Jag föddes kristen men kommer att dö utan den tron. Det är helt i enlighet med artikel 18 och så långt är frågan enkel.

Det finns en grundfråga vi alla kan ställa oss. Finns det en Skapare?

De som svarar ja på frågan väljer sedan en av de möjliga gudarna. Problemet är egentligen att alla som tror på en Skapare hävdar att just deras gud är skaparen och har ibland lite svårt at respektera att det finns fler gudar enligt andra människor.
Sant och falskt kommer sedan ur de regelböcker som den särskilda guden sägs ha upprättat, ofta via en mänskig varelse kallad profet, präst eller något liknande.

Som du förstår har jag oerhört svårt att förstå att någon kan tro på en Skapare. Däremot respekterar jag att du och andra tror. För mig så är tro ungefär som vår tidigare förklaring till blixt och åska. Tor och Oden och alla dessa gudar fyllde en gång i tiden ett djupt behov hos människan. Rädslan för naturens krafter blev hanterliga och begripliga via gudarna.

Vi som svarar att det inte finns någon Skapare får minst två svåra frågor att hantera.
Den första handlar om mellanmänskliga regler. För mig så räcker förklaringen om de mänskliga rättigheterna och jag klarar mig utan religionens regelverk.

Den andra frågan är lite mer komplicerad. En Skapare betyder också att det finns en avsikt och en mening med Livet. Utan Skapare finns det ingen mening och det kan bli en faktor till viss vilsenhet.

Jag har faktiskt ingen bra idee om varför Livet är.
Jag kan däremot konstatera att Livet inte är meningslöst för att det saknar mening.
Den svindlande tanken att Liv kanske bara existerar på Planeten Jorden är inte helt enkel att ta till sig.

Utan Skapare får Liv i alla dess former ett värde för mig. Livet i sig är en skör process vilket vi ofta blir påminda om. De enskilda livet är begränsat i tid och har sin början och slut. Inte ens Livet i sig kan vi påstå är evigt. Förutsättningarna för liv är inte helt kända av människan än även om vetenskapen ständigt ger oss en ökad kunskap.

Men oavsett tro på en skapare eller ej så behöver vi syre, vatten osv. Religionen och dess tanke om att det finns något annat sedan har ingen motsättning till att värna Liv i alla dess former nu..eller?

Friheten att ha ett hem

SVD skriver idag om bostadsmarknaden under rubriken Skilda världar i USA.

I aftonbladet skriver man om Så höjer du värdet på villan.  Aftonbladet skriver också om 20 miljoner människor på flykt undan vatten massorna

Dn skriver idag om fastighetsmäklare och budgivning.

Expressen skriver idag om översvämningar och har en har en artikel om 51 miljoner utan hem.

I min hemstad Nyköping har fastighetspriserna gått upp. Det byggs bostadsrätter och egna hem i en rasande takt. En ide om lyckan att äga sin lägenhet sprids av folkpartiet. Ta ett lån och köp din bostad av allmännyttan så blir du rik, fri och lycklig.  I politiken bemöter vi dessa visioner.  


Jag arbeta också med bostäder som socialarbetare och läser insändare som den här. Kanske just den här  insändaren är lite överdriven, men den beskriver ändå en verklighet för många i Sverige.


Friheten att ha ett hem är en global fråga och den finns formulerad av FN. Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.


Hur kom det sig att vårt hem blev en marknadsvara och att några blev utan bostad.

Miljökonsekvenserna som vi alla får ta ansvar för drabbar just nu fattiga länder. Imorgon är det nog vår tur.

På alla så kallade fria marknader får man själv stå för konsekvenserna.  När räntorna stiger är det svårt för de som har lån. När marknadspriset rasar är det svårt för de som drömmer om guld. Friheten och drömmen blir snabbt en ofrihet och mardröm. När USA´s bostadsbubbla rasar samman så lär vi drabbas vi också. Kreditmarknaden är också den global.

Mardrömmen finns redan för många på vår Planet och nära oss i våra städer. Frihet är att ha ett hem med en dörr så att vi kan vara för oss själva ibland. Vi kan älska, laga mat och vila.

Solidaritet är ett missbrukat och utnött ord. Men att enas om att arbeta för at alla skall ha ett hem borde inte vara en alltför komplicerad tanke att genomföra i verkligheten. Eller hur?

