Gröna sköna Miljöpartiet

Det är underbart att läsa tidningarna och Miljöpartiets debatt om EU-medlemskapet. Språkröret Maria Wetterstrand lämnar sin personliga åsikt. Carl Schlyter lämnar sin åsikt. Ulf Holm spelar förvånad och Peter Eriksson säger att frågan kan bli föremål för medlemsomröstning efter nästa partikongress.

Det kan vara svårt för politiker i hirarkiska partier att förstå sig på Miljöpartiet och en och annan väljare kan också klia sig i huvudet. Det som är utmärkande för miljöpartiet är just att det inte finns någon maktcentrering.
Det uppstår alltså mängder av olika tankar och viljor bland maskrosorna och det är just poängen.  En mycket hög grad av tanke, yttrandefrihet för varje medlem oavsett vilken roll de just då har inom miljöpartiet.

Det vi ser är givetvis de olika aspekterna på EU som finns. Motståndet mot en överstatlighet som minskar det lokala inflytandet. Motståndet mot en gemensam arme och utrikespolitik. Motståndet mot slutna gränser. Samtidigt finns drivkraften att hitta former för samarbete kring t.ex. miljöfrågan. Som grädde på moset finns alltid tanken inom miljöpartiet om vad är möjligt, hur skall partiet lyckas genomföra förändringar. Partiet är litet i förhållande till ett rött eller blått block. Även om de flesta miljöpartister nog tror på att partiet kan bli ett 10 - 15% parti nästa val så krävs det samarbete med någon annan.
Men den som tror att det finns någon motsättning mellan olika delar inom miljöpartiet tror jag dra mycket förhastade slutsatser. Det vi ser är en debatt där de olika perspektiven lyfts fram.

Jag tycker mig se att alliansregeringen inför valet valde strategin att enas om några få gemensamma punkter men löste aldrig sina motsättningar. Det finns ingen gemensam värdegrund i alliansen. De få punkterna är nu överstökade och resultatet visar sig i form av ständiga överkörningar. Det som genomförs framöver är inte förankrat i samtliga fyra allianspartier. Vilket parti som jag menar kör över de andra får du gissa. Det är ur demokratisk synpunkt ganska allvarligt eftersom det då blir en väldigt liten del av befolkningens val som får ett för stort utslag i besluten. Eftersom alliansen ofta hoppar över att förhandla och skapa samförstånd med oppositionen riskerar dessutom beslut att bli mycket kortvariga.

Miljöpartiet har sitt partiprogram att förverkliga och samtidigt behöver partiet hitta andra att förverkliga ideerna tillsammans med. Man skall ju aldrig säga aldrig. Men med stor sannolikhet sätter sig miljöpartiet aldrig mer i situationen att vara ett stöd till något parti utan kräver "beslutande platser".

Så vilka frågor behöver då diskuteras för att hitta möjliga samarbetsytor. EU-frågan är en sådan där det visserligen finns ett starkt motstånd bland medborgarna och inom miljöpartiet, men  frågan blir ändå ofta underornad annat när medborgaren står vid valurnan. Så (v) och (sd) är de partier som förutom (mp) driver utträdesfrågan. Det förstår alla att skälen dessa två partier har för utträde inte riktigt är de som (mp) har. Nu är det svårt att bedömma hur viktig frågan egentligen är men det lär nog kongressen få klia sig i huvudet om. Partistyrelsen har nog för avsikt att både lyfta trygghetssystemen och kravet på Eu-uträde till debatt. Kul dagar blir det i Östersund;)

Förutom de vanliga tydliga gröna frågorna om demokrati, jämställdhet, djur, natur, globalisering, kultur, sociala frågor, trafik, energig, miljö, finns ju även kärnkraften. Den lär nog inte dyka upp som kongressfråga, men osvuret är alltid bäst:). Det vi lär få höra mer av tror jag är frågor som är lite mer svårdebatterade. Lite av den debatten finns dold i medborgarlön. I djupet handlar frågan om att miljöpartiet har en syn på människa, djur och natur som något annat än produktionsredskap eller konsumtionsvara. Den avfärdas oftast i debatten av arbetlinjepartierna som flum. Men den frågan är i högsta grad miljöpartiets själ och den kommer att formuleras.....Bostadsfrågan får vi väl hoppas dyker upp också med tanke på den katastrofsituation som börjar infinna sig..... 

Jag måste passa på och säga en sak om fisket. EU lyckades ju inte enas i den minskning av fisket som krävs. Nu sätter det förhoppningsvis ändå igång en rörelse där människor avstår att konsumera arter de ser kan dö ut. En fråga som har funnits med i debatten är yrkesfiskarnas ekonomiska situation. Jag såg en artikel med en man från greenpeace tror jag som hade en bra ide. Har du läst om nedskräpningen av haven. Jag tror man räknade med 20.000 tom plastprodukter i våra närhav. Låt trålarna fånga plast en stund så använder vi fiskeflottans yrkeskunskap och yrkesflottan kanske "kan övervintra" till fisken fått de år den behöver för återhämntning.

Miljöpartiet är inte bara grönt det är skön också!  Avslutningsvis en liten blink om hur det kan vara med vår föda.
Det jag ofta funderar över är varför inte alla människor är med i ett politiskt parti. Det kostar ju bara som ett paket cigg:)

Andra bloggar intressant om: miljöpartiet, Maria Wetterstrand, språkrören, EU

Fallet är inte av slutat Reinfeldt - det har bara börjat

Advokat Niclas Karlsson som företräder de utnyttjade kvinnorna i bordellhärvan kommer att begära ersättning ex gracia, av nåd. Men statsministern menar att fallet är avslutat.

Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg "öppet brev till sveriges regering" så är det inte längre frågan om någon juridisk spetsfundighet.
"Flickorna är givetvis utsatta för ett rättsövergrepp som saknar motstycke i svensk historia. Hela det demokratiska systemet är utsatt för ett övergrepp. Vi kan inte acceptera att detta sker nu när vi fått det bekräftat. När tidningarna en gång i tiden tystades så var det också ett övergrepp på yttrandefrihet och tryckfrihet. Det är ett övergrepp på svensk grundlag. "


DN: Bakgrund: Bordellhärvan - Inget skadestånd till offren i bordellhärvan -Förskräckliga brott, enligt JK.
Aftonbladet: Bordelloffer nekas skadestånd
SvD: Jag tänker gå vidare
Dagen: Inget skadestånd i bordellhärvan
Björn Wadström ett antal inläg under rubriken yttrandefrihet

Andra bloggar om: , , , , ,, , , , ,, , ,
, , , , Intressant.se

Hallå Planeten Jorden anropar!

Det här inlägget handlar inte om att USA fortsätter sitt makabra spel om att andra skall göra något åt klimatförändringen. Klimatet får faktiskt vänta till ett senare inlägg...

