Arbete är frihet

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16442043.asp

Ja på SVD kan man nu läsa att kulturarbetarna skall börja arbeta. Har de inte alltid gjort det?
Arbete är väl något människan alltid utför, frågan är vem som def. vad arbete är?
Socialdemokrater och moderater de båda arbetarpartierna har hittat ett ord de kallar arbetslinjen. Vad menar de nu med detta märkliga ord.
De menar lönearbete. Det är ganska fantastiskt att dessa två partier fortfarande ser på tillvaron och människans skapande som om det vore en produktionslinje.

Jag kommer att tänka på en inskription som stod vid infarten till ett nazistiskt koncentrationsläger. Arbeit mach frei. Jag undrar just vad de menade med det.

Kulturarbetare är ett märkligt ord. Något man kan mena är att de arbetar med just vår gemensamma kultur. Kanske är det så enkelt att kulturarbetaren tillför oss kunskap om vårt samhälle just genom att gestalta det i många olika former.

Kanske är det också så att vi lika väl som vi gemensamt betalar polisen för att skydda vårt samhälle skall betala kulturarbetarna för att de gestaltar det som sker. Inte vet jag, men nog har vi råd att kollektivt betala.

Är politik ett arbete. Undrar just om vi skall def. kommunpolitikerna i Stockholm som arbetare. Bidrag till deras löner får Stockholmarna i alla fall snällt betala. Varför inte införa en avgiftsfinansiering på att ta del av politikernas beslut. Då skulle vi bara köpa de beslut vi ville ha. Det var väl en liberal tanke. De vi köper många beslut av utvecklas och de andra avvecklas.

Skall kulturarbetaren göra ekonomisk succe, varför det. Har vi inte nog med marknader där vi köper och säljer varandra och vår tid.

Yttrandefrihet vad är det egentligen?

Jag har den meningen att människan är fri.

Det betyder som jag menar att det finns inget förutbestämt i hur vi tänker och handlar. Naturen eller Livet i sig sätter givetvis upp ramar eller begränsningar för vad vi kan tänka eller hur vi kan handla.

Samhället dvs. när vi är många individer på samma plats, förutsätter kanske att vi hittar någon slags system för handlandet.

Kulturen eller kunskapen sätter kanske även de upp gränser för hur vi kan tänka.

Yttrandefrihet är egentligen bara en regel eller lag för att hindra att samhället kväver våra enskilda tankar. Så visst kan vi vara oroliga när kunskapen försöks hållas hemlig och människor inte får möjlighet att uttrycka vad de tänker. Information needs to be Free tror jag det stavas på engelska.

Att försvara alla människors rätt till information eller kunskap och att säga eller skriva vad de tänker är något som är allas vårt ansvar.

Jag läste om några moderater i försvarsutskottet som ändrade sin artikel till en tidning. Det är inte så mycket att säga om det egentligen. De valde själva att bli censurerade av någon okänd inom moderaterna. Yttrandefriheten innebär också att inte tvingas säga vad man tycker. Men den nya moderata synen på yttrandefrihet kan kanske se lite märklig ut. Men vem bryr sig om att moderater inte längre törs yttra sig. Eller är det så att de inte törs? De kanske hade skrivit fel eller så gjorde de en plånboksfråga av det hela. Det är ju ändå rätt lukrativt att sitta i försvarsutskottet och ?man skall ju vara rädd om den ko man mjölkar?. Det sista uttrycket har jag snott från en Somalisk vän.

Det finns mycket att fundera över när det gäller vår yttrandefrihet. Den är inte gratis, given eller evig.

Men fri är jag och även du min vän.

Friheten att vara autonym

Ja, egentligen betyder det bara friheten att publicera under sitt eget namn. En fundering jag ofta har är varför människor väljer att vara anonyma när de skriver artiklar eller bloggar.

Det blir lite underligt när någon väljer att säga något, men liksom inte personligen vågar stå för det sagda eller skrivna. Egentligen spelar det nog ingen större roll. Kanske är det ändå tanken bakom ordet som är det intressanta.

Jag möter det ganska ofta just på tidningars debattsidor med anonyma människor som vräker ur sig tankar. Särskilt vanligt är det när någon vill snacka skit eller påstå fakta som saknar grund.

Ett fenomen jag uppmärksammat är att dessa anonyma människor liksom blir mer personliga i sina påståenden. Det är som om anonymiteten i sig plockar fram känslor.

Ja hur det nu är med den frågan så menar jag att det är en frihet att vara autonym.