Friheten att hata

Mona Sahlin läser upp hatmail, de flesta anonyma, hon fått när hon pratar i radions sommarprogram.  Yttrandefriheten skall vi givetvis försvara och även olika skribenters rätt att hata. 
Mona Sahlin är en politiker som är värd all respekt från oss andra för att hon åtagit sig ledarskapet för socialdemokratin. Det är när jag hör personer som Mona Sahlin som jag blir stärkt i att det fria ordet är så grundläggande för allas vår frihet. Det betyder inte att jag delar hennes syn på hur samhället skall utformas. Däremot uttrycker Mona Sahlin ofta ganska direkt känslor och tankar vilket tyvärr inte politiker alltid gör.
 
Hat är en djup känsla av motvilja och den känslan får eller kan vi inte hindra någon att uttrycka.

Hata betyder mer att denna känsla riktas mot något eller någon.  Att hata något tror jag de flesta av oss kan känna och uttrycka.

När vi däremot hatar någon person och riktar hatet mot en person är det rimligt att inte vara anonym. Det här kanske är kryptiskt för dig som läsare men när vi gör något personligt så ligger det i sakens natur att själv framträda som person. 

Massmedia gör att det sprids presentationer till oss av främst journalister om individer. De här individbeskrivningarna gör så skickligt och har sådan kraft att en del människor inte förstår att de i verkligheten inte vet något om individen de tror sig hata.

Hatbrott slutligen riktar sig mot en grundläggande värdering om människors lika värde. I det här sammanhanget är det givetvis nära att vi hamnar i en 1984-värld med tankepolis.

Hot och våld är det vi alla har ett ansvar att reagera på. Hur skall vi då värdera hotets allvar eller skada. Jag har inget bra svar, kanske du har det?
När det gäller våld uppstår egentligen samma problem. En misshandel är en misshandel oavsett vem som drabbas eller varför. Även i den yttersta formen av våld dvs att någon dödas finns också problem i att värdera handlingen.

Krig är den extrema kollektiva formen av våld och dödande. Det finns även här problem Hur värdera om någon slåss för sin frihet eller för att förtrycka andras frihet. Ibland används begreppet folkmord då det riktas mot framförallt civila av en folkgrupp.

När det gäller våld så behövs skydd för den svagare individen, gruppen eller staten. Internering på livstid och dödsstraff är de extrema metoder ett samhälle kan svara på mot individers våld.
Finns det någon logisk konsekvens av hat, hot eller våld. Jag vet ingen annan väg att hantera frågorna mer än att hela tiden diskutera tankar, ideer och värderingar så öppet vi bara kan och förmår.

Jag funderade själv mycket på frågan om dödande när jag var FN-soldat. Det är inte så självklart, i alla fall inte för mig, att rikta ett vapen mot någon. Som FN-soldat är uppdraget sanktionerat av de flesta av jordens befolkning men ändå är det en nästan omöjlig fråga att ge ett enkelt svar på.
Det finns ju många soldater i olika stater som hävdar att de bara lydde order från sin ledare och därmed möjliggjorde just ett folkmord. 
1988 fick jag och alla andra i Förenta Nationernas Fredsbevarande Styrkor Alfred Nobels Fredspris. Tänk vilken paradox det är att få ett pris instiftat av en kruttillverkare för att man bär vapen.  

Hur vi än vrider och vänder på frågan så är varje människa fri. För mig betyder det att det måste gälla alla människor. Min logiska slutsats blir att människors lika värde är en förutsättning för att du och jag skall kunna säga. Jag är fri och har rätt att tänka och uttrycka mig hur jag vill.

Det här är inga enkla frågor men jag hoppas du kan ge en kommentar.

Frihet från galenskap

285889-2

En bild säger mer än tusen ord.

ÖB har yttrandefrihet även han

Överbefälhavaren har yttrandefrihet även han.

Jag tror bara att han har missat något viktigt.

Försvaret skall försvara statens gränser eller hur?

Anders Borg vår kassaförvaltare säger att försvaret skall klara sig på mindre anslag. Självklart vet moderaterna att Sverige snart upphör som Stat när den nya EUSTATEN bildas.

Våra söner och döttrar skall inte längre försvara vårt land. En yrkesarme kommer troligen att skapas för att delta i i försvaret av EUSTATEN.

Men vi får se hur det utvecklar sig. Snart har vi kanske en President från tidigare Tyskland och kanske en utrikesminister från tidigare Österrike.

Så bråka inte med ÖB, han har rätt i att hans stålar inte räcker för att försvara Sverige. 