Det handlar om Rödeby och några enkla rader i Socialtjänstlagen
2 kap. Kommunens ansvar
1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område.
2 § Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
3 kap. Socialnämndens uppgifter

1 § Till socialnämndens uppgifter hör att
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

11 kap. Handläggning av ärenden
1 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad
som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Hur kan vi tillåta att gång efter gång säger de som har betalt för att sköta ett arbete.
Vi hade ingen aning
Nästa händelse som alltid inträffar är att nu skall det
- Införas rutiner

Att inte ha någon aning är att inte fullföljt lagstiftningen. Att införa rutiner är att säga att organisationen inte fungerade. Socialtjänsten är väl inget nytt påfund eller hur.

Byt politiker i socialnämnden och chefer i socialförvaltningen omedelbart. Svårare än så är det inte.

Vetlandametoden® visar återigen sitt ansikte. Har man inte sett eller hört något så kan man ju inte starta en utredning eller besluta om några insatser.

Ab DN1  SvD Expressen  Sydsvenskan HD
Intressant

Nu är det vår

På tisdag ska den invigas, "domedagsbunkern" på Svalbard som ska husera fröer från världens alla hörn. 130 meter över vattenytan skjuter de tre frysrummen in i det arktiska berget. Det ger lite konstiga vibbar. Får en snabb koppling till den där bibliska berättelsen om Arken. Men

Sedan några år tillbaka använder SMHI regeln att våren anses ha anlänt när dygnsmedeltemperaturen ligger över noll grader sju dagar i sträck. Så nu är det vår. Lite dubbla känslor blir det trots allt. Visst är det underbart om våren änligen kommer. Lite bekymmrad blir jag med tanke på klimatförändringar, vintern verkar bli kortare och kortare. I går kväll hamnade jag framför TV:n och såg en b-film som hette "Day after tomorrow". Det var en film typ amerikansk katastroffilm så egentligen var den som alla andra filmer med hjälten osv. Det som fastnat i huvudet på mig är att den byggde på en verklig teori. Teorin säger ungerfär att när isen smälter kan salthalten förändras i världshaven och därmed havsströmmarna. Men nu skiter vi i klimatförändringen och glädjer oss åt att vi har våren här.

Det är underbart när livet sätter fart i alla dess former.

Intressant

Varning!!

Moderaterna är ett enfrågeparti. Det enda som finns på programmet är att privatisera. Fulla moderater, skattefuskande moderater och nu Reinfeldts lögn tar bort fokus från det som sker i Sverige!. Det är ren partistrategi som SvD1 och DN gärna deltar i för att slippa debatten om privatiseringens konsekvenser. kalkylen från moderaterna är bara fyra år. Det gäller att få alliansbröderna att hänga med den tiden. Sedan dumpas de till ett flin från herrarna.
Bloggarna som kommenterar Rinfeldts lögn är många. Du kan läsa några nedan. Tar de aldrig slut de där enväldiga pamparna som tror att staten är deras privata egendom. Att använda staten för att lösa intern moderat maktkamp är väl magstarkt. Göran Persson framstår som en mild västanvind mot Reinfeldt. Glöm inte heller vilka politiker i (c) och (kd) som backar upp lögnen för att lösa den interna moderata maktkampen.

Odenberg ensamkandidat
Hälften räcker inte
Borgerlig arbetsförmedling
Kålsupare
Rosenbad - lögnens högborg
Gamla traditioner
Borgliga hycklare demonstrerar hur makt korrumperar
Vem var den andra kandidaten som hoppade av?
Utnämningspolitiken. Igen. Suck!
Februari 22, 2008- Lite utnämningspolitik igen
Reinfeldts svamlande om Odenbergs GD-utnämning

Andra bloggar om: , , , , , ,

Intressant

Jag bestämmer över klimatet säger Reinfeldt!

Nu visar Reinfeldt och moderaterna sitt rätta ansikte. De fyra borgerliga partierna centerpartiet, kristdemokraterna, folkpartiet och moderaterna diskuterar klimatmål. De har svårt att överhuvudtaget samtala i frågan men enas till slut i något att presentera för media. Någon möjlighet att diskutera vidare med vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet finns inte efter som det i verkilgheten inte finns någon gemensam syn i borgerligheten. Men makten är viktigare än politiken för partier som centerpartiet och kristdemokraterna.
Idag läser jag hur den store ledaren talar om att det blir inget tåg eller klimatsatsning . Det blir inget av de mål som alliansgruppen jobbat fram. Här är det Herr Reinfeldt som styr med sin högra hand Borg. Det politiska moderata målet att privatisera allt är välkänt. För mig har moderaterna alltid varit ett enfrågeparti som är populistiska i övriga frågor. Men den totala maktarogans Reinfelt visar inför miljömråde gör att jag får kalla kårar utmed ryggraden. Den maktfullkomligheten känner jag igen från historien. Visst blev svenska folket lurade när konsultfirmorna tog fram bilden av det nya arbetarpartiet. Jag själv är alltid naiv och hade en liten förhoppning om att moderaterna upptäckt miljöfrågan. Nu förstår jag att alla moderata utspel bara handlar om att marknadsföra kärnkraften. Reinfeldt och Co är helt ointresserade av miljöpolitik. Något som blev tydligt för mig idag är att alliansen är ett parti och en ledare. Nästa val kommer nog de borgerliga partierna att vara färre än idag. Varför röstade du på centerpartiet eller kristdemokraterna var det för den moderata miljöpolitiken eller den moderata synen på kristendom. Känn er blåsta. Så till Herr Rinfeldt och Herr Borg vill jag idag tillägna en sång. Den må vara lite grov i men det är inget mot det svek Reinfeldt levererar till den demokratiska processen och våra barn. Intressant


Buss på bara

Det är rätt komiskt med debatten och verkligheten. Jag brukar kallas för det mesta men på något sätt så har jag aldrig fel. Hur det här går till vet inte jag men jag har ödmjukt accepterat att det är så:)
Vad surrar Wadström om nu då. Jo jag försöker hitta på en inledning till det jag skulle skriva om idag.
Det handlar om att det alltid krävs en ide och en tanke för att något vettigt skall ske. Sedan behöver tanken formuleras och så tar någon tag i förslaget och så är verkligheten förändrad.

För årtionden sedan körde jag buss något år. Det var redan då lite rörigt med olika bolag och vanstyre från både stat, landsting och kommun. Ett underbart exempel var när bussen till Oxelösund skulle avgå 5 minuter innan tåget från Stockholm kom in på Nyköpings Central. Helt omöjligt att få planerarna att förstå problematiken för resenärerna. De flesta av oss som körde struntade i planerarna och väntade på tåget. Så gör yrkesmän när byråkraterna drunknat i papper.

Vad var det nu jag skulle komma fram till? Jo när jag satt där bakom ratten funderade jag över varför det inte gick något tåg mellan Nyköping och Oxelösund trots att det fanns ett utmärkt spår. Det andra jag funderade över var detta dribblande med avgifter. Hela den administrationen av kollektivtrafiken och all planering som till slut ändå bara blev skit varför var det så. Lönen som förare var heller inte så märkvärdig.
Jo det var då jag formulerade att all kollektivtrafik borde vara avgiftsfri alternativt att ett kollektivtrafikkort skulle gälla över hela landet. Det var väl ingen som tyckte jag var riktigt klok utan fick mest klapp klapp på huvudet av någon slipsklädd byråkrat. Vi skulle ha slips också men den fick de aldrig på mig:)

Så nu efter årtionden kommer klimatberedningen med ett litet förslag om kollektivtrafik. Jag kan inte låta bli att fundera varför det tar så lång tid ibland att komma fram till självklarheter.