Friheten att slippa kärnkraften

Ett litet debattsvar till lokaltidningen i Nyköping http://www.sn.se/parser.php?sect1=131&sect2=178&id=168209 

Tage Sandmark missar några viktiga saker i sin hyllning till kärnkraften. En stor del av vårt behov av el går också till kylning av bostäder och lokaler. Varför denna avkylning behövs beror på en mycket stor naturlig reaktor som heter Solen. Tage glömmer Solenergin som utvecklas med rasande fart utanför Sverige. Det skapas mängder av företag i USA och i Europa. Det största hindret för samma utveckling i Sverige är bara en ålderdomlig tro på kärnkraft som lösning på energibehovet. Kärnkraft är ingen säker form att producera el.

I Tyskland har vattenfalls chef fått sparken för bristande säkerhet i kärnkraftverken. Kanske kommer vattenfall t.o.m. att förbjudas driva sitt kärnkraftverk och gå över till brunkol. Det känns inte som en framtidsvision att hylla.  I Japan står världens största kärnkraftverk still efter att moder Jord skakat lite på sig.  Det verket står stilla minst ett år. Min gissning är att Japanerna kommer att stoppa vidare utbyggnad av kärnkraft. Kärnkraftverket läcker som ett såll och Japanerna får ransonera el.  Kärnkraftverken på andra sidan Östersjön är tickande bomber och det är bara en tidsfråga till nästa haveri.  Det mest avgörande som är avfallet. Det kan väl inte undgått någon debatten om dumpning av kärnavfall. Annars är väl metoden som strutsens att stoppa ner grejorna i marken till framtida generationer.  

En sista synpunkt är klimatförändringen och den stigande havsnivån. Haven stiger dramatiskt snabbt beroende på avsmältning och varmare vatten. Kärnkraftverk behöver kylvatten och ligger alltså vid haven. Så samtliga kärnkraftverk riskerar att hamna på havsbotten framöver. Strålande tider för fisken kanske men inte löser det mänsklighetens energibehov. Suck för dessa reliker till debattörer med sina konservativa lösningar.  Titta upp någon gång och se Solen. Den energikällan räcker för att förse hela Planeten med energi så länge människan finns. Det krävs entreprenörskap, teknikutveckling och ett skattesystem som gynnar förnyelsebara energiformer.  

Miljöpartiet har lagt ett förslag att det skall vara billigare och enklare för lokala elproducenter att ansluta sig till nätet. När företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, markägare osv börjar bli elproducenter istället för elkonsumenter behövs inte längre kärnkraft. Miljöpartiet räknar med att vi med enkla lösningar får minst 25000 nya elproducenter och företagare med dessa enkla lösningar.
Men att skapa prosumenter är en farlig utveckling för kapitalet eftersom då tar individen själv över ägandet och makten över sitt energibehov. Kanske det inte är meningen från kärnkraftsälskarna. Vi skall snällt sitta och betala de allt fetare räkningarna till kärnkraftsägarna.  

Framförallt har vi ingen rätt att lämna över en strålande Planet till våra barn och barnbarn.

Dubbelmoralens frihet

Nu har den blossat upp igen debatten om fria byten av sprutor för människor med narkotikaberoende. Debatten leds som vanligt av folkpartister med ett förvridet synsätt på frihet.

Moralen låter att knarka är ett fritt val och att dela ut sprutor skulle underlätta missbruk. Det är så urbota dumt att jag egentligen inte skulle bry mig om att kommentera överhuvudtaget.

Men när människor tillåts dö i HIV och elände helt i onödan bara för att dess moralkärringar tillåts bestämma kan jag inte bli annat än förbannad.

Även en herionist är en människa och behöver respekt och vi behöver alla visa en ödmjukhet inför det livsöde en heroinberoende människa har.

När nu samhället i princip inte erbjuder någon vård kan väl metadon eller åtminstånde rena sprutor vara ett minimum av mänsklighet från samhällets sida. 

Att dessa folkpartistiska frihetskämpar skall visa någon kärlek till andra är inte att förvänta sig. Solidaritet har ännu inte infunnit sig som begrepp i deras ordförråd.

Överhuvudtaget präglas hela alkohol och narkotikadebatten av total avsaknad om kunskap. Det här är ett område där det är fritt fram för moral och tyckande.

Jag vet givetvis att själva missbruket ställer till en massa elände för andra men det ursäktar inte att vi låter människor avlida i önödan.

Att resa är frihet

Göran Persson säger att bilen är frihet.

Ett annat sätt att formulera friheten, om den fria rörligheten, är att säga resa är frihet.

Problemet med dagens bilar är att de kräver olja för att fungera. Så idag betyder bilen är frihet också att olja är frihet. Med det resonemanget är det lätt att förstå oljebolagens "frihetskamp" i Irak och Somalia.