Vi andra kanske kan försvara Sverige och vår frihet genom att kräva folkomröstning om det nya eufördraget.

Kvinnans frihet

En av de klokaste besluten Miljöpartiet tagit var när partiet beslutade om att inte ha en ledare utan två språkrör. En man och en kvinna. Jag läste att vänsterpartiet håller på och diskuterar att inför samma ordning. Det goda exemplet sprider sig.

När jag en gång i tiden arbetade fackligt för SKTF fick jag klart för mig att en kvinna har lägre lön en man för samma arbete. Tror det skilde 10% i lön då. Den andra olikheten var att det var fler män som kunde klättra till en högre befattning och därmed lönenivå. Den tredje olikheten var att löneläget i yrken dominerade av män var det högre lön än i yrken som dominerades av kvinnor. Det är märkligt hur detta får fortgå utan att vi människor ändrar på den ordningen. Men det är nog så att det är inbyggt i strukturerna. Kulturen inklusive språket upprätthåller den här ordningen. I vems intresse kan jag undra. Vem tjänar på den här ordningen?

Människan är ju ett däggdjur det också oavsett om en del av oss tror något annat. Jag var hemma hos min svåger idag och tittade på alla valpar hans dobbermantik fått. Det var fem grabbar och nio tjejer tror jag. De där fem grabbarna knuffade sig hela tiden fram till möljkmagasinen. Svågern förstod nog detta efter femtio år som uppfödare. Han lyfte hela tiden bort grabbarna så att tjejerna skulle få äta. Det kanske ändå finns, i alla fall hos hundar, något som behöver hållas tillbaka för att alla skall leva. Kvotering av löneutrymmet kanske är den enda vägen för lika ekonomisk möjlighet för man och kvinna på arbetsmarknaden.

Sexuell frihet kanske inte är så mycket att orda om. HBT är för mig en lite uttjatad fråga. Det är väl upp till var och en hur de vill leva och med vem de vill leva. Den friheten har varje människa. En sida är ändå människohandeln. Främst handlar det om att kvinnor men även barn säljs på den fria marknaden. Är det något som är en strukturell lögn så är det just ordet den fria marknaden. En faktor är givetvis fattigdom i några av Jordens länder. Men det är en strukturell fråga i allra högsta grad. När är vi beredda att låta människor i andra länder få ekonomisk frihet. Nu är vi i full färd att bygga upp nya hinder genom att bygga en eustat. Det enda syftet den staten har är just att skydda den fria marknaden i Europa från andra länder utanför Europa.  Ja frågan om kvinnans frihet är i högsta grad en global fråga.

Men hur man än vrider på frågan så är nog det enkla svaret att människans kön har betydelse för hur livet gestaltar sig för individen. Det är nog inte så enkelt som att säga att en ung pojke och en ung flicka har samma frihet och möjlighet i livet.  Men strukturer och ordningar ändras över tid. Jag kanske inte skall vara överdrivet positiv, men nog tänker unga människor annorlunda än i min generation. Frågan är mycket komplex men min fråga är enkel.

Vem tjänar på att kvinnans frihet förtrycks?

Friheten att ha olika roller

Vi har de flesta av oss en mängd privata roller som att vi är son/dotter eller kusin, mor/far eller bror/syster. Några av oss är husse/matte osv. Ja de privata rollerna i familj och släkt kan bli ganska många eller få om man är ensam.

De offentliga rollerna har vi som patient när vi går till tandläkaren. Som lagledare i fotbollslaget. I vänskapskretsen finns det en hel uppsjö av roller. Bloggare kanske kan def. som en roll i offentligheten. På jobbet har de flesta en titel eller roll. De som inte har jobb kanske def. sig som arbetslös osv. De som studerar är elever/studerande/forskare.

Vart jag vill komma med att exemplifiera några av människans roller i samhället är att beskriva att vi alla är ganska sammansatta. En del beskriver sig efter kön, ålder inkomst osv.

I de flesta falla är det inte svårt för oss andra att uppfatta den andres roll och vi respekterar den.

Men det finns något märkligt som sker i det offentliga rummet. En hel del yrkesgrupper upplever nog att det är svårt att bli respekterad. Polisen eller åklagaren blir hotade utanför sin arbetstid. Kulturarbetare blir ofta utsatta för uttalanden om deras person av människor de inte känner dem. Veckotidningar och dagstidningar som expressen och aftonbladet går i frontlinjen för detta under täckmanteln att de har ett uppdrag att granska. Men fan vet om vi behöver veta hur en rockartist är som farsa. Istället borde väl media intressera sig för det artisten gör. Men oftast saknar tyvärr journalisten tillräcklig kunskap om verket så då blir det påhittade personbeskrivningar istället. Och du och jag läser skiten!