Så om nu någon klok bestämmare i det här landet kan ta befälet över alla småpåvar som lever på att planera sönder tillvaron kanske det kan bli riktigt bra. Landstingen har inte ett skit med kollektivtrafik att göra, de skall eventuellt bedriva sjukvård! Kommunerna är oftast så inskränkta i sitt tänkande så de ser bara till kommungränsen. Staten den älskade och hatade staten behöver tillskapa en myndighet som lägger ut trafiken (turerna) och eventuellt upphandlar olika trafikbolag. Det är inget svårt att göra detta idag då det finns något nytt som heter dator. Den där lilla underbara maskinen fungerar så att om man inte matar in skit så kommer det inte ut skit. Svensk kollektivtrafik går alltså att planera centralt! Upphandlingen kan styras med krav på de drivmedel vi vill ha. Buss-enkelt. Det bästa käre läsare att det blir både billigare och effektivare. Byråkrater att bemanna myndigheten med finns det hur många som helst landet runt. Så dra in lite stålar från landstingen och kommunerna så är det finansierat.

Lite trist för alla som roar sig med att råna bussförare om det ar avgiftsfritt. Arbetsmiljön blir i alla fal lite säkrare för förarna.

Höj samtidigt skatten på bensin till 25:- litern så får vi in massor av stålar att nyinvestera i t.ex. järnväg som också går på tvären över Sverige. Alltså flytta över kundunderlaget med skattestyrning och gör investeringar för att nå klimatmålet. Enkelt eller hur...
Vem som inte tjänar på det... Landsbygden brukar ingen stadsbo vara intresserad av förutom som argument för sin egen bekvämlighet. Vi löser det enkelt genom att låta människor få skatterabatt fram till närmsta trafikcenter.


Jag undra om det egentligen finns någon som inte skulle välja kollektivtrafiken om den var utbyggd och fungerade. Idag är resenärerna mest ett problem verkar det som. Linjer passar inte ihop, dåliga bytesplatser osv.

Vi har nog inget egentligt val idag. Oljan kommer att ta slut. Kunskapen om att förbränning av olja leder till klimatförändring kan ingen blunda för.

Det finns så mycket myter om bilen. Men kanske kan vi varva ner lite och ändå få lika mycket gjort och samtidigt ett trevligare liv. Funder lite nästa gång du sitter i en lång plåtkö och svär eller när du stressar upp dig för att du inte kan parkera plåtlådan. Det är egentligen en märklig anordning människan hittat på. Varje meter en människa skall röra sig så flyttar hon med sig ett ton plåt.


Ja det var väl det jag skulle säga, men nu har jag inte tid att skriva mer. Jag måste ta bilen till affären och köpa ett paket cigg. Vi hörs tut..tut.


Lite andra bloggar som kommenterar Aftonbladet 1 2  3 4 5
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Intressant


Nu är det färdigpratat Reinfeldt. Snart snor mamma dina lakan!

Flaggorna är visuella. Eftersom politikerna inte verkar lyssna på forskarna och på vad folk säger måste vi kommunicera genom bildspråk. Precis som med små barn, säger hon.
Det är härligt med miljögrupper. Nu börjar människor tröttna på pratet och vill se handling. Helt underbart att människor agerar. Miljörörelsen har många ansikten allt från de som hindrar valjakt till de som inte vill ha sot från oljemotorer. Hur skall en alliansregering klara det när de håller på att slita varandra i bitar bara för en målformulering. Vi behöver inte ett nytt klimat vi behöver en ny politik.
image34

Bloggar om: , , , , , ,  , , , , ,  
intressant.se  

Moderaterna spelar tärning

Alltmer blir det uppenbart hur moderaterna spelar tärning.

image23

Carl Bildt är väl den tydligaste spelaren när han spelar utrikesminister åt Bush. Eu är helt eniga i att de inte är eniga. Det här är ett farligt politiskt spel. Men det som var relativt synligt även för den oinvigde var spelet i alliansen. Med nöd och näppe lyckades alliansen enas om ett klimatmål. Då skall vi tänka på att det bara var ett mål. Genomförandet blir nog en annan historia. Vi lär få höra mycket framöver om att någon annan någon annanstans skall lösa Sveriges klimatåtagande. Som ett tecken i sky inför nu spelbolagen också möjlighet att spela om bostadspriset.

Om kimatmål i media AB AB AB SvD
Bloggar om: , , , , , ,  , , , , ,  
intressant.se  

Medlemsraset hos nykteristerna

När IOGT slängde ut Green så blev det strömavhopp, hela pingströrelsen verkar dra. Svd skriver glatt om alla som hoppar ur garderoben. Så det här inlägget är en hälsning från en släkting.
Men Kyrkan drar folk med hjälp av en kär gammal pekingbo. Lyssna på full för kärlekens skull
Ett och annat troll i de djupa skogarna får vatten på sin kvarn om nykterhetsrörelsen som moralisternas högborg. Så varför inte passa på och slå ett slag för en SvD-artikel "Min chef är en tyrann."
Undrar just om han heter Åke Tråk;)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Intressant tycker jag och Darwin

Svenska män och köpt sex med 14-åringar

Aftonbladet tar i dag upp Kalla Faktas program om svenska män som köper sex med barn. Det är bra att Aftonbladet äntligen skriver på temat. Nu beskriver det här en händelse någon annan stans. Jag har försökt få Aftonbladet och även DN att förstå att de måste skriva även om Eva. Eva var 14 år när hon utsattes för sexuella övergrepp i Sverige. Nu är historien kanske för politiskt laddad och framförallt pinsam för Aftonbladet och Dn som då när de hade möjligheten på 70-talet la sig platt för några få inom makteliten.

Den här händelsen som kallas bordellhärvan eller Geijeraffären är oerhört central för sverige som demokratiskt land och för yttrandefriheten. Vi måste reda ut den här händelsen för att få tillbaka tilltron till det fria ordet och demokratin.

Vi får se hur Aftonbladets blogg-granskare hanterar detta inlägg och sin artikel. Om det kommer igenom censuren så ta dig en timme och läs igenom det jag skrivit om yttrandefrihet. Du kan t.ex. börja genom att klicka här.

Intressant

Dagens topplista

I Aftonbladet och SvD presenteras idag senste väljartoppen. Analyserna haglar. De två stora undersökningar som fortlöpande görs i Sverige visar aldrig lika.

Du har väl läst bloggvärldens egen väljarundersökning? Resultatet 2008:1 är klart. Den undersökningen pågår fram till valet. Du kan delta och helt ok att "driva valkampanj" för att påverka siffrorna.....

Jag skall inte försöka ge mig på att tolka vad andra tycker.
Det är lite kul att (mp) verkar befästa sin position som Sveriges tredje största parti. Givetvis ser jag med grönt perspektiv, men jag skulle inte bli ett dugg förvånad om vi i nästa val har ett (mp) kring 10% +/- 2.
Något annat jag är ganska övertygad om är att (sd) kommer över 4%. Det senare tycker inte jag är så kul för jag gillar inte bruna rörelser i någon form. Men Sverige är en demokrati och vi har yttrandefrihet så det skulle vara intressant om sveriges politiker började föra debatt och kliva ur sina sturelanstankesmedjor....