Läste igår i tidningen att  på vissa platser i Sydamerika snöade det för första gången på 100 år. Chile brukar ha +10 så här års nu lär det ha varit -18.

Göran Persson har tagit en hel del initiativ som statsminister för att minska oljeanvändningen så inte är han omedveten om bilens miljökonsekvenser.

Det är positivt att bilindustrin i alla fall tvingas börja prata miljö för att få några kunder. Det finns något positiv med att vi alla görs om till konsumenter. Makten över bilindustrin ligger i ditt fria val av bil.

Snart kommer det en biltillverkare som med ny teknik inte behöver olja för sin drift. Då lär stora delar av bilindustrin hamna pa samma ställe som dinosarien. Så är du rik och har du aktier i bilindustrin är ett självklart råd sälj! 

Ny teknik kan i framtiden betyda bilen är frihet. Så för att vara vänlig mot herr Persson så kan jag säga att han menar väl.

Jag är övertygad om att unga människor kommer att säga, tåg är frihet.

Frihet från religionen i politiken

Låt var och en, kristen, jude, muslim, hindu få be sina böner och gå i sina kyrkor. Kanske kan de enas om en bön för ett bättre klimat på Planeten.

I Sverige finns det två partier som uttalat driver religionen i sitt politiska arbete. Både KD och SD säger sig vara Kristna partier.

Det är när jag hör debatter från KD och SD om huruvida kvinnan skall få besluta om att föda sitt barn eller inte som jag förstår att jag gjorde rätt som gick ur kyrkan.


Välkommen till min nya blogg om frihet!

Frihet är vad denna blogg kommer att handla om.

Sedan början av 1980-talet arbetar jag som socialarbetare i Nyköpings Kommun. Jag är också politiskt aktiv i Miljöpartiet de Gröna i Nyköping. Jag borde väl ha gott om tillfällen att framföra mina åsikter. Media ringer ofta och vill ha information i olika frågor.Hur kommer det sig då att gubben börjar blogga? Media skriver aldrig det jag säger. Eller kanske är det mer sant att säga att media visst skriver det jag säger, men sätter in det i ett annat sammanhang. När jag var yngre blev jag ofta irriterad på journalister och tidningar som skapade sina egna bilder och historier. Nu när pensionen hägrar i horisonten är jag tacksam för att media skapar sina egna bilder. Men ibland känner jag ett behov av att ge min egen bild och inte vara hänvisad till den bild media ger.Så räkna med att en och annan rad om vad vår lokaltidning skriver kommer det att finnas på min blogg.

Sociala frågor eller kanske frågor som handlar om människan och samhället kommer det också att dyka upp på bloggen. Som socialarbetare har man alltid sekretessen att tänka på och som anställd får man passa sig så man inte hamnar i arkivet. Det talas så mycket om hot av tjänstemän och hur dessa hot är ett hot mot yttrandefriheten. Jag har en annan bild av var hotet kommer ifrån och det är från organisationen. Det blir tystare och tystare i socialarbetarleden. Det är oerhört allvarligt eftersom socialarbetaren har en viktig funktion i vårt demokratiska samhälle. Det är givetvis så att det finns många perspektiv på det som händer i samhället men hindras socialarbetaren beskriva det han / hon ser är vi illa ute. En av mina kollegor har ett fint uttryck för detta; "man skall vara rädd om den ko man mjölkar". Det är rätt målande beskrivning över tillvaron som tjänsteman.

Så var det politiken, där råder väl yttrandefrihet? Glöm det käre vän. Det finns väl ingenting som är så tillrättalagt som just politiken. I Miljöpartiet de Gröna har vi högt i tak och diskussionerna är minst sagt livliga. När vi diskuterat klart, röstat och förhandlat med andra partier så kommer det fram en ganska slätstruken medelklassanpassad åsikt. På den här bloggen kommer du att få läsa en och annan tanke som rör sig i huvudet på en Grön gubbe i Nyköping. Sedan får du väl dra dina egna slutsatser om det som beslutas i Kommunen eller står i tidningen.

Frihet är inte bara yttrandefrihet men det återkommer jag till...människan är fri

Jag vet inte riktigt och vem vet hur många miljarder människor vi egentligen är på den här gröna planeten. Internet är en del i den demokratiprocess som pågår. Vi människor har så oerhört många föreställningar om verkligeheten så vetenskap och tro samt medvetandet lär dyka upp på bloggen. Men vad vore livet utan musik.....

RSS 2.0
Creeper Politik bloggar BlogRankers.com Topplista Favoritlistan.se Bloggar.Topplista.se
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!

BloggRegistret.se