Politiker är människor de med. Jag vet för jag har den rollen också. Varför jag är så tokig att jag blivit politier vet jag inte. En djup oro över miljön finns givetvis med. Jag vill att mina ungar skall få skutta omkring på samma vackra Planet som jag fått göra. Men sedan finns det en annan sak och det är just respekten för politiken och demokratin. Jag har nog som många av er genom åren muttrat över korkade politiker som bara skor sig själva. Vem är det som tjänar på den typen av bilder. Inte är det vår demokrati och yttrandefrihet. Så sagt och gjort jag blev politiker också. Hoppas att många av er kan hoppa in i politiska organisationer under något eller några år av er liv.

Men vad mycket skit man får höra och läsa om sig själv. Men det får man väl ta. Rätten att förolämpa ingår även den i yttrandefriheten. Den värsta kommentaren jag fått är ändå att jag skall tänka på vad jag säger för nu är du politiker. Det där skitsnacket och dolda hoten har jag fått leva med som socialarbetare i många år. Inte slutar jag att säga vad jag tänker för att det inte passar någon herre eller dam med hybris.

Jag skall senare berätta en liten sann berättelse om konsekvensen av att yttra sig i Nyköping. Men det tar jag en annan dag under rubriken Yttrandefrihetens konsekvens. Sedan skall jag nog skriva en djävligt förolämpande berättelse till och om sex debattörer som jobbar under signatur i vår lokaltidning. Det skall bli riktigt roligt eller så är det inte roligt att vara lika korkad själv.

Vad nu detta inlägg egentligen har för mening vet jag inte. Kanske kan någon av er se att den där andre är som du. En människa med mängder av egenskaper, roller och perspektiv på vår gemensamma tillvaro.

Vad du gör gör skillnad. Titta på den unge kinesen (eller kanske är han en hon) en bit in i filmen. Skulle du klarat det han/hon gjorde? Det är nog en av de vackrare filmsnuttar som gjorts.

Fred och frihet Bush

Jag skrev naiv som jag är en liten hälsning på knackig engelska till Bush 2003-03-19 23:01

Dear Mr President
This is not good.
I think you made a big misstake.
There are only loosers in war.
I´m one of a peaceloving people in Sweden.
Make Love Not War.
Björn Wadström

Jag fick ett litet automatiskt svar från administrationen då för fyra år sedan. Och så går Reinfelt och köper en röjsåg! Det räcker mer än väl med röjande de år som varit. Kunde inte Reinfeldt köpt en grön buske istället.

Men fan den som ger sig jag försöker med lite musik kanske det går fram.

Stones musik är frihet

The Rolling Stones har många en relation till. Visst har gubbarna några år på nacken. Men vilka år!
Min första skiva var just med Stones. Den snurrade och snurrade på skivspelaren och så hade jag fått en radio i födelsedagspresent. Vilket underbart ljud det kom ut ur högtalaren.

Inte var Stones de enda, men klart underskattade för utvecklingen i samhället. De visade med sin musik ett alternativ för unga människor. De utryckte i musik och genom att bara vara något annorlunda.

John Lennon, Keith Richards,Eric Clapton och Mitch Mitchel kanske inte säger så mycket för den yngre musikgenerationen, men det gör de nog. Finns en kul spelning från forntiden på youtube

Ja när Brian Jones dog så blev det Keith Richards som blev den store i bandet för mig. Han var och är bara för mycket.. och så enkla riff som rockar så oerhört mycket. Underbart. Jag hade en biljett till senaste spelningen och så klättrar han i palmer. Lekte väl Pirat eller något annat. Så jag orkade inte beställa ny biljett. Men Keith han ger inte upp så lätt.

Finns en rätt bra spelning med Nora Jones på youtube för alla oss som gillar Keith.


Frihet från media är ljuv musik

285889-1

Frihet är att spela munspel på utedass.
Inte en dator eller tv eller radio eller tidning i närheten som jag måste ta in information ifrån.
Fåglarna undrar väl vad det är för konstig gök som låter men de kvittrar glatt med.