Andra bloggar om: , , , , , ,
Technorati om: , , , , , ,
Icerocket om: , , , , , , , ,

Intressant

Rätten och säkerheten

Domstolsverket har sedan oktober fått fakturor från Thomas Bodströms advokatbolag på sammanlagt cirka 290 000 kronor, i genomsnitt 72 000 kronor i månaden. Fakturorna är inklusive moms och vissa kostnadsersättningar.
Samtidigt har riksdagsmannen Bodström varje månad kvitterat ut
62 000 kronor i månaden från riksdagen. I lönen ingår 10 000 kronor i arvode för uppdraget som ordförande i justitieutskottet.

Visst är Sverige ett fantastiskt land.

Men lite hopp finns det trots allt Maria Ferm och Jakop Dalunde, nya språkrör för Sveriges enda växande politiska ungdomsförbund.

Maktmedia som SvD och Aftonbladet är väl vana att det är samma babianer men nya lianer så tidningarna får nog uppdatera sig lite om vad språkrören heter.
SvD skriver "Det andra språkröret, 22-åriga Maria Sern från Malmö, har studerat språk och globalisering vid Malmö högskola " Aftonbladet skriver  Det andra språkröret, 22-åriga Maria Sern från Malmö, har studerat språk och globalisering vid Malmö högskola.  Skylla på TT kan väl alltid de "fria" medierna göra.

Vi får hoppas att även socialdemokraterna inser att Bodström gjort sitt i partiet nu när vi äntligen slipper se den välgödde Persson. Städar inte partiet själva lär väljarna göra det igen.

Sanna Nielsen och  Lasse Lindh hade varit två fina sångrör;) i melodifestivalen. Båda sjunger säkert, bra och framförallt äkta och det gillar jag. Nu fick inte Lasse vara med men du kan alltid lyssna på honom här.

Intressant

Isbjörnen är utdöende

Isbjörnen finns inte längre när våra barnbarn växer upp. Några av de kvarvarande isbjörnarna verka ha förstått att det är de där plåtlådorna på himelen som spyr ut döden. Även Stockholmarna vid Stureplan börjar förstå att något är på gång i naturen. Men nu drömmer vi oss bort med Carola och planerar charterresan...vem fan bryr sig om en isbjörn. Jo en skäggig Björn som förstått att hela människans existens är i fara,om livsförutsättningarna fortsätter att förändras i den accelererande takt som nu sker.

Klimatgrupper  Arbetaren klimat Intressant Politiken

2000-2100 är århundradet då kolonialmakterna föll

USA har att kämpa med Kina om kontrollen över Afrikas olja. Bush har snart slut på energin så nu gäller det att marknadsförs sig. Lite sent att inse för Bush att jorden är rund och lite större än hans vardagsrum. Bush är en grym ledare. Det är sorgligt att Tanzania har tillåtit honom att komma, sade en av demonstranterna.

Sverige har inget i Nato att göra även om moderaterna inte fattat mer än Bush om globaliseringen. Det finns vissa ränder som går igen eller hur...Militärer behövs för att upprätthålla våld mot fria människor.
Det är ju enkel logik och fakta att utan vapen och soldater så upphör kriget. men då upphör också kolonialmakterna. Människan som varelse är fri och ändå är mänskligheten förslavad. Det kan du väl fundera över.

Poliser är de ordningsmän och kvinnor vi har inom ett land. De har en viktig funktion att upprätthålla demokratiska överenskommelser och lagar. Det var inte så många år sedan Engelsk polis saknade beväpning. men det är historia idag. Respekten för fria individer präglar nog fortfarande den svenska polisen. Det görs självklart försök att inrätta svensk polis i USA:s halvmilitära styrkor. Vi får väl hoppas att svenska politiker ser det som pågår och kan vända trenden till en lokal polis för medborgarna igen. Folkpartiets egen lilla Bush vill att svenska elever skall tvångshämtas av polis till skolan. Varför inte bygga en skolpolitik som gör att barnen längtar till skolan istället?

I Danmark som tyvärr influeras starkt av den bruna tyska rörelsen verkar polisen tappat respekten för medborgarna. Resultatet blir självklart mer våld. Polisens framfart har dock inte varit präglad av vare sig diplomati eller respekt, menar Ali Haseki, som är kommunens koordinator för fältarbetarna på Nørrebro. Många ungdomar känner sig förnedrade och trakasserade.

Kosovos premiärminister Hashim Thaci sade på lördagen att området kommer att förklaras självständigt i morgon söndag. Det är med viss oro jag hör om Kosovos planer. Självklart skall nationer vara självständiga och samarbeta men grunderna för statsbildningen Kosovo är minst sagt explosiva.

Det var ett litet svep över dagens händelser som hänger samman om du tänker till. Vad är det för politik och politiker vi behöver på planeten Jorden. Vi behöver politiker som både förstår varje människas eget lika värde och ser sammanhanget att vi bara har en planet att leva på. Klimatförändringarna pågår i accelererande fart och våra kolonialpolitiker ägnar sig åt att pissa revir. Men som rubriken på inäget visar sker det nu en rasande snabb förändring av maktstrukturer så det är bara att hoppas att förändringen kan ske i dialog mellan planeten jordens individer. Kolonialtiden är förbi och framtiden kan bli mycket ljus....en viktig fråga är mat och bostäder till alla människor. Kolonialherrarnas metod att få oss att tro att arbete skapar lycka har haft framgång för maktutövarna. Men idag när informationen är fri och fler och fler ser vad överkonsumtionsländerna egentligen ställer till med för människan, djuren och naturen så faller lögnen. Förutsättningen för att upprätthålla en kolonialmakt är kontroll över informationen. Informationen skall vara fri. Yttrandefriheten och tryckfriheten kommer att vara det område där kolonialherrarna kommer att kämpa hårt för sina revir.  Det kommer att ta sig många uttryck kampen om vem som äger ordet, bilden och ljudet...men det vet vi redan vi som vet vad frihet är...ja just fri.

Intressant

Ansvar

Nu kommer rättegången. Kanske är det barnens föräldrar som egentligen borde stå till svars eller de som blundade eller socialtjänsten som har det yttersta ansvaret  Vi få hoppas att både föräldrar och socialtjänst i Sverige börjar fundera före liknande händelse tillåts inträffa.

Jag har valt att inte skriva om den här tragiska historien i Rödeby. Det är så många andra som tycker. Ett perspektiv som jag försökt tänka mig in i är om jag vore pappa och det kom ett gäng våldsverkare farande. Skulle jag skjuta. Ja utan tvekan! Är det rätt att skjuta någon? Nej

Pappan borde både friskförklaras och frikännas, likaså borde de unga firkännas. En dom i det här ärendet är helt fel och meningslöst. Det som har hänt har hänt och kan inte bli ogjort.

De som tittade på borde stå till svars. De som såg händelsen gro. De som såg händelsn växa fram. De som inget gjorde! De som borde ta ansvar.

Bloggvärldens väljarundersökning 2008:1

Idag avslutades mätningen januari - 15 februari på min blogg Björn Wadström - ettan -. Det är en undersökningsserie som kommer att fortsätta fram till valet.

Rösta nu i Bloggvärldens väljarundersökning 2008:2


Resultat - Bloggvärldens väljarundersökning 2008:1

image33Andra bloggar om: , , , , , ,
Technorati om: , , , , , ,
Icerocket om: , , , , , , , ,

Intressant

Vad gör moderaterna egentligen?

Peter Nordgren(fp) har ordförandeposten i Uppsalahem AB
ÅsaHedenberg är VD på Uppsalahem kommenterar avbruten avhysning

Under torsdagen avbröts en planerad avhysning av en familj i Sävja. Avhysningen var föranledd av ett betalnings-föreläggande avseende utebliven hyra.

I de fall där hyresgäster inte betalar sin hyra helt eller delvis blir de så småningom betalningsförelagda. Socialtjänsten blir alltid skriftligen informerad om betalningsföreläggandet.

En person som delges betalningsföreläggande får 21 dagar på sig att betala skulden. Om den betalas får hyresgästen bo kvar. Om så inte sker förlorar hyresgästen bostaden och Kronofogdemyndigheten meddelar utslag och tid för avhysning.

- Det är oerhört tragiskt att situationen har uppstått, framförallt när barn är involverade. Ansvaret för fortsatt hantering ligger hos Kronofogdemyndigheten och Socialförvaltningen, i dialog med Uppsalahem, säger Åsa Hedenberg, VD Uppsalahem.

Ok då är vi hos ägaren Kommunen dvs Kommunfullmäktige där ordförande är en moderat

Bäcklund, Larsm ordfUppsala


Så finns ju socialnämnden där ordförande är en folkpartist
Aronsson, Anders Afp ordfUppsala

Sedan kommer socialchefen eller vad det nu är för Uppsala verkar ha en minst sagt snurrig organisation.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) är ett gemensamt kontor för Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden för barn och unga samt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Kontakt Chef: Boris Enquist

Hittade ett litet klipp

Affärerna har tröttnat på bidragstagare

Aftonbladet (nyhetsartikel) 2007-01-23 Socialbidragstagare ska kunna handla på kredit, men i Uppsala har affärerna, exempelvis Ica, tröttnat på att kommunen inte betalar notan och stoppar den sortens köp. Ingeli Ahlman, enhetschef på socialkontoret i Uppsala, känner inte till problemet.
- Det verkar jättekonstigt, för vi brukar betala. Men det kan ta tid eftersom adressen på fakturorna kan vara otydligt skriven, säger Ahlman.

Jaha, nu förstår jag det är inte de som har ansvar för barn som har ansvar för pengarna!

Socialbidrag och ekonomiskt stöd Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Kommunens socialbidragsverksamhet, Socialtjänst - Socialbidrag, arbetar på uppdrag av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Huvuduppgiften är att ta emot och handlägga ansökan om socialbidrag, men man har också ansvar att samordna stödinsatser som ökar den enskildes möjligheter att bli självförsörjande.


Ja resultatet kan tydligen bara bli ett.

image32

Ok människor skall betala sin hyra, inte störa grannar och hålla rent och snygg ikring sig annars riskera man att bli av med bostaden. Det kan givetvis uppstå svårigheter för en kommun om någon har en psykisk sjukdom eller ett aktivt missbruk och inte vill ha hjälp. Men den här historien verkar nog bero på att kommunens ena hand inte vet vad den andra gör. Ansvarig..ja det måste väl bli moderaterna som innehar både ägarposten och all styrmöjlighet i den kommunala förvaltningen.

Är det kanske därför moderaterna vill sälja allt för att slippa ta ansvar. Vem vet?

I Stockholm har man en annan variant där hemlösa kan få hjälp med skuldrågivning kanske ett bokvarprojekt vore en bättre politisk lösning. Politiker glömmer nog att de är ansvariga för hur en verksamhet är organiserad.

3000:- så stor var hyresskulden enlig tidningen för en ensamstående mor med 5 barn...ja vad skall man säga

Det verkar nästan som Vetlandametoden®  light, men den här gången finns det säkert en bra utredning gjord..eller hur!

Intressant

Dagens kultur

Nu blir jag glad. Magnus Uggla slutar blogga!image31 Men inte glad för att Magnus Uggla ruttnat på att skriva i Aftonbladet utan för att SvD presenterar det på kulturnyheterna. Så eftersom Björn Wadström inte slutar blogga utan tvärt om startar ännu fler bloggar så måste han (jag) väl vara ännu mer kulturarbetare idag än igår.

Så eftersom DN och Aftonbladet erhåller stöd från staten då de ändå inte publicerar (så tänkte jag skriva med hänvisning till Geijeraffären, men så kan man ju inte skriva).
Jag menar bara att idag är jag så lycklig för nu är jag kulturell på riktigt och en riktig kulturarbetare. Något Nobelpris för hur jag skriver lär jag inte få, kan ju inte ens stava rätt.

Nobels fredspris har jag redan fått, så nu väntar jag på ekonomipriset. (Den här länkningen är en liten knuff till Johan som vill ha 1 blogg per person;)


Magnus är intressant när han framför sina ord till musik så här kommer en liten repris. Jo, jag höll på att glömma striden i moderaterna. Rubriken Reinfeldt backar & Bilds inrikespolitiska utspel är talande grabbarna får lyssna på Uggla.


video


Test av yttrandefriheten

Kommer du hit från en tidning så kan inlägget framstå som lite märkligt. Inlägget som helhet är en test av hur ett blogginlägg hanteras av medias granskare och portaler. Jag återkommer i ett senare inlägg med resultatet.

Så kommer du från en tidningssida, har jag en förhoppningsvis relativt relevant kommentar till ett tidigare inlägg jag skrivit på temat. Du får ursäkta om det inte är 100% klockrent relevant.

Kommer du via SvD läs här
Kommer du via Dn läs här
Kommer du via Aftonbladet läs här  
Kommer du via
Dagen läs här
Kommer du via Sydsvenskan läs här
Kommer du via HD läs här

Om du kommit hit via knuff läs här
Om du kommit hit via bloggportalen läs här

Intressant  yttrandefrihet blogg bloggosfären


Bråket i den högra ringhörnan

Demoskop presenterar sin undersökning i expressen. Sverigedemokraterna är nu lika stora som kristdemokraterna. Reinfeldt vinner på knockout över Björklund. Svenska folket gillar nog inte folkpartiets kontroll och tvångssamhälle.  Svd har ett konstaterande och det är att folkpartiet
backar. Tidningen lägger också en länk till SCB. Det finns där en ilten text som är intressant.  

"Vänster-högerideologi och åsikter i vänster-högerfrågor är alltjämt de mest betydelsefulla förklaringarna till partival och partibyten. Högervinden är därför en huvudförklaring till Allianssegern. Aldrig tidigare har en så stor andel av svenska väljare (46 procent) placerat sig själva till höger längs vänster-högerdimensionen som i samband med 2006 års val."