Friheten från bakterieer

En artikel i SVD fångade mitt intresse. Skall inte göra någon lång uttläggning som omväxling ;-)
Jag kom bara att fundera över hur äldre uttryck ibland innehåller mycket kunskap.
Hellre lite skit i hörnet än ett rent helvete är ett sådant uttryck.

Friheten att resa gratis

Ett litet inlägg i lokaltidningen om finansiering av privatflyget.

Res till Nyköping det är gratis.
Flyg är idag det sämsta transportsättet ur miljösynpunkt. Flygbolagen måste som alla andra betala för flygbränslets negativa miljöpåverkan genom bränsle- och koldioxidskatter, krav som också ska ställas på hela det internationella transportsystemet.

Men i Nyköping handlar det inte om miljöfrågan utan stadens tillväxt. socialdemokrater och moderater har samma syn på tillväxt. Det är Ryan Air som skall generera tillväxt.

Socialdemokrater och moderater tror också på bidragssamhället. Sedan må man kalla det reklam om man vill men det begriper väl alla att det handlar om att transformera våra skattemedel till ett privat företag.

Miljöpartiet har ingen möjlighet att påverka denna överföring av våra skattemedel till en investering i miljöförstörande verksamhet då partiet är ensamma i sitt avståndstagande. Partiet har visat sitt avståndstagande genom att inte delta i Kommunstyrelsens beslut. Det är positivt att alliansen väljer att redovisa besluten offentligt och se till att besluten tas i Kommunfullmäktige. Då uppnås ett offentligt demokratiskt beslut, något som socialdemokraterna ?glömde? vid senaste utbetalningen av RyanAir-bistånd.

En fundering jag personligen får är hur ett centerparti kan var så positivt till miljöförstöringen. En annan fundering är hur ett folkparti som hävdar den fria marknaden kan bli ett applåderande bidragsparti.

En viktig fråga som alla ändå kan enas om är att minska miljöpåverkan för alla de transporter flyget genererar på marken. Alla kanske gemensamt kan se till att bygga ut tågtrafiken lokalt och ersätta dieselbussar med biogas.

Kanske kan Nyköping också få en enighet om en lokal satsning på de mindre företagen i området. Nu visar ju kommunens politiker en positiv attityd till bidragssamhället. Jag är övertygad om att det finns mängder av enskilda i vår kommun som kan utveckla sina idéer om de får tillgång till våra gemensamma skattepengar. Kanske är en satsning på miljöinriktade företag en rimlig ide.

En lokal satsning på miljöinriktade företag minskar inte den totala miljöförstöringen nu när flygplanen landar och startar i vår kommun. Men lika väl som de kommunala verksamheterna nu får spara 30 miljoner kronor för att utbetala biståndet, kanske en vettig satsning på lokala initiativ kan balansera det totala utsläppet av co2.

Kommunen kanske kan fortsätta på bidragsspåret och erbjuda fria bussresor till kommunmedborgarna. Det är en bra satsning både för miljön och medborgarna. Det kanske kan bli en bra turistslogan. Res i Nyköping det är gratis.

Friheten att få vara frisk

Nu utvärderas Miltons arbete inom psykiatrin. Inte oväntat konstateras att väldigt lite har hänt för den som behöver stöd.

Utan att fördjupa mig, vilket en blogg inte tillåter så finns det enkla förklaringar. Focus på projektet Milton är samordning mellan myndigheter och kontroll av farliga personer. En del i projektsatsningen har varit att höja utbildningsnivån hos personalen.


Sjuk är en person när en läkare gör den bedömningen. En läkare har normalt 10 veckor utbildning i psykiatri i sin utbildning, några månaders praktik inom t.ex. barn och ungdoms psykiatri ingår också.


Vad är det då för vetenskaplig grund psykiatrin står på. 1856 föddes en man som hette Freud och formulerade tankar om själen. Det här är den grund som finns hur märkligt det än låter.

Via beteenden och symtom utifrån denna, i min mening, mycket grumliga verklighetsföreställning har en flora av behandlingar eller terapier uppstått.


Det har också i vetenskapen om hur kroppen fungerar skapats kunskap om hur nervsystemet eller hjärnan fungerar. Med risk för kritik från insatta vetenskapsmän så påstår jag ändå att de inte begriper så väldigt mycket av hur vårt jag eller medvetande fungerar.