Det finns ett borgerligt parti som lyst med sin frånvaro i debatten och det är (c). Som vanligt belönas tystnaden. Det verkar vara en kvinnlig metod som både Olofsson och Sahlin tror på.  Har man inte sagt något eller gjort något så verkar det gå bra att få sympatier. Miljöpartiet som varken är höger eller vänsterparti har som vanligt svårt att få något väljargehör i undersökningarna. Men som grön får jag väl glädja mig åt att miljöfrågorna är på den politiska agendan. Det är nog ändå det viktigaste.

Eftersom det finns så mycket väljarundersökningar med olika frågor och olika metoder så startade jag en egen väljarundersökning. Den är nog varken mer eller mindre vetenskaplig än de andra som förekommer. Jag skall göra en lite annorlunda valanalys när resultatet är klart. Det unika är att du ser resultatet  direkt och du kan ändra dig ända tills resultatdagen. Nu är det 5 dagar kvar att rösta på den 1:a mätningen. Gå gärna dit och delta.

Intressant


Expressenbloggen har startat idag!

Mycket av svensk dagspress är x-pressen. När DN och Aftonbladet svek sitt uppdrag som fri granskande press i bevakningen av Sveriges största rättsskandal någonsin så gav pressen upp sin frihet från staten.
Visst har tidningar presstöd så helt fria kan de aldrig kalla sig. Tidningarna är också beroende av vad aktieägaren tycker skall skrivas. Det här är och förblir journalistens vardag. En journalist har ett uppdrag i ett fritt demokratiskt samhälle. Det uppdraget går inte att förhandla bort. Journalisten skall undersöka, analysera och publicera.

Jag väntar och väntar på att både Dagens Nyheter och Aftonbladet skall återupprätta förtroendet för Svensk press. Båda tidningarna har all möjlighet i världen nu även om det gått 30 år sedan de sålde ut de fria ordet.

Nu får vi förlita oss på enskilda bloggare i Sverige för att trygga yttrandefriheten. Både DN och Aftonbladet har infört granskare. I öststaterna kallas detta censur.

Nu är Bloggen Bent irriterad för att Expressen har startat en blogg som heter Dagens politik. Han tycker att det är intrång på hans varumärke. Lite larvigt tyckte jag så jag startade expressenbloggen.
Expressen har varit ännu fräckare då de tog ett av mina blogginlägg och publicerade nyheten som expressen avslöjar. Det gör inget de får gärna skriva om det jag och andra bloggar om. Men lite hederlighet där källan anges tycker jag en tidning med självaktning skall upprätthålla.  Jag gillar normalt Expressen och även SvD som tidningsmedia då båda tidningarna vad jag sett publicerar nyheter även om de råkar vara kritiska till ägaren eller regeringen.

Jag såg ett inlägg på knuff Bloggtidningen: Expressenjournalist som publicerar inlägg i bloggverktyget vägrar kalla det att blogga  Anders Jonsson, politisk skribent på Expressen, postar korta artikelinlägg regelbundet i Expressens bloggverktyg. Men han är noga med att det han gör inte får kallas blogga. Politikerbloggen berättar om detta: Anders Jonsson är politisk kommentator på tidningen Expressen. Sedan i mitten av januari skriver han också på expressenbloggen ?Dagens politik?. Anders Jonsson ...

Men när jag skulle läsa det så hittar min dator inte inlägget! Men det är väl min gamla dator som krånglar igen kan jag tänka. (tillägg lite senare..Japp nu finns inlägget även för min trötta dator. Jmf också länkarna om folkpartiet nedan mellan hur DN och SvD hanterade mitt inlägg. Bloggportalen som länkar till Aftonbladet verkar gå lite segt, eller har granskarna flyttat ut från afonbladet till Bloggportalen?. Nej det är nog min sega dator igen.. )

DN´s ledare skriver om att SF hindrat den fristående sajten från att automatiskt hämta information från SF:s hemsida. Det är uppfriskande att "liberala?"DN skriver med rubriken SF:s självmål. Undrar just hur DN´s censur ser på det här inlägget. Jag blir mer och mer fundersam över vad liberaler menar med yttrandefrihet och frihet.

Folkpartiet som exempel försöker införa mer och mer tvång i samhället.

Det kanske är dax att börja fundera över yttrandefrihet och frihet för vem?
Avslutningsvis läs en äldre artikel från lokaltidningen Södermanlands Nyheter 


Intressant om bloggtidningen

It´s only blogg and roll but i like it

Rasistiska inlägg, förtal, trakasserier, upphovsrättsbrott och barnpornografiska inlägg.

Det finns väl inget att säga om att DN har en sådan granskning eller hur. Vi får väl testa framöver om det är dessa variabler som styr censuren eller något annat. För visst är det en censur även om den är allmänt vedertagen och i enlighet med lag.

Jag är intresserad av yttrandefrihet och tryckfrihet då det är grundläggande för det vi kallar ett demokratiskt samhälle.

Så om jag och ni andra skriver inom dessa ramar (varibler) så visas länken. Gör den inte det så handlar granskningen om något helt annat. Men vi får se både hur DN och Aftonbladet hanterar yttrandefriheten. It´s only blogg and roll but i like it.

video


Aftonbladet och DN och yttrandefriheten är en viktig fråga om nu inte dagspressen redan spelat ut sin roll

Intressant

Grattis Sverigedemokraterna

Under dagen hölls en presskonferens om det barnfientliga regeringsförslaget i Landskrona, en kommun där cirka en fjärdedel av invånarna i förra valet röstade på sverigedemokaterna. Att regeringen gör ett utspel i just den kommunen därmed skulle innebära en flirt med det invandringsfientliga partiet höll Tobias Billström inte med om.
Det är bara att gratulera Jimmi och de andra i (sd). Först krossar ni (kd) genom homodebatten, sedan springer (fp) iväg i språkfrågan. När (m) börjar förlora väljarstöd så slår de till med åtgärder mot invandrarnas barn.
Det är en oerhört bra hanterad politisk strategi så nu är nog sd i riksdagen.

Nej jag har ingen som helst sympati för något i den populistiska invandrarfientligheten som (sd) står för. Men skickligt skött av ett litet parti. Det är bara att ödmjukt lyfta på hatten. Ni har slagit alla stureplans tankesmedjor och konsultfirmor med hästlängder. 

För att återgå till sakfrågan huruvida partnern och barnen till en flykting skall få komma till sina föräldrar så självklart ja. Både sd och m är minst sagt fel ute i denna fråga. 
Bara ett litet exempel  Tobias Billström gav ett exempel på vad som inte skulle godkännas ur bostadssynpunkt:
En lägenhet i Södertälje avsedd för en familj där det idag bor två familjer, kanske med en tredje familj på väg, kommer inte att godtas, sa Tobias Billström.
En totalt misslyckad bostadspolitik i Sverige av alliansen gör att det inte byggs en enda hyreslägenhet. Att försöka vända den frågan till en flyktingfråga är populism.

Att som moderaterna hantera inrikespolitiska problem på det här sättet får mig att inse att alliansen inte klarar hela mandatperioden. Så det blir nog nyval trots allt före 2010. Hur det går. Vem vet, men i den väljarundersökning som pågår ser det ut som att alliansen avgår, om det nu inte hinner bildas det nya partiet sverigemoderaterna (s/m).

Arbetslinjen, det skall löna sig att vara flitig, arbete ger frihet, verkar fungera för en del människor


Mer intressant läsninig i Sydsvenskan HD SvD

En mode rat-as igen

Marge Aab Svensson (m), ordförande i Vallentunas fritidsnämnd, samt ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, anklagas för att ha uttalat sig rasistiskt om en medarbetare på fritidsförvaltningen.
Moderaterna i Vallentuna har gjort en internutredning som enligt kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid (m) visar att anklagelserna är sanna.
Neima som gjorde sitt inlägg i bloggstafetten om fördommar är en bra kommentar till moderatkärringens attityd.
Man upphör inte att förvånas över moderaterna, undrar just hur moderaterna gör när de nominerat ill så pass "tunga" politiska uppdrag som kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Neima hade en rad.."Kanske är det en rest från när vi levde i grottor och var tvugna att försvara vårt byte och vårt revir." Jag funderar om det inte är en rest sedan herrefolket satt isolerade på sina slott och herresäten. Men vem vet vad som rör sig i en morot ursäkta felstavningen moderat skulle det stå.

Jag kan inte låta bli att skriva om några glada musikanter i de Osaligas Kapell som startat svarta bandet. Nu kanske vi mest kopplar moderata mediarubriker till svarta affärer och krognotor. Men Svensson i Vallentuna kan säkert få ingå i det omsorgsfullt upparbetade varumärket (m).

Så nu finns förutom blå bandet för yttrandefrihet på nätet även svartabandet för insamling till moderaternas spritkonto. Det är samma sak skulle nog Nalle Puh sagt.

Slutligen en sexig nyhet. Det skall löna sig att vara flitig i den nya alliansskolan. Fler sorteringsnivåer ökar valfriheten och valmöjligheten för betygsättarna. A-F. F står väl för du är ful och får inte vara med. Ungefär som att bli utslagen ur idol.

Intressant

En kommentar blev ett inlägg

Jag har försökt skriva begripligt om att en patient eller klientjournal inte ägs av den som skriver. Visst vi har en vild diskussion om upphovsmannarätt när det gäller musik och film men det är inte relevant.

Varför inte lagstifta att jag äger min journal. Jag är mitt eget varumärke och ingen dj...skall tjäna pengar på information om mig. Jag äger mig, min kropp och min egen historia.

Patienten äger sin journal. Jag hävdar att det skall vara så. Ingen annan har rätt till den. Ingen får läsa den om inte jag delar med mig av det som står. Ingen inte ens kvasiforskning har rätt till uppgifter om mig.

Kan ingen klok jurist som läser detta inlägg försöka driva ett ärende mot en socialförvaltning eller ett landsting om äganderätten till journalen. Det borde väl vara så att jag innehar min egen journal och tar den med mig till det vårdföretag jag väljer att besöka. Är den digitaliserad så borde den bara kunna läsas av den som för mitt lösenord.

Det börjar bli orimligt nu när journalerna digitaliseras och görs till handelsvara i allinsens utförsäljning. Det är något som har gått snett när alliansen i ena stunden försöker få oss att tro att individen skall få makt över sitt eget liv och i nästa stund blir individens journal och historia en handelsvara. 

Intressant

Att ta över ett konkursbo

När jag läser alla kommentarer om valet i USA så får jag en fundering vad det är som kandidaterna strävar efter?
USA är ett land som drivits till konkursens gräns. Det åtgärder den nye presidenten behöver ta tag i liger långt ifrån de fågor som diskuteras till väljarna.

Det budgetunderskott USA dragit på sig är egentligen en överkonsumtion på andra länders bekostnad. Det kommer att bli ett brutalt uppvaknande i USA. En viss oro för vad som kommer att hända inom USA är logiskt. Stora delar av världen bygger idag upp produktion, energiförsörjning och handel i egna system som är oberoende av USA.
Sverige lallar på som om inget har förändrats. Tron på Europa som federation är förödande för svensk ekonomi. Det misstag USA gjort är att de inte byggt upp en offentlig sektor som klarar de omställningar som alltid är nödvändiga. Människor i USA är i dag beroende av omoderna, ineffektiva företag.
Jag har skrivit det förut men jag upprepar att det inte är osannolikt att USA federationen nu rämnar som sovjetstaten gjorde tidigare.

Och du käre läsare, passa dig för att ta några krediter. Det kommer att bli lite skakigt framöver. Jag säger nog tvärtemot vad andra gör just nu men räntorna kommer att stiga.

Intressant

Att hoppa i galen tunna

Jag har en bild på näthinnan av när Maud bjöd in grabbarna till bad i tunnan. Göran gillar ju inte grabbar så det blev väl naturligt med en allians kring tro på utförsäljningar. Grabbarna började genast kivas om vem som skulle få vara tuppen. Folkpartiet drog kortaste strået och Fredrik kunde andas ut. Han skulle nå sina drömmars mål att bli chefstupp i Sverige. Men nu var det bara det att några miljoner människor satt och väntade på leverans av löften från badet. Jan dyker plötsligt upp på planen och börjar kräva att han skall få vara chefstupp en stund.

Det kan inte ha varit ett allt för miljövänligt bad när så mycket skit skulle tvagas för att få fram en ren säljbar produkt. Det blev nog en hel del miljöfarligt avfall kvar i tunnan. Avfallet kanske de tänkt begrava i något urberg tills 2011. Men det sipprar nog ut lite fortare än vad badgästerna planerat. Kanske dax för Maud att bjuda hem pojkarna till bad igen för svenska folket börjar inse att de hoppat i galen tuna.

Läst något förvirrat på en blogg men det gick inte att kommentera, så därför blev det ett litet inlägg. Trist med MegaFånbloggar som Dick som inte vill ha dialog.

Intressant

Vem vill vara en del i Reinfeldts innanförskap?

Det nya höll inte så nu är Reinfeldt desperat. Han ser nog att hans partiledarskap inte är så givet hos moderateran längre. Valsegern 2006 byggde på en ny jobbpolitik, en sammanhållen ekonomisk politik och ett attraktivt regeringsalternativ med allianspartierna. Det kommer de inte tacka oss för 2010, tillägger han

Han lägger stor tonvikt vid att införliva klimatfrågan i den ekonomiska politiken. Det måste vara årets mest humoristiska uttalande från Reinfeldt. Men som vanligt säger jag... Välkommen till miljörörelsen Reinfeldt. Men varför gå över ån efter vatten?

Jag läste Stinas blogg. Rån skrev hon. Det är väl en bra sammanfattning.