Genom att tillföra olika substanser till kroppen klarar sjukvården idag av att påverka en individs beteende och kan minska ett oönskat symtom. Tyvärr är de substanser (läkemedel) som tillförs oftast så breda att de skapar nya fysiska problem för individen. Men den forskningen går vidare och har med lite historisk återblick gjort relativt dramatiska framsteg.


Jag har alltid funderat över varför inte tänder och hjärnan ingår i kroppen och den somatiska vården. Kanske någon annan klok människa kan svara på frågan varför tänder och hjärna behandlas som icke tillhörande kroppen.


Allt är inte nattsvart när det gäller vården eller stödet till människor där hjärnan fungerar annorlunda. Äldre människor får idag ofta omvårdnad inom kommunal omsorg istället för att hanteras av landstingets sjukvård. Egentligen är det helt logiskt att när hjärnan som andra kroppsdelar blir gammal så fungerar den lite sämre. Men det är ingen sjukdom att bli gammal.


Den andra delen som under senare år börjat fungera bättre för att den traditionella freudianska psykiatrin tappat mark är stödet till människor med neurohandikapp. Kunskapen om nervsystemet får nog ses som anledning till detta. Insikten om att alla människor tänker annorlunda och att några behöver socialt stöd är en ytterligare enkel förklaring. Det är väl inte så konstigt att det är svårt att komma i tid om man inte kan förstå klockan osv. Alla människor kanske inte kan anpassa sig till samhällets strukturer så ibland behöver samhället anpassa sig till individen. Även här är det kommunernas socialpsykiatri och lagar som LSS som inneburit en verklig förändring för individen.


Det finns ett område som är minst sagt ett katastrofområde och det är självmedicineringen. Jag använder det ordet lite provokativt för att beskriva när vi var och en tillför alkohol eller narkotika till vår kropp. En stor mängd av narkotikan levereras i form av läkemedel. Varför är det ett katastrofområde? Jo en stor del kanske 40-50% av psykiatrins resurser brukas just till det vi kalla missbruk. De här olika substanserna har gemensamt, ett beroende och oftast ökat intag över tid. Det är väl självklart för vem som helst att hjärnans funktioner påverkas. Det är ju liksom syftet för Svensson när han super sig full eller hur?


Landstingets psykiatri och kommunernas missbrukarvård klarar inte av att arbeta tillsammans. Grunden för bristande samarbete är inte bara de enskilda verksamheternas ekonomi och struktur. Givetvis är det ofta pengar som styr att människor bollas mellan verksamheterna.

Men det finns en mycket skrämmande sanning under ytan och det är bristen på teorier och kunskap. Freud och föreställningen om en själ härskar tillsammans med en mängd liberala idéer om individens valmöjligheter.


Jag brukar sammanfatta med att säga att vården är religiös. Det påståendet riktar sig framförallt till iden om att människan har en själ istället för att vi undersöker vad medvetandet egentligen är. Konsekvensen av tron på själen blir som i kyrkan, en sittande församling och en präst som läser ur en bok och så gör alla tillsammans en mängd mer eller mindre märkliga ritualer. Så en uppmaning till den religiösa psykiatrin och missbrukarvården är att bilda en kör och sjung tillsammans.


Medvetandet och vårt individuella jag är ett mycket eftersatt forskningsområde. Jag ha under några år arbetat med att formulera en begriplig text som alternativ till den vanföreställning Freud givit oss. Det här arbetet har givit mig en hel del kontakter med andra människor världen över som funderar och arbetar på samma tema. Vad är medvetandet och hur fungera det egentligen. Vi kommer givetvis att få ny kunskap ur en hel mängd av humanismens och naturvetenskapens forskningsfält.


Under tiden får vi hoppas att Madriddeklarationen gäller. Psykiatrer skall eftersträva att skydda sina patienter och hjälpa dem att i största möjliga utsträckning själva fatta beslut.?

Avslutningsvis så är det nog inte mer av Miltons inlåsning och tvång som behövs utan mer kärlek. I de flesta av de tragiska våldssituationer vi läser om har våldsverkaren försökt att nå vårdsystemet.

Vårdsystemet har ingen rätt att säga, du har fel diagnos, du är inte aktuell, vi har ingen plats. Vi behöver inte mer avståndstagande till människor som tänker och upplever verkligheten annorlunda vi behöver mer öppenhet, närhet och omtanke. Kalla det gärna kärlek

RSS 2.0
Creeper Politik bloggar BlogRankers.com Topplista Favoritlistan.se Bloggar.Topplista.se
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!

BloggRegistret.se