Jag har klurat lite på vad som kan röra sig i hjärnan hos en privatiseringspolitiker. Att sätta sig som ansvarig för det gemensamma och offentliga systemet och samtidigt  vilja rasera rubbet hur går det ihop? Det är som en företagare som gör allt vad han kan för att lägga ner bolaget. Det måste framkalla en enorm känsla av utanförskap. Det är nog bättre med en ledning som tar ansvar för kvalite och utveckling i de offentliga verksamheterna. Varför skall vi se på när vi blir bestulna?
Alla dessa offentliga verksamheter som enligt en borgerlig person är så förhatliga. Hur kan de vara så intressanta att privatisera. Kanske är det ändå så att det offentliga systemet är oerhört skickligt på att utveckla och förvalta både kapital och verksamhet.
Ericsson är ett bra exempel på ett privat företag som lyckats utvecklas bara för att det har haft statliga Telia som samarbetspartner genom åren. Nu kör både Svanberg och Reinfelt allt till ruinens brant. Undrar vad det är för konstiga drivkrafter som gör människor så förblindade att tron tar över. Odell och Hägglund kan jag förstå de förlitar sig ju på han däruppe. Men Reinfeldt då, vad har gjort den lilla pojken till denna utanförskapande man?
Vad har sveska folket gjort som förtjänar detta elände. Snacka om att ha blivit blåsta. Visst glömmer människor fort men blåsningar och lögner förknippade med varumärket M (mardrömen) klarar inte ens ny nya m av att sudda bort. Det behövs nog en ny ledare både  i Ericsson och Moderaterna och det ganska snart. Kanske dax att Bildt tar över hos m fram till valet? Fast å andra sidan ökar möjligheten till snabbt nyval om Reinfeldt och Odell för fortsätta. Tack för ordet.

Glöm inte att rösta 11 dagar kvar idag.

Intressant

Alliansens totalt misslyckade politik

När vi fick ett regeringsbyte fanns nog förhoppningen hos många om förändring till ett öppnare samhälle.

Jag skriver ofta om psykiatrin (tyckiatrin) med fokus på brist på vetenskaplig grund. Då skriver jag oftast om att den moderna kunskapen inte får plats i vården. Makten hos de älder psykiatrikerna är för stor och den politiska ledningen saknar oftast helt kunskap om området. Jag skriver ofta om det jag kallar Vetlandametoden® de inläggen baserar sig främst på historien om Louise. men vi har haft massor av efterföljare redan. Nu orkar jag inte skriva om allt det eländet idag. Vetlandametoden® är mitt begrepp för en socialtjänst som vägrar att öppna utredningar. Nu blir det allt mer tydligt att även psykiatrin försöker undvika arbete. Alla åtgärder kostar ju pengar och ekonomismen frodas under alliansens ledning.
Det finns givetvis ett  perspektiv och det är organisationen och ekonomin.
Jag har ett alldeles dagsfärskt exempel. Barnpsykiatrin i Nyköping har ingen möjlighet till inläggning av barn och ungdom som mår dåligt. Hela barnsjukhuset som arbetar med somatisk vård är också i princip nedlagd och förflyttad till andra städer. Men i det aktuella exemplet så åkte jag de 8 milen till Eskilstuna på mörka vintervägar. Väl framkommen blev det flera timmars väntan på en psykiatriker. Det var en trevlig psykiatriker men han var en vuxenpsykiatriker!. Avdelningschefen gjorde dessutom vad han kunde för att slippa ta emot arbetsuppgiften. Det löste sig den här gången och så slår jag upp tidningarna idag.
Vad är det här för galenskap som pågår i Sverige. Vad har vi för politiker i regeringen? Vi pumpar in skattemedel i sjukvården men patienterna verkar inte få del av dessa resurser. I alla fall inte barn och ungdom och personer med neurohandikapp.

Jag är också djupt engagerad i bostadsfrågan och där har alliansen helt tappat verklighetsförankringen. Det verkar som om regeringen har hamnat i en privatiseringspsykos. Det saknas helt bostadspolitik i Sverige. Byggnationerna av hyresbostäder riskerar att helt stanna av och regeringens fokus är endast att sälja ut det som finns till privata företagare. Kristdemokraterna vill dessutom riva bostäder istället för att renovera. Slit och slängideologin frodas tydligen i de kristna leden. Nu återuppstår inte hus som Jesus utan det krävs planering och investering.
Jag hörde en gång en, som jag tyckte galen historia från USA. Det var en amerikan i Las Vegas som hävdade att det inte fanns någon vattenbrist i staden. Resonemanget grundade sig på att om de bara höjde priset slutade människor använda vaten och då var det ingen vattenbrist. Korkade amerikaner tänkte jag då. Det var innan jag slog upp DN idag. Höj hyran så försvinner kön. Vilken galenskap. Bygg ut psykiatrin och byt regering nu!

Så ser jag den självgoda Persson på bild som bara jäser och jäser. Fy fan va skönt att socialdemokratin bytt ledning så det finns ett alternativ igen för Sverige. Kan vi bara få se lite mer nyanser av grönt hos Sahlin & Co så kanske Sverige kan få lite framtidshopp igen och vi kommer ur den här mardrömmen som pågår.

Intressant 

Sopa trappen uppifrån

Den präst i Göteborgs stift som anklagats för att ha begått sexuella övergrepp mot tre kvinnor avgår såväl från tjänsten i sin församling som uppdraget att vara präst.
Det är bra att kyrkan städar själva.

Det kanske är dax att städa upp i en annan gammal sexhärva. Det borde också vara en socialdemokratisk angelägenhet att städa.

Men f.d. socialdemokratiska ledare verkar inte som de vill städa själva.
Det är klart Herrarna skall ha en piga? Så kommer det att förbli så länge vi ser på och är tysta.


Intressant bordellhärvan

Bloggelito och tystnaden

Jag tänkte inte bry mig om att Bloggelito, som jag betraktar som nätets största MegaFånblogg.  En bloggare som så fånigt vägrar dialog och stänger av andras ip och möjligheter till dialog, får mig att känna Stalin flåsa i nacken. Sedan kan man ju alltid krydda bloggen med lite nakna brudar för att piffa upp sörjan. Varför reagerar jag nu på Bloggelito?

Kristdemokratin och dess väpnade gren NSF i ny attack mot konsten

När man skriver så som Bloggelito gör och gör inlägg med 10-15 länkar, ständigt, då är man en MegaFånblogg. Visst skall vi analysera de värderingsgrunder som finns i nynazismen, sverigedemokratin och kristdemokraterna.
MegaFånet förhindrar den viktiga debatten med sin självupptagenhet. Ok, jag läste ofta Bloggelito just för att lära mig metoden att klättra på listor. Men jag har blivit rätt förskräckt när jag inser att lille blogge nog är extremvänsterns förtrupp på nätet. Ok, det är ibland välskrivet och underbyggt, så jag förstår att många faller på knä och tillber predikanten

Jag försvarar inte den bruna rörelsen, men att hindra yttrandefriheten är skit nog. Den bruna rörelsen kan ibland få nyansen av rött. Det finns en gemensam nämnare och det är undertryckande av yttrandefrihet i alla dess former.
Den självupptagne ledaren har alltid rätt och vet alltid vad som är bäst för andra. Partier i mörkrött, brunt och mörkblått är partier som alla luktar illa. De brukar i ett historiskt perspektiv alltid följas av stanken efter död och förruttnelse. 

Intressant


RSS 2.0
Creeper Politik bloggar BlogRankers.com Topplista Favoritlistan.se Bloggar.Topplista.se
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!

BloggRegistret.se